Varifrån skall min hjälp komma? Min hjälp kommer från Herren, som har gjort himmel och jord.
Psaltaren 121:1-2

Världen idag

Debatt under förra årets kyrkomöte i Uppsala. Foto: Samuel Björk

Motionärer: Se över Sida-samarbetet

Behovet av omvändelse behöver uppgraderas i Svenska kyrkans missionsarbete. Det menar två motionärer till årets kyrkomöte, Fredrik Sidenvall och Bertil Murray, och kräver en ”genomlysning” av kyrkans internationella arbete.

Nyheter · Publicerad 00:01, 6 aug 2016

”Om det är så att kopplingen till Sida innebär en begränsning för utövandet av en holistisk mission finns ingen annan lösning än att avbryta samverkan med Sida”, heter det i motionstexten. ”Det är orimligt att staten ska styra kyrkans mission prioriteringar”, menar de båda motionärerna som tillhör partigruppen Frimodig Kyrka.

– I Svenska kyrkan har vi sedan 1960-talet betonat den sociala sidan av mission. Och det på ett sätt som gjort att evangeliet – i den helige andes livgivande kraft, sin förmåga att väcka omvändelse, ånger över synder och en befriande tro på syndernas förlåtelse i Jesus Kristus – har tappats bort, säger Fredrik Sidenvall till Världen idag.

Motionärerna är inte säkra på att det enbart är Sida:s krav som orsakat den ensidiga missionssyn som de menar blivit den rådande inom Svenska kyrkan. De utesluter inte att det också finns ”en direkt motvilja”, bland företrädare inom Svenska kyrkans internationella arbete, en motvilja mot att stödja ”andliga behov hos kyrkor i syd”.

”I så fall behöver det internationella arbetets syfte och inriktning genomlysas på bred front”, skriver de i motionen.

Där föreslår Sidenvall/Murray att Svenska kyrkan ska dra lärdom från den dynamiska och starkt växande systerkyrkan i Etiopien, Mekane Yesus. Denna kyrka, menar de, erbjuder en modell för hur man kan ”övervinna den dikotomi mellan höger och vänster som framträder i Svenska kyrkans missionssyn”.

I Mekane Yesus-kyrkan finns en sund balans mellan de båda perspektiven, menar de. Denna syn har också präglat traditionell mission, påpekar Fredrik Sidenvall och erinrar om hur sådan mission ofta inkluderat byggande av skolor och sjukhus.

– Man har ofta gjort detta med evangeliets förkunnelse i fokus, men utan målet att den stat man verkar i ska bli en stat präglad av demokrati, rättvisa och klassutjämning.

– Däremot har många av dem som döpts och väckts till tron – genom den gedigna utbildning man fått i missionens skolor – blivit viktiga och avgörande spelare i processer av befrielse och demokratisering.

Om kyrkomötet

• Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ på nationell nivå. Dess 251 ledamöter väljs av medlemmarna. Kyrkomötet möts till två sessioner som hålls på hösten i Uppsala.

• Besluten tas utifrån motioner från kyrkomötets ledamöter eller biskopar och utifrån skrivelser från kyrkostyrelse eller kyrkomötets presidium.

• Kyrkomötets ledamöter tillhör för närvarande 12 olika nomineringsgrupper (kyrkans motsvarighet till partier).

Källa: Svenska kyrkan
 

Vem leder den svenska politiska dansen?

Ledare Som en blixt från klar himmel meddelade Jonas Sjöstedt att han avgår som vänsterledare – just när han lyckats göra en remarkabel comeback för sitt...

Dags för Iran att återknyta de historiska banden till Israel

Israelkommentar Israelkommentar. Få länder i Mellanöstern har en lika lång och betydelsefull historia i relation till det judiska folket som dagens Iran. Påståendet kan verka...

”Arbete kan ge mening till livet”

Närbild Arbetsetik. Arbete kan ge mening till livet och bidra till långsiktig lycka. Det menar Maria Ludvigsson, ledarskribent på Svenska Dagbladet. – Arbetet gör att...

Ta vara på och ta på allvar de möjligheter som ges för att komma närmare Gud, livets källa.

Inför söndag Hebr 2:9–10 En källa förknippar vi oftast med vatten, en plats där man kan släcka sin törst. I våras sprang jag Göteborgsvarvet. Då handlar mycket om...
Senaste nytt
Mest lästa just nu

Vill ge hopp till den unga generationen

Församlingsliv Allianskyrkan är en församling där alla generationer trivs och får ta plats, och där ungdomarna får vara med och ta ansvar. – Vi har skapat en miljö...