Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

Debatt under förra årets kyrkomöte i Uppsala. Foto: Samuel Björk

Motionärer: Se över Sida-samarbetet

Behovet av omvändelse behöver uppgraderas i Svenska kyrkans missionsarbete. Det menar två motionärer till årets kyrkomöte, Fredrik Sidenvall och Bertil Murray, och kräver en ”genomlysning” av kyrkans internationella arbete.

Nyheter · Publicerad 00:01, 6 aug 2016

”Om det är så att kopplingen till Sida innebär en begränsning för utövandet av en holistisk mission finns ingen annan lösning än att avbryta samverkan med Sida”, heter det i motionstexten. ”Det är orimligt att staten ska styra kyrkans mission prioriteringar”, menar de båda motionärerna som tillhör partigruppen Frimodig Kyrka.

– I Svenska kyrkan har vi sedan 1960-talet betonat den sociala sidan av mission. Och det på ett sätt som gjort att evangeliet – i den helige andes livgivande kraft, sin förmåga att väcka omvändelse, ånger över synder och en befriande tro på syndernas förlåtelse i Jesus Kristus – har tappats bort, säger Fredrik Sidenvall till Världen idag.

Motionärerna är inte säkra på att det enbart är Sida:s krav som orsakat den ensidiga missionssyn som de menar blivit den rådande inom Svenska kyrkan. De utesluter inte att det också finns ”en direkt motvilja”, bland företrädare inom Svenska kyrkans internationella arbete, en motvilja mot att stödja ”andliga behov hos kyrkor i syd”.

”I så fall behöver det internationella arbetets syfte och inriktning genomlysas på bred front”, skriver de i motionen.

Där föreslår Sidenvall/Murray att Svenska kyrkan ska dra lärdom från den dynamiska och starkt växande systerkyrkan i Etiopien, Mekane Yesus. Denna kyrka, menar de, erbjuder en modell för hur man kan ”övervinna den dikotomi mellan höger och vänster som framträder i Svenska kyrkans missionssyn”.

I Mekane Yesus-kyrkan finns en sund balans mellan de båda perspektiven, menar de. Denna syn har också präglat traditionell mission, påpekar Fredrik Sidenvall och erinrar om hur sådan mission ofta inkluderat byggande av skolor och sjukhus.

– Man har ofta gjort detta med evangeliets förkunnelse i fokus, men utan målet att den stat man verkar i ska bli en stat präglad av demokrati, rättvisa och klassutjämning.

– Däremot har många av dem som döpts och väckts till tron – genom den gedigna utbildning man fått i missionens skolor – blivit viktiga och avgörande spelare i processer av befrielse och demokratisering.

Om kyrkomötet

• Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ på nationell nivå. Dess 251 ledamöter väljs av medlemmarna. Kyrkomötet möts till två sessioner som hålls på hösten i Uppsala.

• Besluten tas utifrån motioner från kyrkomötets ledamöter eller biskopar och utifrån skrivelser från kyrkostyrelse eller kyrkomötets presidium.

• Kyrkomötets ledamöter tillhör för närvarande 12 olika nomineringsgrupper (kyrkans motsvarighet till partier).

Källa: Svenska kyrkan
 

Ny ”tv-skatt” kan drabba döda

Politik. Att riksdagen inför en "tv-skatt" utan att samtidigt öka kraven på public service, och som till och med kan drabba döda, väcker stark kritik. En av...

Ideologisk brytning bakom regeringskris

Ledare Förändrat ideologiskt landskap Ideologier är politikens grund. Ändå ansågs allmänt att dessa var överspelade efter Berlinmurens fall. Den liberala samhällsordningen hade segrat,...

Ringrostig på engelska? Här är tipsen

Språk. Do you understand this? Bra, men du kanske känner dig lite ringrostig och upplever att din engelska har haft bättre dagar. Språkforskaren Pia...