Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner, om ni gör vad jag befaller er.
Johannesevangeliet 15:13–14

Världen idag

Motion om Israel och apartheid antogs: ”Vedervärdigt”

Kyrkomötet antog på tisdagen en motion om att ”folkrättens tillämpning i Israel och Palestina” bör prövas utifrån anklagelser om att Israel gör sig skyldig till apartheid.

Ekumenikutskottet, som berett motionen, hade yrkat på avslag och beslutet får kritik från judiska aktörer i Sverige.

Nyheter · Publicerad 12:00, 25 nov 2021

Fyra ledamöter – Anna Karin Hammar (S), Lisa Tegby (Posk), Roberth Krantz (S) och Daniel Tisell (C) – hade i en motion föreslagit att kyrkostyrelsen skulle ”låta granska den folkrättsliga situationen i Israel och Palestina utifrån framför allt FN:s apartheidkonvention och Romstadgans skrivningar om apartheid”.

Ekumenikutskottet yrkade på avslag, även om elva av 28 ledamöter som deltog i diskussionen om motionen hade en avvikande mening.

”Att inte låta granska förekommande apartheiddokumentation och den folkrättsliga situationen i Israel/Palestina med avseende på apartheid är ett svek mot alla som söker sanningen och som tror att Jesu ord om att Sanningen ska göra er fria gäller även i denna situation,” skrev de i en reservation.

Inför måndagens debatt i plenum skrev en av motionärerna, Daniel Tisell, ett tilläggsyrkande utifrån den ursprungliga motionen.

Där föreslogs kyrkostyrelsen ges i uppdrag att ”lyfta frågan” om att granska folkrättens tillämpning i Israel och Palestina, ”även utifrån” FN:s apartheidkonvention och Romstadgans skrivningar om apartheid, ”i internationella och ekumeniska organ, i synnerhet i Kyrkornas världsråd och Lutherska världsförbundet”.

Yrkandet fick stöd av 123 ledamöter, medan 107 röstade nej och sex ledamöter avstod. 

Debatten i plenum blev lång, och flera ledamöter ifrågasatte att Svenska kyrkan lägger så stort negativt fokus på Israel och engagerar sig för en utredning som borde åligga andra internationella organ.

Karlstadsbiskopen Sören Dalevi, som deltagit i ekumenikutskottets arbete, yrkade på ett avslag både på motionen och tilläggsyrkandet.

– Vad står detta ensidiga avståndstagande från Israel för? Vi odlar en självbild, men åstadkommer inget av värde, sade han enligt Kyrkans tidning.

Kritik kom även från Fredrik Sidenvall, i Frimodig kyrka.

Han pekade på den växande antisemitism i Sverige,och påpekade att många palestinska grupper inte ens erkänner staten Israel.

– Det är oerhört allvarligt att i detta sammanhang föra in det polemiserande begreppet apartheid, sade han enligt Kyrkans tidning.

Birgitta Axelsson Edström från Öppen kyrka – en kyrka för alla, hörde till dem som stödde Daniel Tisells yrkande.

– Det handlar om att värna folkrätten. Vi ska värna den i vilket land det än behövs, sade hon.

– Bara för att man kritiserar staten Israel är man inte antisemit.

Till Kyrkans tidning säger Daniel Tisell att han hoppas att frågan ska lyftas så snart som möjligt i de olika ekumeniska organ som nämns i hans yrkande.

– En väg är ju att gå antingen via tjänstemän på kyrkokansliet eller via de olika ledamöter som är valda i ekumeniska organ. Kyrkornas världsråd har en exekutiv kommitté och det kan ju vara en möjlig väg framåt, säger han.

Judiska ungdomsförbundet i Sverige dömer på Twitter ut kyrkomötets beslut som ”vedervärdigt”.

”Att delegitimera den judiska staten på detta historielösa och ensidiga sätt och samtidigt hävda att man arbetar mot antisemitism är skrattretande”, skriver förbundet och lägger till att förtroendet för Svenska kyrkan ”nu nått ett nytt lågvattenmärke”.

Vad står detta ensidiga avståndstagande från Israel för? Vi odlar en självbild, men åstadkommer inget av värde.

En nystart för Sverige – eller en smart uppstart på valrörelsen?

Ledare Så fick Sverige en ny regering och det politiska kaoset är för tillfället avvärjt. En... torsdag 2/12 00:10

Folkmord i Xinjiang bäddar för hård dom

Ledare Att Kinas president, Xi Jinping, nu formellt kan knytas till interneringslägren för uigurer kom... torsdag 2/12 00:10

Varje cell kommer att fortsätta hävda att vi är antingen man eller kvinna.

Ledarkrönika Man kan säga mycket om den nyliga debattartikeln i Expressen där företrädare för Liberala... torsdag 2/12 00:09

Gud är inte längre bort än att han sträcker ut sin hand till dig när du ropar.

Inför söndag Den här söndagen har kyrkoårstemat ”Guds rike är nära”. Tänker vi i tid, eller rum? Tänk, vad det... torsdag 2/12 00:00

Levande ljus är inte den största brandrisken

Säkerhet. Advent är här, en hektisk tid för brandkår och räddningstjänst. Men tvärtemot vad många tror är det... torsdag 2/12 05:00

Finns lösningen på dagens politiska kaos på Sinai berg?

Israelkommentar Dagens samhällskris och ökade polarisering har gett det mosaiska förbundet på berget Sinai ny...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier