Utdragen väntan tär på hjärtat, uppfylld önskan är ett livets träd.

Världen idag

Moderna stoppas för unga – men riskerna var redan kända

Folkhälsomyndigheten pausar Modernas vaccin mot covid-19 för alla som är 30 år eller yngre. Anledningen är signaler om ökad risk för inflammation på hjärtat, utifrån nordiska data. Dessa biverkningar har dock signalerats internationellt långt tidigare och utreds inom EU, vilket Världen idag rapporterade om i somras.

Nyheter · Publicerad 17:00, 8 okt 2021

Modernas vaccin mot covid-19 har pausats fram till den 1 december för alla som är födda 1991 eller senare. Det meddelade Folkhälsomyndigheten (FHM) på onsdagen. Orsaken till beslutet är signaler om en något ökad risk för inflammation på hjärtmuskeln eller hjärtsäcken.

Det är en sammanställning av data från Sverige och Norden som pekar på ett samband mellan dessa biverkningar och mRNA-vaccinerna. Enligt FHM är sambandet framförallt tydligt när det gäller Modernas vaccin, Spikevax, särskilt efter andra dosen och främst hos pojkar och unga män.

Läkemedelsverket skriver på sin hemsida att de nordiska datakällorna ”bekräftar” en ökad förekomst av hjärtmuskelinflammation hos individer som vaccinerats med Pfizers eller Modernas vaccin. Myndigheten bedömer dock att dessa biverkningar är mycket sällsynta och att fördelarna med att minska risken för svår sjukdom och dödsfall uppväger riskerna.

FHM bedömer att ungefär 81 000 yngre personer hittills har fått en dos Moderna, rapporterar Sveriges Radio.

Statsepidemiolog Anders Tegnell säger till Ekot att man inte vill ta några onödiga risker.

– Eftersom de unga inte riskerar så allvarlig sjukdom så vill vi ge ett så säkert vaccin som möjligt och då tycker vi det är rimligt att vi nu fram till det här har kunnat utredas vidare och man får en större förståelse för varför det möjligen ser ut så här och om det verkligen är så eller om det är en slump”, fortsätter han.

Men redan i juni skrev Världen idag om att en ökad förekomst av hjärtmuskel- och hjärtsäcksinflammation konstaterats, särskilt bland unga män efter deras andra dos mRNA-vaccin i både USA, Kanada, Tyskland, Israel och Frankrike.

I juli berättade Världen idag om en pågående EU-gemensam utredning av ett eventuellt samband. Samma månad publicerade Läkemedelsverket en sammanfattning av vad den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA kommit fram till, där det står att mycket sällsynta fall med dessa biverkningar har rapporterats efter vaccination med mRNA-vaccinerna från både Pfizer och Moderna.

Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanades redan då att vara uppmärksamma på tecken och symtom och att ge vaccinerade personer råd att omedelbart söka vård om de upplever bröstsmärta, andfåddhet eller hjärtklappning.

– Arbetet med att följa upp denna reaktion [från EMA] fortsätter genom olika studier och vi kommer att publicera uppdateringar så snart vi har några, säger Charlotta Bergquist, vaccinkoordinator och chef för infektionsgruppen på Läkemedelsverket nu till Världen idag.

I juni togs beslutet att erbjuda vaccinet till 16- och 17-åringar. I juli deltog Världen idag i FHM:s pressträff och ställde frågan varför man inte inväntat resultatet av EU-utredningen.

Sara Byfors, enhetschef på FHM, svarade då att regionerna ville ha ”en viss planeringshorisont” men om utredningen skulle visa att risken är större än nyttan så kan det innebära att man väljer att inte vaccinera den här gruppen.

I augusti inleddes vaccinationen av 16 – 17-åringar i Sverige, trots att EU-utredningen ännu inte är klar, men nu pausas alltså Modernas vaccin.

Världen idag har sökt FHM för att få svar på om även svenska ungdomar drabbats av hjärtproblem efter vaccination, hur det kommer sig att man bedömt Pfizers vaccin som säkrare än Modernas för unga och om myndigheten fortfarande rekommenderar vaccination av barn från 12 år från och med nästa vecka.

FHM har vid denna tidnings pressläggning ännu inte lämnat några svar.

Eftersom de unga inte riskerar så allvarlig sjukdom så vill vi ge ett så säkert vaccin som möjligt.

På spaning efter morgondagens församling

Ledare Nya tider formar nya strukturer av hur den kristna gemenskapen gestaltas. Genom kyrkans... torsdag 8/6 00:10

Kristen antisemitism i ny förpackning?

Israelkommentar Få ämnen är lika tabubelagda som den kristna antisemitismen. Efter att Förintelsens fasor hade... torsdag 8/6 00:00