Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Missionsrådets styrelse vill ha kvar ”abort” i policy

Styrelsen för Svenska missionsrådet (SMR) har nu omformulerat det kritiserade stycket om abort i sin jämställdhetspolicy. Men att lyfta ut skrivningen om abort helt är inte aktuellt, enligt ett uttalande, vilket fick Katolska kyrkan att lämna in reservation.

Nyheter · Publicerad 07:30, 8 maj 2019

Svenska missionsrådet (SMR) har tidigare kritiserats för avsnittet om abort i sin jämställdhetspolicy av några av medlemmarna, bland annat Katolska kyrkan och Ungdom med uppgift (UMU), något Världen idag har rapporterat om. Därför har nu styrelsen omformulerat stycket, men valde att ändå behålla skrivningen om abort.

Katolska kyrkans representant i styrelsen reserverade sig för beslutet och har även tidigare öppnat för att lämna SMR om abortskrivningen kvarstår.

– Det är inget i innehållet som förändrats, det är bara ett sätt att göra det här mindre öppet för tolkningar, säger SMR:s kommunikatör Matilda Pearson om den justering som gjorts.

Den del av SMR:s jämställdhetspolicy som flera av medlemsorganisationerna reagerade på, löd så här:

”Ökad kunskap om hälsa, sexualitet och sexuella rättigheter, tillgång till hälsovård, tillgång till laglig abort och preventivmedel är exempel på områden som är viktiga att arbeta med.”

Nu har denna del ändrats, så att det inte längre är ”tillgång till laglig abort” som är ett viktigt område att arbete med, utan information om tillgång till abort.

SMR:s styrelse beslutade om ändringen den 29 april.

– Det har varit en god dialog inom medlemsnätverket, där man sett ett behov av att tydliggöra skrivningen i jämställdhetspolicyn som relaterar till abort, säger Matilda Pearson.

– Skrivningen har kunnat tolkas på ett sätt som man inte menade, eftersom det handlar om information om tillgång till laglig abort, vilket är en viktig del i arbetet för sexuell och reproduktiv hälsa.

Det är dock inte alla medlemsorganisationer som anser att information om abort måste finnas med i arbetet för sexuell hälsa.

Henrik Alberius, styrelseledamot för Stockholms katolska stift, reserverade sig mot beslutet.

– När man ändå gjorde en ny skrivning kunde man ha lyft ut de enda exempel som ges på sexuell hälsa: abort och preventivmedel, säger han till Världen idag.

– Vi menar att det finns väldigt mycket som ingår i arbetet för sexuell hälsa, och att det därför är olyckligt att SMR väljer just dessa två exempel.

Det är i nuläget inte klart om det fortfarande är aktuellt för Stockholms katolska stift att lämna SMR. Detta hotade biskop Anders Arborelius med i ett uttalande i december, om man inte från SMR:s sida visade sig ”beredd att ta tillbaka sitt principiella ställningstagande till förmån för abort ”.

Katolska stiftet vill inte ge några besked i nuläget utan hänvisar till att det pågår en intern dialog i frågan.

Abortformuleringen kommer att diskuteras ytterligare vid SMR:s årsmöte den 16 maj. Detta utifrån en motion som lagts fram av Ungdom med uppgift (UMU). Liksom Katolska kyrkan har UMU varit starkt kritiskt till hur SMR uttrycker sig om abort i sin jämställdhetspolicy, och hade önskat att ”abort” helt lyftes bort ur texten.

– Vi har lagt fram en motion om den inriktning vi vill se på det här området, även om vi i många stycken delar vad som framgår av jämställdhetspolicyn, säger UMU:s nationelle ledare, Anders Carlsson, som inte vill gå ut med innehållet i motionen före årsmötet.

– Nu på årsmötet kommer frågan att avgöras av de 34 medlemmarna i SMR och vi hoppas få stöd för vår linje.

SMR:s styrelse sätter i och med beslutet ner foten och menar att formuleringen om abort inte ska strykas i policyn.

”Abort är en verklighet som vi måste förhålla oss till, vilket bland annat framkommer i det resonemang som förs i policyn. Det innebär dock inte att SMR tar ställning för eller emot abort eller kräver ett sådant ställningstagande från sina medlemsorganisationer”, skriver generalsekreterare Anders Malmstigen på hemsidan.

Förutom Katolska kyrkan, som alltså reserverade sig för beslutet, är följande organisationer representerade i SMR:s styrelse: Erikshjälpen, EFK, PMU, Läkarmissionen, Equmeniakyrkan, Life & Peace Institute, Svenska kyrkan och Syrisk-ortodoxa kyrkan.

Nu på årsmötet kommer frågan att avgöras av de 34 medlemmarna i SMR och vi hoppas få stöd för vår linje.

Rätt ska vara rätt om mänskliga rättigheter

Ledare Det talas mycket om mänskliga rättigheter i dag. Det är bra. FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna har precis firat 70 år, och de 30 punkter...

Nytt projekt: Trampar på spannmål för ökad skörd

Forskare i Lund undersöker om spannmålsskörden kan bli större om grödorna trampas ner. På ett försöksfält utanför Lomma trampas sädesstråna...