Om ni nu har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida.
Kolosserbrevet 3:1

Världen idag

Missionsrådets styrelse vill ha kvar ”abort” i policy

Styrelsen för Svenska missionsrådet (SMR) har nu omformulerat det kritiserade stycket om abort i sin jämställdhetspolicy. Men att lyfta ut skrivningen om abort helt är inte aktuellt, enligt ett uttalande, vilket fick Katolska kyrkan att lämna in reservation.

Nyheter · Publicerad 07:30, 8 maj 2019

Svenska missionsrådet (SMR) har tidigare kritiserats för avsnittet om abort i sin jämställdhetspolicy av några av medlemmarna, bland annat Katolska kyrkan och Ungdom med uppgift (UMU), något Världen idag har rapporterat om. Därför har nu styrelsen omformulerat stycket, men valde att ändå behålla skrivningen om abort.

Katolska kyrkans representant i styrelsen reserverade sig för beslutet och har även tidigare öppnat för att lämna SMR om abortskrivningen kvarstår.

– Det är inget i innehållet som förändrats, det är bara ett sätt att göra det här mindre öppet för tolkningar, säger SMR:s kommunikatör Matilda Pearson om den justering som gjorts.

Den del av SMR:s jämställdhetspolicy som flera av medlemsorganisationerna reagerade på, löd så här:

”Ökad kunskap om hälsa, sexualitet och sexuella rättigheter, tillgång till hälsovård, tillgång till laglig abort och preventivmedel är exempel på områden som är viktiga att arbeta med.”

Nu har denna del ändrats, så att det inte längre är ”tillgång till laglig abort” som är ett viktigt område att arbete med, utan information om tillgång till abort.

SMR:s styrelse beslutade om ändringen den 29 april.

– Det har varit en god dialog inom medlemsnätverket, där man sett ett behov av att tydliggöra skrivningen i jämställdhetspolicyn som relaterar till abort, säger Matilda Pearson.

– Skrivningen har kunnat tolkas på ett sätt som man inte menade, eftersom det handlar om information om tillgång till laglig abort, vilket är en viktig del i arbetet för sexuell och reproduktiv hälsa.

Det är dock inte alla medlemsorganisationer som anser att information om abort måste finnas med i arbetet för sexuell hälsa.

Henrik Alberius, styrelseledamot för Stockholms katolska stift, reserverade sig mot beslutet.

– När man ändå gjorde en ny skrivning kunde man ha lyft ut de enda exempel som ges på sexuell hälsa: abort och preventivmedel, säger han till Världen idag.

– Vi menar att det finns väldigt mycket som ingår i arbetet för sexuell hälsa, och att det därför är olyckligt att SMR väljer just dessa två exempel.

Det är i nuläget inte klart om det fortfarande är aktuellt för Stockholms katolska stift att lämna SMR. Detta hotade biskop Anders Arborelius med i ett uttalande i december, om man inte från SMR:s sida visade sig ”beredd att ta tillbaka sitt principiella ställningstagande till förmån för abort ”.

Katolska stiftet vill inte ge några besked i nuläget utan hänvisar till att det pågår en intern dialog i frågan.

Abortformuleringen kommer att diskuteras ytterligare vid SMR:s årsmöte den 16 maj. Detta utifrån en motion som lagts fram av Ungdom med uppgift (UMU). Liksom Katolska kyrkan har UMU varit starkt kritiskt till hur SMR uttrycker sig om abort i sin jämställdhetspolicy, och hade önskat att ”abort” helt lyftes bort ur texten.

– Vi har lagt fram en motion om den inriktning vi vill se på det här området, även om vi i många stycken delar vad som framgår av jämställdhetspolicyn, säger UMU:s nationelle ledare, Anders Carlsson, som inte vill gå ut med innehållet i motionen före årsmötet.

– Nu på årsmötet kommer frågan att avgöras av de 34 medlemmarna i SMR och vi hoppas få stöd för vår linje.

SMR:s styrelse sätter i och med beslutet ner foten och menar att formuleringen om abort inte ska strykas i policyn.

”Abort är en verklighet som vi måste förhålla oss till, vilket bland annat framkommer i det resonemang som förs i policyn. Det innebär dock inte att SMR tar ställning för eller emot abort eller kräver ett sådant ställningstagande från sina medlemsorganisationer”, skriver generalsekreterare Anders Malmstigen på hemsidan.

Förutom Katolska kyrkan, som alltså reserverade sig för beslutet, är följande organisationer representerade i SMR:s styrelse: Erikshjälpen, EFK, PMU, Läkarmissionen, Equmeniakyrkan, Life & Peace Institute, Svenska kyrkan och Syrisk-ortodoxa kyrkan.

Nu på årsmötet kommer frågan att avgöras av de 34 medlemmarna i SMR och vi hoppas få stöd för vår linje.

Dubbla måttstockar allt tydligare hos Amnesty

Ledare Amnesty är en organisation som distanserat sig från sin ursprungliga värdegrund att försvara... onsdag 17/8 00:10

C bäddar för egen brakförlust

Ledare Partiledare Annie Lööf tar nu bladet från munnen i DN (15/8) och säger det rakt ut: Trots Centerns... onsdag 17/8 00:00

Om fred är målet – byt paradigm

Israelkrönika Två artiklar i söndagens Jerusalem Post såg ut att sända motsatta budskap. Den ena rubriken talade... onsdag 17/8 00:10

Lär dig njuta av livets olika säsonger

Vardagskrönika För några dagar sedan vinkade vi av ena dottern på Arlanda för ett par månader på Hawaii. Det är... onsdag 17/8 00:00

Moderaterna vill skärpa krav och sänka bidrag

Politik. Bidragstak, sänkt a-kassa, skärpta krav och fler praktikplatser. Det är en viktig del i... tisdag 16/8 20:00
Följ Världen idag i sociala medier