Var ständigt vakna och be om kraft att undfly allt som ska ske och kunna bestå inför Människosonen.
Lukasevangeliet 21:36

Världen idag

Missionsrådets stöd för abort inget krav från Sida

Det finns inga krav från Sida att aktörer som får biståndsmedel via myndigheten måste ha en viss abortsyn. Det tydliggör Sida i ett svar till Världen idag. Trots det så väljer kristna biståndsorganisationer i Svenska missionsrådet att stå bakom krav på lagliga aborter i biståndsländer.

Nyheter · Publicerad 14:57, 30 nov 2018

I flera artiklar har Världen idag belyst Svenska missionsrådets positiva hållning till abortverksamhet i biståndsländer, trots att många av rådets medlemmar har, eller kommer ur sammanhang som har, en teologisk uppfattning att människans värde uppstår redan vid tillblivelsen.

Flera kristna organisationer har valt att inte medverka i Världen idags artiklar med hänvisning till frågans känslighet och komplexitet. Men när Världen idag kontaktar Sida, uppger myndigheten att man inte förväntar sig enighet i abortsynen, åtminstone så länge man inte är en så kallad SRHR-partnerorganisation. Att vara SRHR-partner innebär att man har ett specifikt avtal med Sida om att i biståndet arbeta med Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, där abortverksamhet ingår.

Men Sida uppger för Världen idag att ingen av medlemmarna inom Missionsrådet är SRHR-partners med Sida. 

”Sidas position och vägledning gäller endast Sidas SRHR-partners, dvs där avtalet med Sida handlar om att genomföra program/projekt kring SRHR, dvs den gäller inte alla Sidas partners”, skriver myndigheten i ett mejl till Världen idag.

Även om missionsrådets medlemmar inte är SRHR-partners med Sida kan de vara aktiva inom SRHR-bistånd utanför Sidas ramverk. Men det finns alltså ingen press från myndigheten om att de ska ha en viss hållning i abortfrågan.

En sådan har alltså Missionsrådet, vilket Världen idag tidigare berättat, ändå valt att skriva in i sin policy för jämställdhet:

”Ökad kunskap om hälsa, sexualitet och sexuella rättigheter, tillgång till hälsovård, tillgång till laglig abort och preventivmedel är exempel på områden som är viktiga att arbeta med”, heter det i rådets policy.

– Att kvinnors rättigheter begränsas är inte bara ett hot mot demokratin men också mot kvinnors rätt till liv och hälsa. Internationella påtryckningar som minskar möjligheten till säker abort i fattiga länder, genom t.ex. slopat bistånd, är ett hot mot demokratin i dessa länder eftersom det minskar kvinnors (och mäns) möjlighet att göra egna informerade val om sina kroppar och sin familjeplanering, har Anders Malmstigen, generalsekreterare i SMR, tidigare sagt till Världen idag.

Sverige har reagerat starkt på det amerikanska beslutet att inte låta biståndsmedel gå till abortverksamhet. Det ”riskerar att slå sönder” arbetet med SRHR, där abort är en integrerad del enligt Sida, menade myndigheten i ett skarpt uttalande på sin webbplats tidigare i höst. Sida skriver att man inte kommer att ”kompromissa med rätten till abort”.

”När det gäller stöd och samarbeten specifikt kring SRHR så skulle Sida ha svårt att inleda samarbete med en organisation som är uttalat mot aborträtten, då vi menar att förverkligandet av kvinnors och flickors SRHR bygger på att de har tillgång till information om säker abort”, skriver Sida.

USA:s slopade abortbistånd

Beslutet från USA:s president Donald Trump om att stoppa bistånd till abotverksamhet är på intet sätt nytt. Det så kallade Mexico City Policy (MCP) antogs första gången 1984 av president Ronald Reagan och har sedan dess återinförts av alla republikanska presidenter. MCP förbjuder utländska civilsamhällesorganisationer som får amerikanskt bistånd för familjeplanering (preventivmedel, samt rådgivning och stöd kopplat till preventivmedel) att arbeta med abortfrågan.

Donald Trumps beslut att återinföra MCP och utöka dess omfattning innebär att USA inte ger bistånd till utländska civilsamhällesorganisationer som arbetar med abortfrågan, varken med egna pengar eller pengar från andra givare. Detta gäller oavsett om det handlar om abortvård, information eller politiskt påverkansarbete kring abort.

Protecting Lives in Global Health Assistance kallas PLGH och kräver att alla utländska organisationer som får amerikanskt hälsobistånd ska intyga att de inte kommer att utföra eller aktivt främja abort.

Källa: Sida

Om en man har flera fruar och blir frälst – hur gör man då?

Mot väggen Många personer i Gamla testamentet hade flera fruar, hur ska man se på det? Var det vanligt även på Nya testamentets tid? Och vad händer när en...

Med musik till alla folk

Missionsglimten På söndagkvällen klockan 23, efter läggdags för en trött småbarnsförälder, ringer telefonen. ”Vi kan spela in Paul Clement, en av Tanzanias största...

Skapa utrymme och ge plats för den generation som kommer efter oss.

Inför söndag Ps.31:2–6 Under några härligt intensiva dagar har jag haft den stora förmånen att få vara i Hemsedal tillsammans med drygt femtio tonåringar. Vilken...

Pengar att spara på rätt bredband

Vardag Bredbandspriserna sjönk marginellt förra året. Men det finns pengar att spara. Prisskillnaderna mellan operatörerna är fortfarande stora.

Med musik till alla folk

Missionsglimten På söndagkvällen klockan 23, efter läggdags för en trött småbarnsförälder, ringer telefonen. ”Vi kan spela in Paul Clement, en av Tanzanias största...

Om en man har flera fruar och blir frälst – hur gör man då?

Mot väggen Många personer i Gamla testamentet hade flera fruar, hur ska man se på det? Var det vanligt även på Nya testamentets tid? Och vad händer när en...