Vår nöd, som är kortvarig och väger lätt, bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och varar för evigt.
2 Korintierbrevet 4:17

Världen idag

Minst 55 kristna flyktingar dödshotade i Sverige

Kristna flyktingar i Sverige blir slagna, utfrysta, dödshotade och förolämpade. Det visar en undersökning från Open Doors. Förföljelsen sker över hela landet och har drabbat över hundra personer. – Det är oacceptabelt, säger Anne Muench, projektledare för undersökningen.

Nyheter · Publicerad 12:58, 19 jun 2017

”Det började när vi bodde på asylboendet i xx [hemlig ort], för det var då jag blev kristen. Jag blev dödshotad, mobbad, de svor och skrek åt mig och var otrevliga. De ansvariga gjorde ingenting. I stället flyttade de på mig från det boendet till ett annat boende. Där blev det ännu värre ...”

Orden kommer från en av de 123 kristna flyktingar som har fyllt i Open Doors enkät om religiöst motiverad förföljelse mot kristna flyktingar i Sverige. Mellan den 22 februari och 3 maj har organisationen samlat in enkäter från kristna asylsökande som på olika sätt blivit utsatta på grund av sin tro. Resultatet har nu sammanställts i en rapport.

– Förföljelse mot kristna förekommer i mycket större utsträckning än i enstaka fall, säger Anne Muench, projektledare för undersökningen.

Hon påpekar att undersökningen bara visar de fall som har rapporterats in till dem under en viss period, och att mörkertalet antagligen är stort.

Det vanligaste sättet som förföljelsen tar sig uttryck i är våldshandlingar. Av de 123 personer som har lämnat in en enkät har mer än hälften blivit utsatta för fysiskt våld. Det näst vanligaste uttryckssättet är dödshot. 55 personer uppger att de har blivit hotade till livet på grund av sin kristna tro.

Den tredje vanligaste typen av förföljelse är, enligt undersökningen, påtryckningar. 47 personer uppger att de har blivit utsatta för detta.

”En gång sa de att min dotter inte får äta i matsalen utan sjal om hon vill behålla huvudet. En annan gång sa de att min son inte får ha kors så att det syns, om han vill behålla hälsan”, berättar en person i en enkät.

– Det som var mest förvånande var att förföljelsen sker i hela landet och inte bara i storstadsregionerna, säger Anne Muench.

En karta som finns i rapporten visar att vartenda län, förutom Blekinge län, har minst ett fall av förföljelse som har rapporterats till Open Doors. Flest enkäter har det kommit från Västra Götalands län. Därifrån har 22 enkäter skickats in.

De som utför handlingarna är, enligt undersökningen, i första hand andra flyktingar eller migranter. 118 personer uppger att så varit fallet. Men även översättare, tolkar och andra personer uppges stå för förföljelsen.

Den vanligaste platsen för händelserna är Migrationsverkets boenden.

De flesta av de 123 personer som lämnat in enkäten har blivit utsatt för förföljelse mer än en gång. 95 procent har uppgett minst två händelser. Totalt har 512 händelser drabbat de 123 personerna. 

Av dessa händelser har endast tio procent polisanmälts. Den vanligaste orsaken till varför händelsen inte anmäldes är att ”de ansvariga inte agerar”. Den näst vanligaste orsaken är rädsla.

”De slog mig och dagen efter anmälde jag det till polisen, men de gjorde ingenting. Andra gången de slog mig anmälde jag inte, för att jag visste att polisen inte gör något åt det. Samtidigt – om muslimerna visste att vi anmälde dem, så skulle situationen bli svårare för oss”, berättar en person.

De flesta som har rapporterat om förföljelse till undersökningen har konverterat till kristendomen. 77 procent av de svarande uppger detta. Av dessa har de flesta konverterat i Sverige, men många har även konverterat i hemlandet eller i ett annat land.

Av länderna som personerna kommer ifrån är Iran överrepresenterat. Därefter kommer Afghanistan, sedan Syrien.

75 procent av deltagarna var män – de allra flesta under 50 år.

Anne Muench upprörs över undersökningens resultat.

– Det är oacceptabelt att det här förekommer i Sverige där det ska vara religionsfrihet, säger hon.

Hon berättar att rapporten nu skickas till medier och politiker.

– Det är väldigt viktigt att uppmärksamma, men framför allt att göra något åt.

Vad kan man göra?

– Det viktigaste är att det vidtas aktiva åtgärder av polis och andra myndigheter. Det behövs en snabb väg till trygga boenden. Byråkratin får inte stå i vägen för detta. Sedan behövs det information till både myndigheter och de nyanlända. De som kommer hit behöver få ett förtroende för polisen.

Anne Muench berättar att Open Doors, och flera av de kontaktpersoner som har hjälpt flyktingarna att fylla i rapporten, uppmanar de drabbade att polisanmäla.

Det flyktingarna själva uppger som lösningen på problemet är, enligt rapporten, i högsta grad att separera kristna och muslimer.

Enkäten har funnits på svenska, engelska, arabiska, farsi och tigrinja. Kontakten med de drabbade har skett genom kontaktpersoner som har haft etablerade relationer med de nyanlända. Översättare har översatt enkätsvaren till svenska eller engelska. Stickprov för att säkerställa god kvalitet på översättningen har gjorts.

En gång sa de att min dotter inte får äta i matsalen utan sjal om hon vill behålla huvudet. En annan gång sa de att min son inte får ha kors så att det syns, om han vill behålla hälsan.

Förföljelsens natur

Antalet drabbade som har rapporterat olika förföljelsehändelser till Open Doors undersökning:

Våldshandlingar 65

Dödshot 55

Påtryckningar 42

Utfrysning 30

Förolämpning 28

Förakt 27

Hot 26

Ifrågasättande av tron 14

Feltolkning 12

Ofördelaktigt behandlad av ansvariga 8

Inte bli tagen på allvar 8

Sexuella övergrepp 7

Press att konvertera till islam 7

Fysiska trakasserier 7

Uthängd 6

Övervakning/spioneri 4

Förstörd eller stulen egendom 4

Falska anklagelser 3

Både möjligheter och faror med ett mediedominerat samhälle

Ledare Drottning Elizabeth II symboliserar på flera områden de stora förändringar som skett i västvärlden... lördag 24/9 00:10

Putin trappar upp sitt krig – hur ska vi som kristna tänka?

Ledare I helgen har Vladimir Putin annonserat ”folkomröstningar” i de ockuperade regionerna Luhansk,... fredag 23/9 00:10

Om kristenheten och valresultatet

Ledarkrönika Sverige är i process att få en ny regering. Sådana lägen, när fasta strukturer luckras upp, fogas... torsdag 22/9 00:10

Klimatkamp utan Gud kan skada både samhälle och miljö

Ledare Tolv klimataktivister limmar fast sig själva på E4:an med trafikkaos och livsfara för människor som... torsdag 22/9 00:10

Hemliga dokument får granskas i Trump-utredning

USA. USA:s justitiedepartement får återigen tillåtelse att granska de hemliga dokument som beslagtogs... söndag 25/9 07:00

Därför backar Kyrkornas världsråd i Israelkritiken

Israelkommentar I efterdyningarna av det svenska riksdagsvalet har det noterats att de unga väljarna skiljer sig...
Följ Världen idag i sociala medier