Livets söndag

Minnesstund för barn som dött genom abort hölls i Stockholm

Under ljusmanifestationen, med tända marschaller, i centrala Stockholm framfördes krav på grundlagsskydd för ofödda barns rätt till liv

20 personer samlades under ”Livets söndag" i centrala Stockholm för att ljusmanifestera för ofödda barns rätt till liv. Syftet var bland annat att protestera mot idéen om grundlagsskydd av aborträtten.

– Vi vill i stället grundlagsskydda barns rätt till liv, säger arrangören Fernando Nalvarte till Världen idag.

Publicerad

I söndags, på ”Livets söndag”, hölls en ljusmanifestation för ofödda barns rätt till liv i centrala Stockholm.

– Ljusmanifestationen var en protest mot regeringspartiers och andra riksdagspartiers mål att grundlagsskydda aborträtten. Vi vill i stället grundlagsskydda barns rätt till liv, berättar Fernando Nalvarte.

Långt fler än 30 000 oföddas liv avslutas årligen genom aborter i Sverige.

Vi höll en minnesstund för alla barn som dött sedan abortlagstiftningen trädde i kraft.

Fernando Nalvarte

– Vi höll en minnesstund för alla barn som dött sedan abortlagstiftningen trädde i kraft. Vi tänkte även på mödrar som genomgått abort och sedan lidit av ånger. Vi ville visa att vi finns, skicka en signal om att det finns vuxna människor på jorden som ägnar dessa barn en tanke.

Manifestationens budskap syntes tydligt. Till höger arrangören Fernando Nalvarte och till vänster Anette Westöö från organisationen MRO.

Fernando Nalvarte tog initiativ till att den här samlingen skulle äga rum under ”Livets söndag” och ordnade med nödvändiga tillstånd. Men han blev inte ensam.

– Vi var 20 personer som samlades vid Karl XII:s torg. Livsval var medarrangör och det kom även människor från organisationen MRO (Människorätt för ofödda) och lite annat folk.

20 personer deltog i ljusmanifestationen. Bland andra, till vänster i bild, Mats Selander och Anette Westöö som är kända för sina respektive engagemang i organisationen MRO.

I oktober berättade Världen idag om när Fernando Nalvarte, även den gången som privatperson, arrangerade en marsch för livet i Kungsträdgården, mitt i centrala Stockholm. Hans vision är att bidra till en växande folkrörelse mot selektiva aborter och en opinionsbildning för att skriva in ofödda barns rätt till liv i grundlagen.

– Det handlar om att lyssna till sitt hjärtas röst, sade Nalvarte då till Världen idag.

Powered by Labrador CMS