Jesus sade än en gång till dem: ”Frid vare med er! Som Fadern har sänt mig sänder jag er.”
Johannesevangeliet 20:21

Världen idag

Kyrkorna har gjort ett bra arbete med att göra gudstjänster och bibelgrupper digitala, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind. Foto: Amir Nabizadeh/TT

Minister: Så påverkar nya råden kyrkorna

Diakonalt arbete och stöd till utsatta grupper omfattas inte av regeringens föreslagna förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Det beskedet kommer nu från kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP), i ett svar till Världen idag.

– Kyrkorna har gjort ett enormt arbete, säger hon.

Nyheter · Publicerad 11:00, 19 nov 2020

Från och med tisdag nästa vecka förväntas regeringens förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare träda i kraft. Till en början är tanken att begränsningen inte ska gälla längre än fyra veckor, men om situationen inte har förbättrats behöver restriktionerna förlängas över jul och nyår.

Nu undrar många hur ett sådant förbud kommer att påverka kyrkornas olika verksamheter, särskilt om det blir långvarigt.

Vad gäller för kyrkornas bönegrupper som samlas i hemmen? Hur ska kyrkorna hantera sina diakonala arbeten för hemlösa och missbrukare? Och hur ska man göra med barnaktiviteter, som scoutverksamhet?

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) kommenterar dessa frågor i ett mejlsvar till Världen idag.

– Regeringens budskap är att vi ska minimera alla våra sociala kontakter under en begränsad tid för att kunna bromsa smittspridningen. Det gäller även saker som inte omfattas av ordningslagen, såsom möten i hemmet. Här vet jag att kyrkorna gjort ett enormt arbete redan med att ställa om verksamhet så att gudstjänster, bibelgrupper eller andra möten kan ske digitalt, skriver hon.

Diakonalt arbete, behandling eller annat stöd till utsatta grupper omfattas inte av förbudet, förklarar ministern.

– Under hela krisen har en viktig prioritering varit att barn- och ungdomsaktiviteter såväl som socialt arbete ska kunna fortgå och regeringen har också tillfört medel till sådana verksamheter för att de ska kunna hålla öppet. Kyrkorna hindras alltså inte från att utföra sitt arbete för utsatta men har precis som alla andra ett stort ansvar att minska alla icke nödvändiga sociala möten, skriver hon.

Det som däremot omfattas av ordningslagen och av den nya förbudsförordningen är exempelvis gudstjänster, bröllop, konserter och dop, men den slutgiltiga tillämpningen görs av polisen.

Under de senaste månaderna har vi vant oss vid webbgudstjänster. Men vad gäller för inspelningen av sådana, om fler än åtta personer deltar? Är det en allmän sammankomst? Räknas lovsångsbandet, pastorerna och kameramännen in som deltagare vid inspelningstillfället?

Världen idag vänder sig till inrikesminister Mikael Dambergs pressekreterare, Mirjam Kontio, med denna fråga, men hon hänvisar till polismyndigheten.

– Det är de som avgör. Vi har lagstiftningen och hur de tillämpar kan jag inte svara på över huvud taget. Men när det gäller att utföra sitt arbete så finns det inget hinder, säger hon.

Polismyndighetens pressekreterare Karin Styrenius hänvisar till ett kommande remissyttrande och svarar att man inte i förtid vill spekulera i vad ett förbud mot fler än åtta personer kan innebära för polisens verksamhet. 

Kyrkorna hindras alltså inte från att utföra sitt arbete för utsatta men har precis som alla andra ett stort ansvar att minska alla icke nödvändiga sociala möten.

Ensamheten – den farliga baksidan av restriktionerna

Ledare Coronapandemin har nu passerat ett år som världsdominerande skeende. Restriktioner och... lördag 27/2 00:00

Inga åtal trots ett år med ny terrorlag

Brott. Ett år har gått sedan det blev straffbart att ha olika former av samröre med en... måndag 1/3 14:09

Biverkningar av mindfulness viktig väckarklocka för Sverige

Ledare 20 000 personer med sviter av mindfulness hörde förra året av sig till organisationen Cheetah House... torsdag 25/2 00:10

Kristna migranter påverkar samhället i Marocko

Nordafrika. Det religiösa landskapet i Marocko håller på att förändras på grund av inflyttning av afrikanska... måndag 1/3 08:00

Hur Israel än agerar i vaccinfrågan skulle det anses fel

Israelkommentar Det faktum att staten Israel, i likhet med alla andra länder i världen, enbart erbjuder...
Följ Världen idag i sociala medier