Nyheter

Minister dementerar att kristna flyktingar diskrimineras

Peter Eriksson (MP) tillbakavisar Världen idags uppgifter om att kristna flyktingar diskrimineras av muslimsk FN-personal i Jordanien. Foto: Claudio Bresciani/TT
Peter Eriksson (MP) tillbakavisar Världen idags uppgifter om att kristna flyktingar diskrimineras av muslimsk FN-personal i Jordanien. Foto: Claudio Bresciani/TT
Världen idag 9 december 2019
Världen idag 9 december 2019

Uppgifterna i Världen idag, att kristna flyktingar i flera fall har diskriminerats av muslimsk FN-personal, har fått stor spridning. Nu har frågan dessutom lyfts upp på ministernivå. Statsrådet Peter Eriksson (MP) menar dock att det som rapporterats handlar om enskilda fall och inget annat.

Publicerad Uppdaterad

Det går inte att utesluta att diskriminering kan förekomma i enskilda fall som ett resultat av att en anställd frångår UNHCR:s uppförandekod, inklusive principen om icke-diskriminering.

Peter Eriksson (MP)

Det är Liberalernas riksdagsledamot Robert Hannah som i en skriftlig fråga hänvisar till Världen idags artikel.

”Vad gör regeringen för att säkerställa att kristna och andra religiösa minoriteter inte diskrimineras av UNHCR … och på vilket sätt har kontakter hafts med UNHCR för att säkerställa att diskriminering inte sker?”, skriver han.

Vittnesmålen från kristna flyktingar publicerades först i amerikanska CBN, och organisationen Open Doors bekräftade att man i sitt arbete nåtts av liknande signaler. I Storbritannien har dessutom flera tunga debattörer under lång tid ifrågasatt att en så liten andel av flyktingarna som når landet är kristna.

Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete, skriver i sitt svar till Robert Hannah att uppgifterna om att kristna flyktingar från Syrien och Irak som befinner sig i Jordanien diskrimineras, tillbakavisas av UNHCR.

”Det går inte att utesluta att diskriminering kan förekomma i enskilda fall som ett resultat av att en anställd frångår UNHCR:s uppförandekod, inklusive principen om icke-diskriminering. UNHCR konstaterar dock att det finns ett utbyggt system för klagomål, där varje enskild anmälan utreds”, skriver Peter Eriksson.

Han menar också att när UNHCR föreslår personer för vidarebosättning till Sverige så är skyddsbehovet alltid avgörande.

Sverige för UNHCR har varit i kontakt med Världen idag efter originalartikeln. Även här, liksom i kontakt med den svenska regeringen, hävdar man att ingen diskriminering sker på grundval av religiös tillhörighet. 

”Vi inser att olika minoriteter ofta är särskilt utsatta och erbjuder specifika skyddstjänster, rådgivning och juridiska tjänster genom en remiss- och klagomålsmekanism när så behövs”, skriver UNHCR:s fältkontor i Jordanien i ett mejl.

”När det gäller möjlighet till vidarebosättning så är det något UNHCR arbetar intensivt med, och bedömningen kring vilka individer och familjer som är aktuella baseras på deras utsatthet och inte på religiös tillhörighet”, skriver man.

Världen idag har därefter ställt ett antal frågor till UNHCR, bland annat hur man kan neka till att diskriminering sker när ett antal sådana vittnesmål finns, och mönstret bekräftas av organisationer med god insyn i regionen.

Världen idag har också frågat varför relativt få kristna flyktingar, som sannolikt utgör den mest förföljda gruppen i området, kommer till exempelvis Storbritannien, om nu vidarebosättning enbart bygger på graden av utsatthet?

Vid denna tidnings pressläggning hade några svar ännu inte inkommit.

Enligt Open Doors är Jordanien ett land där diskriminering av kristna förekommer regelbundet, islamistiskt förtryck beskrivs som en av förföljelsens grundorsaker i landet.

Powered by Labrador CMS