Låt Herren din Gud tala om för oss vilken väg vi ska gå och vad vi ska göra.
Jeremiah 42:3

Världen idag

Minister anklagas – ”Fel att vindkraft kan stå klart på ett–två år”

Vindkraften betraktas av många som lösningen på Sveriges energikris. Men stämmer verkligen den idealiserade bilden av en snabb, billig och miljövänlig energikälla? Det frågar sig samhällsdebattören Henrik Jönsson i en veckokrönika på Youtube.

Nyheter · Publicerad 17:00, 5 aug 2022

Enligt Vattenfall kostar ett vindkraftverk omkring 30 miljoner kronor, medan en kärnreaktor kostar 60 miljarder kronor att bygga.

Prisskillnaderna är därmed gigantiska per enhet.

– Men resultatet blir ett helt annat om man räknar kostnaden per producerad kilowattimme, konstaterar debattören Henrik Jönsson i ett inslag på sin Youtubekanal.

Han beskriver hur en kärnreaktor har en livslängd på 60 år och en kapacitetsfaktor på 90 procent. Ett vindkraftverk har en livstid på 30 år och har 30 procent i kapacitetsfaktor. Det innebär att energiutdelningen ger tillbaka 75 gånger för kärnkraft medan vindkraften ger tillbaka 16 gånger.

– Kärnkraften är fem gånger mer lönsam, säger Henrik Jönsson, som dessutom beskriver hur vindkraftens kostnader döljs och placeras på andra: elnätet som byggs ut och fastighetsägare som får ett lägre värde med ett vindkraftverk på sin mark.

Även snabbheten i vindkraftverkens utbyggnad ifrågasätts av Henrik Jönsson. Han citerar energiminister Khashayar Farmanbar, som vid upprepade tillfällen har påstått att ett vindkraftverk kan stå klart efter ett till två år.

– Statliga Svenska kraftnät och Linna Kinning på branschorganisationen Svensk vindenergi motsäger dessa tidsramar och ser nya vindkraftsverk driftsättas om tidigast sex år, säger Henrik Jönsson, och konstaterar att processen för att bygga vindkraft motsvarar kärnkraftens, med en sammantagen etableringstid på tolv år.

Inte heller vindkraftverkens miljövänlighet är korrekt, menar Henrik Jönsson. Genom att bortse från konstruktion, installation och underhåll blir vindkraftverken betydligt miljövänligare i politikernas retorik än i verkligheten.

– Dokumentation från Internationella energirådet [Internationel Energy Agency, IEA] visar entydigt att havs- och landbaserad vindkraft är de överlägset mest resurskrävande energislagen som finns, beskriver Henrik Jönsson.

Han hänvisar bland annat till klimatmötet i Glasgow 2016, som beskriver hur det skulle behöva startas en koppargruva per år i 20 år för att täcka behovet av nätanslutningskablar.

Världen idag har sökt energiministern för en kommentar.

Kärnkraften är fem gånger mer lönsam.

Omstart i Ringhals försenas ytterligare

Återstarten av reaktor 4 i Ringhals kärnkraftverk har försenats i tre veckor till och är nu... söndag 29/1 17:00

Israelisk teknik ska få öken i norra Indien att blomstra

Indien. I Israel är man specialister på att få torr mark att blomstra. Nu används israeliska... söndag 29/1 15:00

Dags att tänka till kring våra församlingsstrukturer

Ledare Debatten som pågår gällande kyrkans förhållningssätt till samkönade relationer rymmer många... fredag 27/1 00:10