Saliga är de ödmjuka, för de ska ärva jorden.
Matteusevangeliet 5:5

Världen idag

Minister anklagas – ”Fel att vindkraft kan stå klart på ett–två år”

Vindkraften betraktas av många som lösningen på Sveriges energikris. Men stämmer verkligen den idealiserade bilden av en snabb, billig och miljövänlig energikälla? Det frågar sig samhällsdebattören Henrik Jönsson i en veckokrönika på Youtube.

Nyheter · Publicerad 17:00, 5 aug 2022

Enligt Vattenfall kostar ett vindkraftverk omkring 30 miljoner kronor, medan en kärnreaktor kostar 60 miljarder kronor att bygga.

Prisskillnaderna är därmed gigantiska per enhet.

– Men resultatet blir ett helt annat om man räknar kostnaden per producerad kilowattimme, konstaterar debattören Henrik Jönsson i ett inslag på sin Youtubekanal.

Han beskriver hur en kärnreaktor har en livslängd på 60 år och en kapacitetsfaktor på 90 procent. Ett vindkraftverk har en livstid på 30 år och har 30 procent i kapacitetsfaktor. Det innebär att energiutdelningen ger tillbaka 75 gånger för kärnkraft medan vindkraften ger tillbaka 16 gånger.

– Kärnkraften är fem gånger mer lönsam, säger Henrik Jönsson, som dessutom beskriver hur vindkraftens kostnader döljs och placeras på andra: elnätet som byggs ut och fastighetsägare som får ett lägre värde med ett vindkraftverk på sin mark.

Även snabbheten i vindkraftverkens utbyggnad ifrågasätts av Henrik Jönsson. Han citerar energiminister Khashayar Farmanbar, som vid upprepade tillfällen har påstått att ett vindkraftverk kan stå klart efter ett till två år.

– Statliga Svenska kraftnät och Linna Kinning på branschorganisationen Svensk vindenergi motsäger dessa tidsramar och ser nya vindkraftsverk driftsättas om tidigast sex år, säger Henrik Jönsson, och konstaterar att processen för att bygga vindkraft motsvarar kärnkraftens, med en sammantagen etableringstid på tolv år.

Inte heller vindkraftverkens miljövänlighet är korrekt, menar Henrik Jönsson. Genom att bortse från konstruktion, installation och underhåll blir vindkraftverken betydligt miljövänligare i politikernas retorik än i verkligheten.

– Dokumentation från Internationella energirådet [Internationel Energy Agency, IEA] visar entydigt att havs- och landbaserad vindkraft är de överlägset mest resurskrävande energislagen som finns, beskriver Henrik Jönsson.

Han hänvisar bland annat till klimatmötet i Glasgow 2016, som beskriver hur det skulle behöva startas en koppargruva per år i 20 år för att täcka behovet av nätanslutningskablar.

Världen idag har sökt energiministern för en kommentar.

Kärnkraften är fem gånger mer lönsam.

Ett frimodigt alternativ lyser tyvärr med sin frånvaro

Ledare Det är snart inte mer än en månad kvar till höstens val den 11 september. Redan om drygt två veckor... lördag 6/8 00:00

Ett miljökrig riktas mot stora medborgargrupper

Ledare Det pågår ett miljökrig mot de stora medborgargrupperna i det västerländska samhället och mot basen... fredag 5/8 00:00

KD: Öppna Sollefteås förlossning igen

Politik. Kristdemokraterna vill ha en nationell plan för förlossningsvården. Den kan bli ett första steg i... måndag 8/8 14:34

L vill se ordningslyft i skolan

Politik. Liberalerna föreslår ett ”ordningslyft” för studiero i skolan. Partiet vill att alla skolor skriver... måndag 8/8 14:30

Den 9 Av – en positiv ballast

Israelkrönika Nu på lördag kväll inleder judarna den årliga markeringen av datumet den 9 Av (Tisha b’Av) – sorgen...
Följ Världen idag i sociala medier