Det är Herrens nåd att det inte är ute med oss, att det inte är slut med hans barmhärtighet. Den är ny varje morgon, stor är din trofasthet.
Klagovisorna 3:22-23

Världen idag

Migrationsverkets frågor till den kristna konvertiten

"Kristendomen har ju haft en våldsam historia, hur förhåller du dig till den?" Det är en av de frågor som konvertiten Fahimeh Jafarour fick under sin asylintervju på Migrationsverket. Världen idag återger här frågorna och svaren, så som de antecknats av Migrationsverket.

Nyheter · Publicerad 08:54, 28 nov 2017

Vad är det som är bättre med kristendomen än islam?

Kristendomen visar kärlekens väg. Lär oss att om man visar vänlighet mot andra människor då är man Jesus lärjunge. Om man har syndat kan man be om förlåtelse och man är förlåten. När det gäller islam – exempel – det är tio trafikljus, man kör nio gånger på grön [gubbe]; en gång mot rött – då hamnar man i helvete. Det finns ingen återvändo. Man kan hängas för ett hårstrå och hamna i helvetet. Islam och koran är fientligt ställt mot kvinnorna. Medan inom kristendomen en kvinna som begått äktenskapsbrott Jesus säger att endast den som inte syndat ska kasta sten. Alla lade bort stenar.

Om vi börjar med förlåtelsen, finns det inte i Koranen?

Jo, men det är många villkor för den.

Men om vi nu talar om förlåtelse så börjar alla suror utom en med att gud är nåderik, alltså förlåtande, och barmhärtig?

Det är så.

Men du menar att förlåtelse inte finns i islam?

Det finns förlåtelse i islam, det är inte säkert att du ska bli förlåten. Man ska be och gråta för att kanske kanske få förlåtelse.

Kärlek då, finns det inte i islam?

Det finns också. Den förståelse som jag har fått när jag läste bibel har jag inte fått när jag läste koran på arabiska. Kärlek finns i koranen, ingen följer den. Men ser inte kärlek hos muslimer, här ser man det hos människor.

Men är det inte viktigt inom islam att vara en god människa och att göra gott?

Jo

Så du menar att själva religionen islam är våldsam?

Ja

Det finns ju en svärdsvers i Bibeln också (Matteus 10:34), det står att Jesus inte kom med freden utan med svärden?

Vi har pratat om det på kursen. Han menar inte svärd för att kriga med. Han kunde kriga men gjorde det inte. Varför? Till och med om en av lärjungarna skar örat på en person så tog han handen på örat och botade.

Men du tolkar Koranen bokstavligt och bortser från det våldsamma som finns i Bibeln?

Så är det.

Så svärdsversen i Bibeln skall inte tolkas bokstavligt, men svärdsverserna i Koranen skall tolkas bokstavligt?

Det har förts många krig. När det gäller islam då är det så att svärd spillde mycket blod. Det svärdet menas. Det som står i bibeln var inte fråga om att spilla något blod. För förlåtelse av synder har inte blodets spillts.

Kristendomen har ju haft en våldsam historia, hur förhåller du dig till den?

När då?

De två stora världskrigen (1914, 1939) drevs av personer som nog skulle kalla sig kristna?

Vad ska jag säga? Jag följer bara det som står i bibeln och det jag tror på.

Kvinnosynen i Bibeln är den bättre än den i Koranen?

Ja.

Vad säger Paulus om kvinnan? Vet du?

Att man inte ska begå äktenskapsbrott. Jag vet inte exakt.

Att hon är mannens avglans (avbild) och därför skall bära slöja (se Korintherbreven)? Vad tycker du om det?

Jag har inte läst det.

Och att hon skall tiga i församlingen säger Paulus också i ett av Korintherbreven? Hur ser du på dessa saker, det är ju faktiskt nya testamentet och mycket kvinnofientligt?

Alltså det som Jesus sagt ser jag inte på det viset. Det som står om ärlighet och kärlek och att man ska missionera är intressant för mig. Det här med kvinnor är ett exempel, det finns mycket annat.

JM [offentligt biträde, Johan Mellgren]: Detta om att kvinnan ska tiga i församlingen är förlegat. Man kan inte tolka bibeln bokstavligt – nu får kvinnor vara aktiva i församlingen.

Har du här i Sverige försökt att ta kontakt med någon muslimsk församling för att lära dig mer om islam parallellt med kristendomen?

Nej, vad ska jag lära mig om islam?