Nyheter

Migrationsverket: Kristna och muslimer har samma Gud

Foto: Stina Stjernkvist / TT
Foto: Stina Stjernkvist / TT
Utdrag ur förhöret.
Utdrag ur förhöret.
Rebecca Ahlstrand Foto: Abraham Engelmark
Rebecca Ahlstrand Foto: Abraham Engelmark

Kristendom och islam har samma Gud – det sade en handläggare på Migrationsverket till en asylsökande konvertit från Afghanistan.– Man kan fråga sig hur objektiv Migrationsverkets handläggare är, säger mannens juridiska ombud Rebecca Ahlstrand.

Publicerad Uppdaterad

Jag tycker att bedömningarna inte sällan brister ur rättssäkerhetssynpunkt.

Rebecca Ahlstrand, jurist

En afghansk asylsökande man, som kom till Sverige 2015, riskerar att dödas om han återvänder till Afghanistan. I Sverige har han nämligen valt att lämna islam till förmån för kristendomen. Detta berättar mannens juridiska ombud Rebecca Ahlstrand, verksam vid Skandinaviska människorättsjuristerna.

Som asylskäl har mannen bland annat uppgett sin konvertering, men Migrationsverket har, enligt Ahlstrand, avslagit hans ansökan eftersom de inte tror att hans kristna tro är genuin.

Nu ifrågasätter Ahlstrand Migrationsverkets objektivitet. Enligt ett dokument, som Världen idag har fått ta del av, har handläggaren, i ett förhör sommaren 2017, sagt följande till mannen:

”Du säger att du hatade din tidigare Gud, men det är samma Gud inom kristendom och islam. Hur ställer du dig till det?”

Mannen svarar att han ”har fått en väldigt bra bild av Gud”, men handläggaren nöjer sig inte med det svaret, utan fortsätter:

”Okej, men är du medveten om att det är samma Gud?”

– Det är en märklig fråga. Handläggaren är inte objektiv, utan ifrågasätter i princip grunden för att konvertera över huvud taget, säger Rebecca Ahlstrand.

Enligt dokumentet fortsätter handläggaren enligt följande:

”Du nämnde även att du hatade islam för att det står i Koranen att man ska hugga huvudet på sina fiender, men det förekommer ju även en del brutalitet i Bibeln. Hur förhåller du dig till det?”

”Jag har läst i Bibeln att man ska älska sin fiende. Jag har versen”, säger mannen.

Rebecca Ahlstrand påpekar att det inte är första gången Migrationsverket ställer ”märkliga frågor”.

– Nyligen hade jag en annan klient som hade konverterat och han hade tidigare fått frågan: ”Vilken var den senaste högtiden du firande?”

”Påsk”, svarade konvertiten.

I beslutet vände man sedan detta mot honom då man ifrågasatte varför han som kristen inte hade firat pingst och Kristi himmelsfärd, som ju infallit därefter.

Sådana beslut visar på en okunskap hos handläggarna, menar hon.

– Visst hade dessa helger infallit därefter, men handläggaren verkar inte känna till den tonvikt som ligger på påskfirandet jämfört med de övriga högtiderna. Att vända en sådan sak mot en sökande är anmärkningsvärt, säger hon.

Rebecca Ahlstrand bekymras över det hon ser.

– Jag tycker att bedömningarna inte sällan brister ur rättssäkerhetssynpunkt, säger hon.

Beslutet gällande den afghanska mannen är nu överklagat och väntas prövas i Migrationsdomstolen inom några veckor.

Världen idag tar kontakt med Migrationsverket för att låta dem redogöra för sin syn i frågan. Lisa Bergman på myndighetens presstjänst säger att de inte kan uttala sig i det specifika fallet eftersom det ligger i domstolen just nu och eftersom Världen Idag inte har fullmakt från den sökande, men hon ger svar på några generella frågor.

Kan man lita på att era handläggare är objektiva?

– Det är klart att vår utgångspunkt är att handläggare och beslutsfattare är professionella i varje ärende. Vi gör alltid en individuell prövning av en persons åberopade skyddsskäl. Migrationsverkets beslut går att överklaga till migrationsdomstolen och därefter till migrationsöverdomstolen. 

Är det en handläggares uppgift att avgöra om islam och kristendom har samma Gud?

– Jag är inte insatt i det enskilda ärendet och har därför svårt att ge ett generellt svar på det. När det gäller en person som åberopar att den har konverterat till kristendom utreder vi om personen gjort sannolikt att man är i behov av internationellt skydd. Varje asylärende är unikt och i varje ärende måste en rad frågor ställas för att ta reda på om sökanden behöver skydd i Sverige.

Är det en handläggares uppgift att ifrågasätta om det generellt finns skäl för att konvertera från islam till kristendom?

– Vår uppgift är att pröva om asylsökande har skyddsskäl. Det är den asylsökande som har bevisbördan, vilket innebär att han eller hon ska göra sin identitet och sina skyddsskäl sannolika.

Kan man lita på att era beslut är rättssäkra?

– Vi gör kontinuerligt uppföljningar av vår verksamhet för att se till att vi gör rättssäkra bedömningar – och vidtar åtgärder när vi upptäcker brister. Sedan kan man alltid överklaga ett beslut till domstol om man tycker att Migrationsverket har gjort fel bedömning.

Skulle era handläggare behöva bättre utbildning i kristendom och andra religioner?

– Vi har nyligen gjort en kvalitetsuppföljning där det rekommenderas nya utbildningsinsatser som kommer att genomföras.  

Powered by Labrador CMS