Herrenavskyr falsk våg, full vikt behagar honom. När högfärd kommer följer förakt, men vishet finns hos de ödmjuka.
Ordspråksboken 11:1–2

Världen idag

Meteorit tros ha ödelagt stad – kan vara Sodom

En bronsåldersstad nära Döda havet tillintetgjordes av en extremt kraftfull explosion orsakad av en meteorit, bedömer forskare.

Forskarna drar lösa paralleller till bibelberättelsen om Sodom och Gomorra.

Nyheter · Publicerad 16:30, 27 sep 2021

I jordsediment kring Tall el-Hammam, en utgrävningsplats nära Döda havet i Jordanien, har det grävts fram föremål som tyder på att något katastrofalt skedde där för omkring 3 600 år sedan.

Där fanns keramikvaror som kokat, stora byggnader som slagits i spillror och mänskliga skelettdelar som ser ut att ha slitits itu av en väldig kraft.

En USA-baserad grupp arkeologer finner det mest sannolikt att en stor meteorit slog ned mot jorden och exploderade i atmosfären ovanför Tall el-Hammam, enligt deras rön som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature Scientific Reports.

Forskningen bygger bland annat på 15 års utgrävningar av området och kalkyler av vad ett meteoritnedslag skulle få för konsekvenser.

”Detta följdes av en detonationsvåg med hög temperatur och hyperhastighet som demolerade och pulvriserade murar av lertegel över hela staden, jämnade staden med marken och orsakade utbredd mänsklig död”, skriver forskarna i studien.

Alla orter och städer inom ett par mils radie från Tall el-Hammams tycks sedan ha övergivits helt i 300 till 600 års tid. Forskarna förklarar det med att salt från till exempel Döda havet kom att spridas till följd av smällen, så att jordmånen blev ofruktbar.

Sett till hur olika ämnen och material har reagerat och förändrats – det finns till exempel mycket så kallad chockad kvarts i området – bedömer forskarna att temperaturen vid åtminstone en kort stund måste ha överstigit 2 000 grader.

De jämför explosionen med den som skedde i sibiriska Tunguska 1908, där en bolid orsakade en smäll vars kraft motsvarade 1 000 atombomber av det slag som fälldes över Hiroshima i andra världskriget.

I Jordandalen fanns det vid den tiden tre städer och Tall el-Hammam lär ha varit den största av dem. I området bodde då uppskattningsvis omkring 50 000 människor.

En av de tre städerna var Jeriko, som vid ungefär samma tid förstördes. Forskarna noterar att det inte finns några andra uppenbara förklaringar till förstörelsen där samt att Jeriko också kom att överges under en lång tid.

Givet tid och plats drar forskarna lösa paralleller till Bibeln. Skulle eldklotet som tillintetgjorde Tall el-Hammam kunna vara det som beskrivs i berättelsen om Sodom och Gomorra?

”Beskrivningen i Första Moseboken av ett urbant centrum i Dödahavsområdet stämmer överens med att ha varit ett ögonvittnes redogörelse av en kosmisk explosion i luften: stenar som föll från himlen, eld som kom från himlen, tjock rök steg från bränderna, en stor stad ödelades, stadsbor dödades och områdets grödor förstördes”, skriver de i studien, även om de understryker att det inte är mer än spekulationer.

S-förbund i Instagram-inlägg: Förbjud koranbränningar

Politik. Det socialdemokratiska sidoförbundet Tro och Solidaritet uppmanar till förbud mot koranbränningar.... fredag 31/3 15:00

Hbtq-frågan kommer att splittra många frikyrkor

Ledare Det råder religionsfrihet i Sverige. Det gäller även enskilda pastorers syn på hur Skriftens texter... fredag 31/3 00:10

Hockeyn borde ta lärdom av fotbollen

Nyhetskommentar Hällevik, ett gammalt fiskeläge som förvandlats till badort, är en tätort på Listerlandet i... fredag 31/3 00:00