Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

Mer regel än undantag att sena aborter beviljas

Nio av tio ansökningar om abort efter 18:e veckan beviljas av Social­styrelsen. Gäller det fosterskador godkänns i princip alla ansökningar.

Nyheter · Publicerad 00:00, 27 maj 2011

Varje år kommer runt 400 ansökningar om tillstånd till abort efter vecka 18 till Socialstyrelsens rättsliga råd. 2009 gjordes 435 ansökningar, varav 392 beviljades. När det gällde fosterskador godkändes då 218 av 220 ansökningar.
– Praktiskt taget alla ansökningar på grund av foster­skador godkänns, konstaterar Marc Bygde­man.
Några riktlinjer för vilka skador som ska ses som tillräckligt allvarliga finns inte; det går inte att göra någon lista som drar en gräns för när ett foster är tillräckligt skadat för att man ska få abortera det, menar Marc Bygdeman. I stället är det föräldrarnas reaktion på skadan som är avgörande. Det behöver inte röra sig om någon livshotande skada eller allvarlig sjukdom.
– Om de känner sig oförmögna att ta hand om det skadade barnet, om de saknar resurser till det, då ges tillstånd till abort, förklarar Marc Bygdeman.
När det gäller sociala skäl ges tillstånd till abort i cirka åtta fall av tio. Inte heller där finns bestämda riktlinjer.
– Det görs en kuratorsutredning som beskriver kvinnans situation. Det kan handla om en kombination av orsaker, som missbruk, misshandel eller att mannen lämnat kvinnan ensam. Det kan handla om en flicka under 18 år som saknar bostad, är arbetslös eller saknar nätverk. Kvinnan kan ha försökt skydda sig mot graviditet men misslyckats. Det är exempel på faktorer som har betydelse, säger Marc Bygdeman.
Professor Bygdeman påpekar att i de få fall som kvinnor söker tillstånd för sen abort ofta har mycket starka skäl till det.
– När det har gått så lång tid är kvinnan så medveten om sin graviditet att det blir en större psykisk belastning att önska abort, och då krävs starka skäl för att man ska söka abort.

David Högfeldt
david.hogfeldt@varldenidag.se

Inspireras av brittisk ensamhetsminister

Ett dödshot för individer och kostnad för samhällsekonomin. Ensamhetens konsekvenser har fått uppmärksamhet i Storbritannien där regeringen lanserat...

Trettio år i fängelse för ett förlorat barn

Ledare Lagstiftning Trettio år är en lång tid för den som sitter i fängelse. I Sverige är det ett straff som så gott som aldrig utdöms. Snitt-tiden i fängelse för så...

Ny ”tv-skatt” kan drabba döda

Politik. Att riksdagen inför en "tv-skatt" utan att samtidigt öka kraven på public service, och som till och med kan drabba döda, väcker stark kritik. En av...