Jesus sade än en gång till dem: ”Frid vare med er! Som Fadern har sänt mig sänder jag er.”
Johannesevangeliet 20:21

Världen idag

Cirka 36 000 aborter genomfördes i Sverige förra året. Samtidigt pågår nu en debatt där allt ifrån fri abort till födseln, till ett ökat fokus på de oföddas värde, förespråkas. Foto: Gorm Kallestad/TT

”Mer konsekvent att förbjuda abort”

Läkaren och debattören Kajsa Dovstads argument för fri abort ända fram till födelsen håller inte, menar Expressen-krönikören Susanna Birgersson.

”Utifrån min livsåskådning skulle jag önska en utveckling i motsatt riktning, att ofödda individer tillmättes större värde än i dag, med eller utan fosterskador,” skriver hon.

Nyheter · Publicerad 18:01, 6 jul 2020

Kajsa Dovstad skrev i Göteborgs-Posten den 8 juni att en lag om helt fri abort skulle ge kvinnan ”total makt också över sin livmoder”, samtidigt som den skulle skydda fostret.

”I ett samhälle med helt fri abort kan det förstås inte uteslutas att några friska foster aborteras,” skrev hon.

”Fostrets liv behöver dock inte vara slut utanför livmodern. Om det definieras som ett liv - alltså inte är hjärndött - borde vården agera precis som för alla liv; försöka rädda. Barnet skulle sedan kunna tas om hand av socialtjänsten på samma sätt som vid andra tvångsomhändertagande på BB.”

Susanna Birgersson påpekar att det som vore ännu mer konsekvent, i så fall vore att helt förbjuda abort.

”Det vore ännu mer konsekvent, för ingen har på ett tillfredsställande sätt lyckats förklara när ett foster blir en individ med människovärde. Allt vi har är teoretiskt distinkta, men etiskt godtyckliga gränsdragningar,” skriver hon, och påpekar att abortlagen är en kompromiss mellan fostrets egenvärde och kvinnors vilja att inte vilja fullfölja en graviditet. 

”Jag inser att mitt kristet härledda perspektiv inte delas av den sekulära majoriteten. Men jag hoppas att vår instinktiva motvilja mot de riktigt sena aborterna även fortsättningsvis kan motverka den brutalisering av människosynen som helt fri abort skulle medföra”, avslutar Susanna Birgersson.

I Sverige har har kvinnor rätt till fri abort till och med utgången av graviditetsvecka 18, medan Socialstyrelsen kan ge särskilt tillstånd till abort till slutet av vecka 21.

Jag hoppas att vår instinktiva motvilja mot de riktigt sena aborterna även fortsättningsvis kan motverka den brutalisering av människosynen som helt fri abort skulle medföra.

Ny abortstatistik

Nyligen kom Socialstyrelsen med abortstatistik för 2019. Under förra året rapporterades drygt 36 000 aborter till myndigheten, vilket motsvarar 19 per 1 000 kvinnor i åldern 15–44 år. 59 procent av dessa utfördes före vecka 7 i graviditeten.

De senaste åren har antalet aborter legat relativt konstant, bland tonåringar har aborterna minskat och i andra åldersgrupper har det ökat. Abort är sedan 2016 vanligast bland kvinnor i åldern 25–29 år, enligt Socialstyrelsen.

Noterbart är också att nästan samtliga ansökningar om abort efter vecka 18 beviljades. I 526 fall godkändes mycket sena aborter, vanligast beroende på ”kromosomavvikelse/fosterskada”. Bara i 21 fall under förra året avslogs ansökningar om abort efter vecka 18.

Barnen får betala priset för vuxnas relationsexperiment

Ledare I individualismens namn lanseras ständigt nya sätt att bryta normer kring relationer och familj.... torsdag 4/3 00:10

Tre med livshotande skador efter attack i Vetlanda

Misstänkt terrorbrott. Vetlanda chockades av onsdagens attack då en man i 20-årsåldern gick till angrepp mot flera... torsdag 4/3 08:25

Köpmän och missionärer förde kristen tro till Sverige

Kristnandet av Sverige var en lång process, och kristendomen och dess arv skulle få en oerhört stor... torsdag 4/3 00:00

Trots motstånd delar de sin tro

Missionsglimten Varje vecka har jag förmånen att ha kontakt med det som vi till vardags kallar för missionsfältet i... torsdag 4/3 06:00

Malin Berghagen: Mamma vägrade göra abort

Ofödda. Mamma råddes av läkare att göra abort i femte månaden, men vägrade. Det berättar Malin Berghagen,... onsdag 3/3 21:00

Köpmän och missionärer förde kristen tro till Sverige

Kristnandet av Sverige var en lång process, och kristendomen och dess arv skulle få en oerhört stor...
Följ Världen idag i sociala medier