Stor frid har de som älskar din undervisning, inget kan få dem på fall.
Psaltaren 119:165

Världen idag

Mätning: Majoritet vill att invandringen ska minska

Sverige ska ta emot färre asylsökande. Den åsikten har allt fler svenskar enligt en ny opinionsmätning. Samtidigt höjer tidigare KD-ledaren Alf Svensson rösten för att de ensamkommande som varit här i flera år ska få stanna.

Nyheter · Publicerad 00:03, 7 jul 2020

Drygt tusen personer har fått frågan; ”Anser du att Sverige ska ta emot fler eller färre asylsökande?”. Den största gruppen, hela 63 procent svarade ”färre” på detta enligt en undersökning som Novus gjort för SVT. När samma fråga ställdes 2018 var det 56 procent som stod för den åsikten.

19 procent verkar tycka att asylmottagningen fungerar okej, då de vill att vi ska ta emot lika många som förra året då cirka 22 000 sökte asyl. En krympande minoritet, bara 8 procent, tycker att fler ska tas emot. I undersökningen för två år sedan var denna åsikt också i minoritet, men då var andelen 12 procent.

– Det är signifikanta förändringar i opinionen, både ökningen för dem som vill ha färre och minskningen för dem som vill ha fler, säger Novus vd Torbjörn Sjöström i en kommentar till SVT.

Novus frågade samtidigt var gränsen för antal asylsökande skulle ligga om vi hade en sådan. 29 procent svarar att de inte vet, 28 procent föreslår 10 000 personer och 8 procent säger att 20 000 är bra. Ytterligheterna finns också då 11 procent tycker att vi inte ska ha en övre gräns medan 16 procent inte vill släppa in någon alls.

En parlamentarisk kommitté har under ett år diskuterat hur Sveriges migrationspolitik ska utformas framöver och förslaget ska presenteras i augusti. Från olika håll görs försök att påverka kommitténs förslag. I en debattartikel i Dagens Nyheter i söndags sattes strålkastaren på hanteringen av ensamkommande ungdomar som nu pågått i vårt land i flera år.

Alf Svensson skriver där, tillsammans med diplomaten Hans Blix och tidigare S-ministern Jan Eliasson: ”Man bör börja med att rätta till den misslyckade hanteringen av dessa ungdomar.”

De påpekar att de flesta har sitt ursprung i Afghanistan som är ett av världens farligaste länder, och belyser bristerna i bedömning och fördröjning av deras asylärenden.

”Denna plågsamma hantering av barn och ungdomar har skapat sår i det svenska samhället, sår som riskerar att ta lång tid att läka”, skriver de och lyfter fram det faktum att en del snart har levt en fjärdedel av sina liv i Sverige.

Vikten av ordningar kring det profetiska

Ledare Med anledning av SVT:s Uppdrag gransknings serie om Knutby har en intensiv debatt förts om vilka... torsdag 6/8 00:00

Vilka fallna mantlar ligger i dag på vår egen kontinent?

Ledarkrönika En berättelse från det Gamla testamentet har levt länge i mitt hjärta. En historia om två män – en... torsdag 6/8 00:00

Sol-Britt och Bengt Sundberg

Diamantbröllop. Den 6 augusti 1960 lovade Sol-Britt och Bengt Sundberg att älska varandra i nöd och lust. 60 år...