Släck inte Anden. Förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda och håll er borta från allt slags ont.
1 Thessalonikerbrevet 5:19–21

Världen idag

Medelåldern för när barn exponeras för, eller konsumerar, pornografi för första gången är runt 13 år. Foto: Erik Nylander/TT

Många unga som tittar på pornografi mår dåligt

Porrkonsumtionen bland unga sjunker – men allt fler tittar ofta, visar en forskningsöversikt från Barnombudsmannen (BO).

Bland dem som tittar ofta – främst pojkar – är psykisk ohälsa vanligt, däribland ångest, ensamhet och nedstämdhet.

Nyheter · Publicerad 19:00, 3 okt 2021

På uppdrag av regeringen har Barnombudsmannen kartlagt hur barn och unga påverkas av att titta på pornografi.

De flesta ungdomar har sett pornografi någon gång innan de fyllt 18 år. Medelåldern för när barn exponeras för, eller konsumerar, porr för första gången är runt 13 år. Det sker på internet och troligast på mobilen, enligt kartläggningen. Vanligast är att den unge själv sökt upp klippen.

Trots tillgängligheten är trenden att ungas porrkonsumtionen generellt minskar. Antalet som tittar i dag är färre än för 17 år sedan.

Det finns dock stor variation mellan olika grupper av unga. Det är vanligare att pojkar konsumerar porr än flickor. Och vissa studier visar att unga som identifierar sig som homo- eller bisexuella tittar mer på porr än heterosexuella.

Pojkar upplever i större utsträckning att porren lärt dem saker om sex och att de fantiserar om att själva göra det de sett i pornografin. Men vad de egentligen lärt sig eller inspirerats till vet forskarna inte riktigt.

Om porrkonsumtionen innebär en ökad risk för att utöva sexuellt våld är inte heller klarlagt i rapporten.

– Vi menar att det behövs mer kunskap om varför sambanden ser ut som de gör, säger Barnombudsmannen Elisabeth Dahlin.

Vid en närmare anblick syns ett mönster i måendet hos den växande grupp unga – pojkar främst – som tittar på porr ofta.

De lider ofta av psykisk ohälsa och visar depressiva symtom, ångest, stress, prestationsångest, ensamhet och nedstämdhet.

– Man kan se ett samband, men inte orsak och verkan, säger Elisabeth Dahlin och efterfrågar mer kunskap och forskning.

Två metoder lyfts fram för att förhindra att barn och unga påverkas negativt av pornografi. Den ena är att de får kunskap för att förhålla sig kritiska och den andra är porrfilter i webbläsare som hindrar dem från att gå in på porrsidor, men rapporten ger inga svar på vad som uppnås med att använda porrfilter.

Ny politisk inriktning med Tjeckiens nye president

Nyhetskommentar Efter att i tio år ha haft en Ryssland- och Kinavänlig samt EU-skeptisk statschef, i... onsdag 8/2 12:00

Medlemskrav i stor USA-kyrka: Bekänn Bibelns äktenskapssyn

Florida. Den som inte undertecknar en bekännelse till klassisk biblisk syn på äktenskapet mister sitt... onsdag 8/2 13:00

Kristendomen avgörande för avskaffandet av kusinäktenskap

Ledare Trots skarp kritik från organisationer som arbetar mot hedersförtryck, såsom GAPF, och den annars... onsdag 8/2 00:10