Herre, upp i himlen räcker din nåd, din trofasthet ända till skyarna.
Psaltaren 36:6

Världen idag

Medelåldern för när barn exponeras för, eller konsumerar, pornografi för första gången är runt 13 år. Foto: Erik Nylander/TT

Många unga som tittar på pornografi mår dåligt

Porrkonsumtionen bland unga sjunker – men allt fler tittar ofta, visar en forskningsöversikt från Barnombudsmannen (BO).

Bland dem som tittar ofta – främst pojkar – är psykisk ohälsa vanligt, däribland ångest, ensamhet och nedstämdhet.

Nyheter · Publicerad 19:00, 3 okt 2021

På uppdrag av regeringen har Barnombudsmannen kartlagt hur barn och unga påverkas av att titta på pornografi.

De flesta ungdomar har sett pornografi någon gång innan de fyllt 18 år. Medelåldern för när barn exponeras för, eller konsumerar, porr för första gången är runt 13 år. Det sker på internet och troligast på mobilen, enligt kartläggningen. Vanligast är att den unge själv sökt upp klippen.

Trots tillgängligheten är trenden att ungas porrkonsumtionen generellt minskar. Antalet som tittar i dag är färre än för 17 år sedan.

Det finns dock stor variation mellan olika grupper av unga. Det är vanligare att pojkar konsumerar porr än flickor. Och vissa studier visar att unga som identifierar sig som homo- eller bisexuella tittar mer på porr än heterosexuella.

Pojkar upplever i större utsträckning att porren lärt dem saker om sex och att de fantiserar om att själva göra det de sett i pornografin. Men vad de egentligen lärt sig eller inspirerats till vet forskarna inte riktigt.

Om porrkonsumtionen innebär en ökad risk för att utöva sexuellt våld är inte heller klarlagt i rapporten.

– Vi menar att det behövs mer kunskap om varför sambanden ser ut som de gör, säger Barnombudsmannen Elisabeth Dahlin.

Vid en närmare anblick syns ett mönster i måendet hos den växande grupp unga – pojkar främst – som tittar på porr ofta.

De lider ofta av psykisk ohälsa och visar depressiva symtom, ångest, stress, prestationsångest, ensamhet och nedstämdhet.

– Man kan se ett samband, men inte orsak och verkan, säger Elisabeth Dahlin och efterfrågar mer kunskap och forskning.

Två metoder lyfts fram för att förhindra att barn och unga påverkas negativt av pornografi. Den ena är att de får kunskap för att förhålla sig kritiska och den andra är porrfilter i webbläsare som hindrar dem från att gå in på porrsidor, men rapporten ger inga svar på vad som uppnås med att använda porrfilter.

Misstänkt båt var i Sverige före Nord Stream-sabotaget

Nord Stream. Den tyska segelbåten Andromeda misstänks ha använts vid sprängningarna av gasledningarna Nord... onsdag 27/9 19:00

När ska polletten trilla ner hos våra teologer och pastorer?

Ledare Tidskriften The Spectator, en brittisk veckotidning med fokus på politik, publicerade förra veckan... onsdag 27/9 00:10

Trefaldighetskyrkan i Arvika utsatt för skadegörelse

Arvika. Trefaldighetskyrkan i Arvika har utsatts för omfattande skadegörelse. Kyrkan är därmed för... onsdag 27/9 16:00

Deltagare brast ut i lovsång när konferens bombhotades

USA. Ett bombhot tvingade en kristen konferens i USA att avbrytas. Deltagarna evakuerades till ett... onsdag 27/9 13:00

Yom Kippur – en medicin mot offermentalitet

Israelkrönika I går (måndag) inföll Yom Kippur i Israel. Under dagen befann jag mig i Tiberias tillsammans med en... onsdag 27/9 00:00