Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp.
Efesierbrevet 6:11

Världen idag

15 procent av läkarna i en undersökning svarade att de själva kan tänka sig ge patienten den dödliga dosen. (Bilden är från ett annat sammanhang.) Foto: Anders Wiklund/TT

Många läkare positiva till dödshjälp – men få vill ge sprutan

Drygt 40 procent av de svenska läkarna är positiva till att legalisera dödshjälp. Men bara 15 procent kan tänka sig att ge den dödande dosen själv.

Det visar en enkätundersökning som gjorts av Läkarförbundet, och som besvarades av hälften av de tillfrågade.

Nyheter · Publicerad 14:30, 25 maj 2021

Debatten om dödshjälp i Sverige har varit intensiv, inte minst sedan läkaren Staffan Bergström förra sommaren hjälpte en svårt sjuk man att ta sitt liv.

Nu har Läkarförbundet frågat vad dess medlemmar tycker om saken i en enkätundersökning. På frågan ”Tycker du att dödshjälp ska vara tillåtet enligt svensk lag?” svarade 41 procent ja. 34 procent var negativa och 25 procent svarade vet ej.

Dödshjälp definieras i enkäten som både assisterat självmord/döende och eutanasi. I det förra fallet intar patienten ett dödligt medel som skrivits ut av läkare. Eutanasi innebär att läkaren ger patienten en dödlig dos läkemedel, oftast som en spruta.

Av de läkare som är positiva till dödshjälp anser hälften att både assisterat döende och eutanasi ska vara tillåtet.

Samtidigt anser 39 procent av de svarande att dödshjälp inte är förenligt med läkaretiken, jämfört med 35 procent som tycker att det är förenligt med läkaretiken. Även på denna fråga svarade en fjärdedel, 26 procent, att de inte vet.

– Resultaten skildrar den väldiga osäkerheten i den här frågan. Det tycker jag var det tydligaste resultatet, säger Torsten Mossberg, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, till Läkartidningen.

På frågan ”Skulle du kunna tänka dig att ge dödshjälp ifall det blev tillåtet i Sverige?” svarade 29 procent ja. Men bara 15 procent svarade att de kan tänka sig att både ge dödshjälp i form av läkarassisterat döende och eutanasi.

Enkäten skickades till cirka 6 800 medlemmar, av vilka 3 332 personer svarade. Läkarförbundet har inte genomfört någon liknande undersökningen tidigare, vilket gör att det inte går att se hur attityderna ändrats över tid.

Överläkare Tomas Seidal, vice ordförande för Kristna läkare och medicinstudenter, menar att enkäten visar på den ”etiska vilsenhet som finns i läkarkåren”.

– Å ena sidan förbundets grundinställning att läkare ska ibland bota, ofta lindra, alltid trösta, å andra sidan påverkan av nyttoetik och tidsanda. [...] Patienter vill, med få undantag, ha livshjälp, inte dödshjälp, uppger han för Världen idag.

Även Svenska läkaresällskapet har undersökt läkares inställning till dödshjälp, och resultaten väntas i slutet av juni.

I en undersökning som gjordes av Svenska läkaresällskapet 2007 var 34 procent av de svarande positiva till att förskriva dödliga doser läkemedel till en patient som är terminalt sjuk och lider svårt, förutsatt att detta är lagligt och att patienten själv intar substansen.

Något fler, 39 procent, var emot och 25 procent var tveksamma.

Resultaten skildrar den väldiga osäkerheten i den här frågan.

Etablissemanget är inte tillfreds förrän kyrkan sjunger med

Ledare I en kommersialiserad och mediedriven tid råder förenklingar och polarisering. Högt röstläge,... lördag 3/6 00:10

Därför bör vi fira Sveriges 500 år som nationalstat

Ledare Den 6 juni väntar en stor minnesdag för konungariket Sverige. Det är dock slående hur svagt... fredag 2/6 00:10