Frukta Herren, ni hans heliga, de som fruktar honom lider ingen brist.
Psaltaren 34:10

Världen idag

15 procent av läkarna i en undersökning svarade att de själva kan tänka sig ge patienten den dödliga dosen. (Bilden är från ett annat sammanhang.) Foto: Anders Wiklund/TT

Många läkare positiva till dödshjälp – men få vill ge sprutan

Drygt 40 procent av de svenska läkarna är positiva till att legalisera dödshjälp. Men bara 15 procent kan tänka sig att ge den dödande dosen själv.

Det visar en enkätundersökning som gjorts av Läkarförbundet, och som besvarades av hälften av de tillfrågade.

Nyheter · Publicerad 14:30, 25 maj 2021

Debatten om dödshjälp i Sverige har varit intensiv, inte minst sedan läkaren Staffan Bergström förra sommaren hjälpte en svårt sjuk man att ta sitt liv.

Nu har Läkarförbundet frågat vad dess medlemmar tycker om saken i en enkätundersökning. På frågan ”Tycker du att dödshjälp ska vara tillåtet enligt svensk lag?” svarade 41 procent ja. 34 procent var negativa och 25 procent svarade vet ej.

Dödshjälp definieras i enkäten som både assisterat självmord/döende och eutanasi. I det förra fallet intar patienten ett dödligt medel som skrivits ut av läkare. Eutanasi innebär att läkaren ger patienten en dödlig dos läkemedel, oftast som en spruta.

Av de läkare som är positiva till dödshjälp anser hälften att både assisterat döende och eutanasi ska vara tillåtet.

Samtidigt anser 39 procent av de svarande att dödshjälp inte är förenligt med läkaretiken, jämfört med 35 procent som tycker att det är förenligt med läkaretiken. Även på denna fråga svarade en fjärdedel, 26 procent, att de inte vet.

– Resultaten skildrar den väldiga osäkerheten i den här frågan. Det tycker jag var det tydligaste resultatet, säger Torsten Mossberg, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, till Läkartidningen.

På frågan ”Skulle du kunna tänka dig att ge dödshjälp ifall det blev tillåtet i Sverige?” svarade 29 procent ja. Men bara 15 procent svarade att de kan tänka sig att både ge dödshjälp i form av läkarassisterat döende och eutanasi.

Enkäten skickades till cirka 6 800 medlemmar, av vilka 3 332 personer svarade. Läkarförbundet har inte genomfört någon liknande undersökningen tidigare, vilket gör att det inte går att se hur attityderna ändrats över tid.

Överläkare Tomas Seidal, vice ordförande för Kristna läkare och medicinstudenter, menar att enkäten visar på den ”etiska vilsenhet som finns i läkarkåren”.

– Å ena sidan förbundets grundinställning att läkare ska ibland bota, ofta lindra, alltid trösta, å andra sidan påverkan av nyttoetik och tidsanda. [...] Patienter vill, med få undantag, ha livshjälp, inte dödshjälp, uppger han för Världen idag.

Även Svenska läkaresällskapet har undersökt läkares inställning till dödshjälp, och resultaten väntas i slutet av juni.

I en undersökning som gjordes av Svenska läkaresällskapet 2007 var 34 procent av de svarande positiva till att förskriva dödliga doser läkemedel till en patient som är terminalt sjuk och lider svårt, förutsatt att detta är lagligt och att patienten själv intar substansen.

Något fler, 39 procent, var emot och 25 procent var tveksamma.

Resultaten skildrar den väldiga osäkerheten i den här frågan.

Kristen illusionist vann amerikanska Talang

Tv. Med budskap om att bry sig om andra vann den kristna illusionisten Dustin Tavella i helgen den... söndag 26/9 12:00

Sjukhusfartyg har anlänt till Europa

Mercyships. Efter fem års byggnation på ett varv i Kina har världens största civila sjukhusfartyg, Global... söndag 26/9 08:00

Tro och solidaritet kan tappa tung roll inom S

Politik. Tro och solidaritet, tidigare Broderskapsrörelsen, är en av fyra så kallade sidoorganisationer inom... lördag 25/9 17:00

Det är i misstrons mylla som alla broar bränns.

Gästkrönika Skandinavien har varit hela världens lilla Bullerby. Ett handslag har räckt, ett löfte har hållits.... lördag 25/9 00:00

Glädjeämnen mitt i fattigdomen

Missionsglimten Gå ut mission samarbetar sedan ett par år med inhemska missionärer på Madagaskar. Det är helt... lördag 25/9 00:00

Sverige nobbar FN-konferens: ”Antisemitiska inslag”

FN. Sverige var ett av flera länder som avstod från att uppmärksamma 20-årsjubileet av den första,... lördag 25/9 12:00
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier