Herrenavskyr falsk våg, full vikt behagar honom. När högfärd kommer följer förakt, men vishet finns hos de ödmjuka.
Ordspråksboken 11:1–2

Världen idag

De flesta av Svenska kyrkans präster tror att uppståndelsen ägt rum. Foto: Christine Olsson / TT

Majoriteten av prästerna har traditionell kristen tro

Majoriteten av prästerna i Svenska kyrkan har en traditionell kristen tro. Det framgår av en undersökning som Kyrkans tidning har tagit del av. Prästernas trosuppfattning skiljer sig dock beroende på ålder och geografi. Stockholms och Västerås stifts präster är de mest liberala.

Nyheter · Publicerad 17:01, 5 mar 2017

1 348 präster fick år 2012 svara på ett antal frågor om sin tro. Niclas Blåder vid kyrkokansliets forskningsenhet har tillsammans med forskaren Erika Willander nu analyserat svaren.

– Det första vi kan säga är att kyrkan är mycket mer sammanhållen än vi trott. Prästerna står för en trosinriktning som man är ganska överens om, säger Erika Willander till Kyrkans tidning.

Hon menar att en majoritet av prästerna svarade i överensstämmelse med Svenska kyrkans bekännelsetexter.

Niclas Blåder och Erika Willander har utifrån svaren delat in prästerna i två grupper – ”fri” och ”formell”. De präster som stämde in i påståenden som att Jesu historiska död förändrat tillvaron, att denna död innebär att världens ondska besegrats och att människor genom detta räddas från dom och död räknades till kategorin ”formell”.

De präster som hade svarat att de inte tolkade tron bokstavligt utan exempelvis höll med om påståendet ”Jag tror inte att orden om ’evigt liv’ ska förstås bokstavligt. När man dör är man död på riktigt” kategoriserades som ”fri”.

Analysen visar att endast en liten minoritet av prästerna hamnar i gruppen ”fri”. Exakt hur stor andel av prästerna som hamnar i respektive grupp framgår inte av artikeln i Kyrkans tidning. Undersökningen kommer dock presenteras i sin helhet inom kort.

Något som framgår av artikeln är dock att prästernas uppfattning i trosfrågor skiljer sig åt beroende på var de är verksamma. Prästerna i Stockholms och Västerås stift sticker ut som de allra mest ”fria”. Prästerna i Visby stift är de mest traditionella, men även Skara, Luleå, Göteborg och Växjö stift ser ut att ha traditionellt troende präster.

Trosuppfattningen påverkas också av prästernas ålder – eller i vilket fall vilket år de prästvigdes. Präster som vigdes mellan 2000 och 2012 är ”friare” än de präster som varit många år i tjänst.

– Kanske satte KG Hammar tonen för de prästkandidaterna? Kanske har utbildningen och pastoralinstitutet förändrats, säger Erika Willander till Kyrkans tidning.

Delar av undersökningen har publicerats tidigare. Hur prästerna ser på uppståndelsen presenterades i en artikel förra året. Den visade att 75,5 procent av prästerna ”i stort” stämde in i påståendet att uppståndelsen innebar att Jesu döda kropp fick liv. 15,1 procent instämde ”i viss mån”, 5,1 procent var ”mycket tveksamma” och 3,6 procent ”instämde inte alls”. Det fanns inget alternativ för ”instämmer helt”.

Undersökningen leddes av docenten Anne-Louise Eriksson, numera rektor för Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

Hbtq-frågan kommer att splittra många frikyrkor

Ledare Det råder religionsfrihet i Sverige. Det gäller även enskilda pastorers syn på hur Skriftens texter... fredag 31/3 00:10

Svenska städer i topp när EU gör stor knarkmätning

Droger. EU har sammanställt en rekordstor undersökning av avloppsvatten i jakt på lärdomar om européers... lördag 1/4 18:00

Hockeyn borde ta lärdom av fotbollen

Nyhetskommentar Hällevik, ett gammalt fiskeläge som förvandlats till badort, är en tätort på Listerlandet i... fredag 31/3 00:00