Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp.
Efesierbrevet 6:11

Världen idag

Majoritet av palestinierna vill avskaffa sin egen myndighet

De palestinska arabernas misstro mot sin egen myndighet tycks ha nått rekordnivåer. I en färsk opinionsundersökning stödjer över hälften av de intervjuade en upplösning av den palestinska myndigheten. Samtidigt ökar också andelen som stödjer väpnad konfrontation med israelerna.

Nyheter · Publicerad 07:00, 29 mar 2023

Opinionsundersökningen, en återkommande sådan som görs bland palestinska araber i Judéen och Samarien (även kallat Västbanken) samt i Gazaremsan, kommer från det oberoende palestinska opinionsforskningsinstitutet Palestinian Center for Policy and Survey Research. De har intervjuat 1 200 personer på 120 slumpvis utvalda platser inom områdena, under perioden den 8–11 mars.

I ett pressmeddelande konstaterar institutet att undersökningen tyder på en försämring av Palestinska myndighetens anseende, där åsikten att myndigheten är en börda för de palestinska araberna har blivit vanligare.

”För första gången i våra opinionsmätningar, stödjer en majoritet upplösandet av Palestinska myndigheten och ser dess kollaps som något som är i det palestinska folkets intresse”, skriver de.

President- och parlamentsval i de palestinska territorierna skulle två tredjedelar av de intervjuade vilja ha inom en nära framtid, men samtidigt tror en lika stor andel att detta inte kommer att hända.

Bara en femtedel är nöjda med president Mahmoud Abbas prestation, medan fyra femtedelar är missnöjda och vill att han ska avgå.

Samtidigt uppger institutet att andelen som stödjer en väpnad konfrontation med israelerna ökar, där nu nära 60 procent är för väpnade konfrontationer och intifada.

Två tredjedelar av de intervjuade stödjer bildandet av väpnade grupper som Jenin-bataljonen och den så kallade ”Lejonkulan”, och mer än 70 procent stöder specifikt den skjutning av två judiska bosättare som nyligen inträffade i den palestinska byn Huwara. Bara en av fem uttrycker att de är emot denna och liknande attacker.

Mahmoud Abbas önskan om en enstatslösning på konflikten mellan israeler och palestinier, som presidenten nyligen framförde i FN, får kalla handen av hela tre fjärdedelar av de intervjuade palestinierna.

Men någon tvåstatslösning tror de flesta inte heller på. I undersökningen uppgav drygt två tredjedelar att de är emot en tvåstatslösning och nära tre fjärdedelar att de inte tror att det i praktiken är möjligt längre, på grund av utökningen av israeliska bosättningar.

För första gången i våra opinionsmätningar, stödjer en majoritet upplösandet av Palestinska myndigheten.

Rädslan att bli lämnad kvar

Församlingsdoktorn. Som pastor stöter jag emellanåt på människor som under 1970- och 1980-talet hörde predikningar om... fredag 2/6 00:00

Därför bör vi fira Sveriges 500 år som nationalstat

Ledare Den 6 juni väntar en stor minnesdag för konungariket Sverige. Det är dock slående hur svagt... fredag 2/6 00:10

Kinesisk expert: Labb kan vara ursprung till coronaviruset

Kina. Det kan inte uteslutas att coronaviruset ursprungligen kom från ett laboratorium. Det säger George... torsdag 1/6 22:00

Låt oss be om den helige Andes gåvor och kraft

Ledare Vi har nyligen firat pingst, och traditionellt har detta varit en konferenshelg i Sveriges... torsdag 1/6 00:10