Men jag vet att min återlösare lever, att han till sist ska träda fram över stoftet.
Job 19:25

Världen idag

Majoritet är emot dagmamme-stopp

Förslaget om att införa ett etableringsstopp för familjedaghem ser inte ut att gå igenom. En riksdagsmajoritet är emot förslaget och bara Vänsterpartiet ger det sitt stöd.

– Det är en lättnad att höra, säger dagbarnvårdaren Åsa Dunemyr till Världen idag.

Nyheter · Publicerad 07:00, 27 okt 2020

I juni föreslog regeringens utredare att nyetableringen av familjedaghem, i dagligt tal kallat dagmammor, ska stoppas. På måndagen gick remisstiden ut, men redan innan stod det klart att förslaget saknar stöd, rapporterar Sveriges Radio och TT.

Sverigedemokraterna, Mode­rat­erna, Center­partiet, Liberal­erna och Krist­demo­kraterna är alla emot ett stopp. Regeringspartierna S och MP har inte velat ge besked om var de står innan remisstiden gått ut.

Utredaren förordar etableringsstopp, med motiveringen att den typen av barnomsorg inte i tillräcklig utsträckning förbereder barnen för skolan, eftersom kraven på de båda verksamheterna skiljer sig åt.

Men i stället för att stoppa en till största delen fungerande verksamhet, anser Gudrun Brunegård, skolpolitisk talesperson för Krist­demokraterna, att kvalitetskraven och kontrollen på familjedaghemmen borde öka. Detta genom att Skol­inspektionen tar över tillsynsansvaret. Ett etableringsstopp skulle minska valfriheten, menar hon.

– För det andra skulle det innebära att de barn som skulle haft möjlighet att kunna få sin barnomsorg i en hemliknande miljö i stället blir hänvisade till förskolegrupper där de allra flesta kommuner har väldigt stora problem att hålla de riktvärden som Skolverket har satt upp, säger Gudrun Brunegård till Ekot.

Dagbarnvårdaren Åsa Dunemyr i Bromma är utbildad grundskollärare. Hon är glad över att etableringsstoppet inte verkar bli av.

– Det är en lättnad att höra att det är fler som håller med om att vi behövs. Vi behöver ha valfrihet i barnomsorgen, säger hon till Världen idag.

Tillsammans med andra dagbarnvårdare har Dunemyr spridit en namninsamling på Facebook och skrivit till en riksdagsledamot. Hon är även medlem i Intresseföreningen för privata familjedaghem i Stockholm, som lämnat in ett remissvar på regeringens förslag.

Hon håller med utredaren om att det behövs bättre kvalitetskontroll av familjedaghem, men kan inte förstå varför hela yrkeskåren ska behöva sluta för att några inte sköter sina jobb.

– Vi är jättemånga dagmammor som har en yrkesstolthet i det här landet och som verkligen försöker jobba för att barnen ska bli väl förberedda inför skolstarten.

Åsa Dunemyr och hennes kollegor känner inte igen sig i utredningens beskrivning.

– Det känns som om utredaren har letat efter verksamheter som inte fungerar. Vi känner att vi har en bättre verksamhet än många förskolor, med tanke på personalomsättning och gruppstorlek. Våra barn är friskare och de vet alltid vem de ska gå till, säger hon.

Det känns som om utredaren har letat efter verksamheter som inte fungerar.

Mer förskola kan inte lösa språkproblemen

Ledare Det finns i Sverige cirka 520 000 barn i förskoleåldern, alltså mellan 1 och 5 år. Av dessa är alla... lördag 5/12 00:00

Kyrkor i Europa tar strid för mötesfrihet

Corona. Kristna runt om i Europa förbereder sig för ett julfirande utifrån olika förutsättningar. I... fredag 4/12 08:00

Låt judar och araber få samarbeta!

Israelkrönika Han heter Mansour Abbas och sitter i Knesset, det israeliska parlamentet, för det arabiska partiet...