Örebro

M-politiker om dagmamme­stoppet: Rättsliga frågor har inte varit i fokus

Sara Dicksen (M) anser att en kommun har rätt att tvinga dagmammor att upphöra med sin verksamhet.
Sara Dicksen (M) anser att en kommun har rätt att tvinga dagmammor att upphöra med sin verksamhet.

Det faktum att pedagogisk omsorg inte är ett tvång för kommunen innebär att man har rätt att avveckla de verksamheter som bedriver sådan. Det menar Sara Dicksen (M), ordförande i Örebro kommuns förskolenämnd.

Publicerad Uppdaterad

Sara Dicksen håller inte alls med om att det skulle vara ett juridiskt problem att kommunen kollektiv drar tillbaka godkännanden för olika aktörer att bedriva pedagogisk omsorg. 

– Kommunen är inte skyldig att erbjuda pedagogisk omsorg, säger hon och jämför med hur vårdnadsbidraget tillhandahölls under en tid för att sedan tas bort. 

Knäckfrågan här är vilken befogenhet kommunen egentligen har utifrån skollagens skrivningar. Där står det att kommunen ”ska sträva efter att i stället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om barnets vårdnadshavare önskar det”. 

I skollagen uttrycks dock inte någon rätt för kommunen att dra tillbaka ett sedan tidigare givet godkännande till en aktör av andra skäl än exempelvis missförhållanden eller ekonomiska oegentligheter.

Sara Dicksen, själv jurist, medger att de juridiska frågorna inte varit särskilt framträdande när frågan diskuterats i kommunen. I likhet med Skolverket saknar hon kännedom om något tidigare fall där en kommun kollektivt dragit tillbaka godkännanden för aktörer som bedriver fristående pedagogisk omsorg, som nu sker i Örebro. 

Hon anser dock att det skulle vara ”otroligt märkligt” om inte kommunen hade rätt att agera på det sätt man nu gör. 

– När man fastställer en möjlighet för kommunen att driva detta, så innebär det att vi också kan dra tillbaka det. Det handlar om politiska beslut. Det vore farligt för kommunerna om man aldrig har möjlighet ändra på vad man ska erbjuda. 

Sara Dicksen tycker att det är tråkigt att de verksamheter som fungerat väl nu kan försvinna, men går inte med på beskrivningen att det handlar om ett slags näringsförbud. 

– De kan till exempel bedriva en fristående förskola i stället, säger hon.

Powered by Labrador CMS