Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila.
Matteus 11:28

Världen idag

Statsminister Stefan Löfven (S) frågades ut i konstitutionsutskottet (KU) om regeringens agerande under coronapandemin. Foto: Pontus Lundahl/TT

Löfven vägrar medge flockimmunitet

– Aldrig någonsin.

Så svarade statsminister Stefan Löfven på frågan om flockimmunitet varit en del av den svenska coronastrategin när han ställdes mot väggen i konstitutionsutskottet (KU).

Detta trots att flera ledamöter pekade på ”obestridliga” bevis på att ett sådant synsätt funnits.

Nyheter · Publicerad 08:00, 29 apr 2021

Debatten kring så kallad flockimmunitet har varit en följetong. I höstas publicerades utdrag ur boken ”Flocken” i Svenska Dagbladet. Där redovisas en mejlkorrespondens som statsepidemiolog Anders Tegnell deltar i. Han framför att Folkhälsomyndigheten, efter att ha vägt olika alternativ för hur viruset skulle stoppas, valde ”hypotetisk flockimmunitet”.

När statsministern nyligen frågades ut i KU hänvisade ledamoten Mikael Strandman (SD) till uppgifter i medier om att flockimmunitet de facto varit en del av den svenska strategin. Men här kom det tydligaste svaret från Löfven under de knappa fyra timmarnas utfrågning.

– Jag vill avvisa bestämt alla spekulationer som pågått under lång tid att flockimmunitet skulle ingå i någon slags strategi. Självklart inte.

Löfven förklarade dock inte hur medieuppgifterna om strategin skulle tolkas om nu flockimmunitet aldrig varit aktuellt.

Överlag ville statsministern inte idka någon direkt självkritik, allt sådant bör vänta tills pandemin ebbat ut, tyckte han. Att regeringen tillfälligt lättade på restriktionerna när smittan tog fart i höstas ifrågasattes av flera KU-ledamöter. Men statsministern menade att man betonat att det handlade om undantag och att man fortsatte framhålla att pandemin pågick.

Stefan Löfven menade att det funnits en svensk coronastrategi men hade svårt att ge några exakta skrivningar, dokument eller någon tidpunkt för när den tagits fram. Det handlar i stället om ett arbetssätt som vuxit fram med tiden, menade han.

– Jag står för vårt agerande, sade Löfven och tillade att man leder ”via myndighetsuppdrag”.

Men om strategin inte är formellt beslutad, hur ska det demokratiska ansvarsutkrävandet gå till, undrade ledamöter för bland annat M. Löfven ansåg här att ett nedtecknat dokument inte nödvändigtvis gör det lättare att veta exempelvis vilket statsråd som är ansvarigt för en viss åtgärd.

Statsministern fick också svara på kritiken om att gudstjänstfirande och andra grundlagsskyddade rättigheter åsidosatts medan shoppingcenter förblivit öppna. Här ansåg han att regeringen följt de regler och lagar som gäller, men öppnade för att man fram­över kan behöva titta närmare på hur man bättre kan skydda dessa rättigheter.

Tuve Skånberg (KD) bad mot slutet statsministern att ändå försöka vara efterklok, eftersom det är KU:s roll för att förebygga problem i framtiden. Stefan Löfven beskrev dock detta som en ”meningslös övning” i nuläget.

KU

Konstituti-onsutskottet har till uppgift att granska regeringen.

KU ska granska om regeringen och ministrarna i sitt arbete följer lagar och regler.

En gång om året har KU utfrågningar och granskningar utifrån anmälningar som inkommit under det senaste året.

Gransk-
ningarna brukar avslutas med att statsministern frågas ut.

När den egentlige angriparen går fri

Israelkrönika Så hände det igen. En stor sak, men det är rätt säkert att få skandinaver eller européer har hört... onsdag 31/5 00:00