Nej, liksom han som har kallat er är helig ska också ni vara heliga i allt ni gör. Det står ju skrivet: Ni ska vara heliga, för jag är helig.
1 Petrusbrevet 1:15-16

Världen idag

Livrädda konvertiter tvingas bryta kontakten med Sverige

Afghanska konvertiter som deporterats från Sverige till Afghanistan fruktar nu för sina liv. Vissa har brutit kontakten med sina kristna hemförsamlingar i Sverige och raderat all tidigare konversation, ifall att talibanerna skulle få tag på deras mobiler.

Nyheter · Publicerad 08:00, 25 aug 2021

”Flyktingpastorn” och Filipstadsbon Bengt Sjöberg, som är ombud för många asylsökande, känner till flera kristna konvertiter som blivit misstrodda av Migrationsverket och Migrationsdomstolen och sedan skickats till Afghanistan, och som fortfarande befinner sig där.

– De säger: ”Skriv inte! Vi är livrädda om talibanerna skulle hitta vår konversation”, återger han.

Om de träffar andra kristna så är det enligt Sjöberg som regel bara i mycket små och hemliga grupper.

– Vi har ibland, när någon konvertit utvisats, försökt förmedla kontakter. Då får de mötas i olika steg, för att sedan komma in i en sådan grupp, förklarar han.

Många är de afghaner som har uppgett att de har konverterat till kristendomen men som inte bedömts som genuina konvertiter av de svenska myndigheterna, och som därför har fått definitiva avslag på sina asylansökningar.

Maria Gustin Bergström, som är en av dem som tittat närmare på många av dessa fall genom det kristna initiativet Konvertitutredningen, uppskattar att uppemot hälften av dessa misstrodda afghanska konvertiter kan ha tagit sin tillflykt till andra EU-länder, att ungefär en fjärdedel kan ha gått under jorden i Sverige och att den resterande fjärdedelen har blivit deporterade till Afghanistan.

Antalet kristna som har deporterats från Sverige till Afghanistan bedömer hon därmed, utifrån kombinationen av uppgifter från Migrationsverket och svenska församlingar, som fyrsiffrig i dagsläget.

– Det är troligtvis över tusen kristna. Det är nog en lågt räknad men en rimlig gissning utifrån de material som finns tillgängliga, säger Gustin Bergström.

Enligt Bengt Sjöberg tyder uppgifter från svenska församlingar på att de flesta av de deporterade konvertiterna har lyckats ta sig ut ur Afghanistan, till Iran eller Pakistan. Hur många som trots allt kan tänkas vara kvar i Afghanistan vågar varken han eller Maria Gustin Bergström uppskatta.

Att det finns de som fortfarande är kvar råder det dock ingen tvekan om. En av dem är en ung afghan som är medlem i Jönköping Pingst och som församlingens integrationssamordnare, Ulrica Heidari, har varit i kontakt med efter talibanernas övertagande.

– Två av våra medlemmar har deporterats och en befinner sig tyvärr just nu i Kabul och är livrädd. Han bor i ett litet rum tillsammans med en annan konvertit, berättar hon.  

Samtidigt är oron stor bland afghanska församlingsmedlemmar som är kvar i Jönköping, men som har familj i Afghanistan.

– Jag har suttit med fem grabbar den här veckan som bara sitter och storgråter, berättar Heidari.

Från Afghanistan får integrationssamordnaren dessutom meddelanden från människor som vädjar om hjälp att ta sig ut ur landet.

När Ulrica Heidari får beskriva hur hon själv känner, så är det med gråten i halsen.

– Jag bär så mycket av den här sorgen och rädslan som de här människorna har. Allt som jag jobbar med nu känns som om det är på liv och död, säger hon.

Två av våra medlemmar har deporterats och en befinner sig tyvärr just nu i Kabul och är livrädd. Han bor i ett litet rum tillsammans med en annan konvertit.

”Alla tiders sånger” från Nashville sänds på TBN Nordic

Tv. Nu sänds hela programserien ”Alla tiders sånger” på den kristna tv-kanalen TBN Nordic, i åtta... söndag 24/9 11:00

Många bär ansvar för Sveriges resa från Bullerby till barnsoldater

Ledare Våld, sprängningar, skjutningar och regelrätta avrättningar fortsätter att plåga Sverige. Det... fredag 22/9 00:10