Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag.
Efesierbrevet 4:30

Världen idag

Livets Ord inför krav på vaccinationsbevis

De nya restriktionerna gör att församlingar som Allianskyrkan i Jönköping och Livets Ord i Uppsala inför krav på vaccinbevis i samband med gudstjänster.

– Vi har vänt och vridit på detta, det är smärtsamt att behöva fatta ett sådant beslut, säger Jan Blom, förstepastor i Livets Ord, till Världen idag.

Nyheter · Publicerad 16:30, 12 jan 2022

Som Världen idag tidigare berättat innebär regeringens senaste restriktioner att kyrkor som önskar samla fler än 50 personer till en samling åläggs kontrollera vuxna besökares bevis på vaccination mot covid-19.

Beskedet innebär en stor omställning, inte minst för större kyrkor som samlar flera hundra personer. Stora församlingar kan i princip välja mellan att ha flera mindre gudstjänster, att endast sända digitalt och att kräva vaccinbevis.

En församling som väljer det sistnämnda är Livets Ord i Uppsala.

– Det känns orättvist att myndigheterna lägger detta i våra händer. För mig som nytillträdd förstepastor känns det djupt olyckligt att behöva fatta ett sådant beslut, säger han och menar att Livets Ord just nu inte ser någon annan väg än att tillämpa vaccinbevis.

Han menar att regeringens restriktioner trängt in kristna församlingar i ett hörn.

– Vi har inte resurser till att varje söndag anordna en stor mängd ”50-gudstjänster”. Men vi vill inte heller stänga ned verksamheten på plats och återgå till enbart online.

Världen idag påpekar att exempelvis papperslösa människor kan ha svårt att få ett vaccinbevis och att dessa inte kommer kunna besöka en gudstjänst som kräver det.

– Varje vecka har vi flera olika samlingar för max 50 personer. Vi kommer inte heller att be besökare visa id, bara att få se vaccinbevis, säger Jan Blom och betonar sin förhoppning om att vaccinfrågan inte ska leda till splittring mellan kristna.

Allianskyrkan i Jönköping är en annan församling som väljer att införa vaccinbevis.

– Det är inget vi önskat, men nu är vi överens om att det är vägen för oss också. Vi vill inte utestänga någon, ambitionen är att även sända online så länge de här restriktionerna gäller, säger föreståndaren Rickard Thoursie.

En del församlingar säger fortsatt nej till användning av vaccinbevis i samband med gudstjänst. Pingst Umeå har övervägt i frågan, men väljer i stället att använda flera lokaler med max 50 personer i varje. Församlingens pastor Ulf Sundkvist betonar frågans komplexitet.

– Vi vill inte göra skillnad på människor utifrån etnicitet, kön eller hälsomässiga val. Smittspridningen är hög även bland vaccinerade. En tanke är att tillämpa båda alternativen, att även ha en gudstjänst med vaccinbevis för att ta hänsyn till den som är osäker, men det avvaktar vi med i detta läge, säger han.

Pingst Karlskrona är ett annat exempel.

– Vi jobbar hellre med att utöka antalet gudstjänsttillfällen. Dessutom fortsätter vi med onlinegudstjänster, vilket är en satsning som växer, säger Niclas Madestam, pingstpastor i Karlskrona.

– Vid evenemang av typ konsert har vi använt vaccinbevis. Men inte i samband med gudstjänst, fortsätter han och betonar att Pingst Karlskrona följer restriktionerna både nu och framåt.

Ett flertal av de större församlingarna runt om i landet har i skrivande stund inte gått ut med någon information om hur man tänker förhålla sig till de nya restriktionerna.

Oroande att extrema läror sprids vid teologiska utbildningar

Ledare Utbildning av nästa generations präster, pastorer och ledare har stor betydelse för den kristna... lördag 25/3 00:00

Hans rike ska aldrig ta slut

Ängeln Gabriel besöker en tonårsflicka i Nasaret och säger till henne de mest fantastiska saker:... lördag 25/3 00:00

Bred kritik vittnar om surrogatmödraskapets orimlighet

Ledare När vänsterfeminister och konservativa kristna är överens i en fråga kan man ana att den har en... fredag 24/3 00:10