Därför ska allt som ni sagt i mörkret höras i ljuset, och det som ni viskat i örat i enrum ska ropas ut på taken.
Lukas 12:3

Världen idag

Göran Hägglund och Mats Odell. En av dem kommer att väljas till Kristdemokraternas ordförande i eftermiddag. Foto: Samuel Björk

LIVE: Kristdemokraternas extra riksting har startat

På lördagseftermiddagen drog Kristdemokraternas extra riksting igång.Mötet är till för att man ska besluta om en stadgeändring.I samband med detta väljs också partipresidie, det vill säga ordförande samt första och andra vice ordförande. Texten uppdateras fortlöpande. 

Nyheter · Publicerad 15:09, 28 jan 2012

21:47 Rikstinget börjar gå mot sitt slut. Resultatet i omröstningen till första och andra vice ordförande blev som följer:
Första vice ordförande blev Maria Larsson med 155 röster mot Ebba Busch som fick 122 röster.
Till andra vice ordförande valdes David Lega av ett enhälligt riksting.
Nu återstår val till delar av partistyrelsen. 

19:53 Efter tacktal och presskonferens pågår rikstinget för fullt. Just nu pågår val till första och andra vice ordförandeposterna.

19:25 Göran Hägglund har valts till Kristdemokraternas ordförande med 198 röster mot 88 för Mats Odell.

19:03 Ordförande meddelar att rösträkning pågår och kommer att vara färdigt om ungefär 15 minuter.

18:51 Omröstningen är i full gång.

18:36 Pläderingarna är avslutade och nu ska valet genomföras.

18:30 Tre talare återstår, sedan blir det omröstning.

18:17 Talarlistan utökas lite då och då. Baguetterna verkar långt borta. Just nu är dock stödet väldigt jämnt mellan Mats Odell och Göran Hägglund, åtminstone om man ser till pläderingarna som ligger bakom.

17:43 Skådespelaren Rasmus Troedsson talade för ett partiledarbyte.
"Hägglund; tro det eller ej – jag tycker om dig, men du förtjänar inte att bli omvald".

17:34 Ordföranden meddelar att om man som kvarstående talare inser att det man tänkt säga redan har sagt så finns det möjligheter att stryka sig från talarlistan. Hans milda uppmaning möts av applåder i hallen.

17:31 39 personer har talat för de båda kandidaterna, 26 återstår. Av de som hittils talat har 15 pläderat för Odell och 24 för Hägglund.

17:08 Mötets ordförande meddelar att det efter den första omrösntningen kommer att finnas baguetter och kaffe utanför kongresshallen. 
"Vi är nog många som är ganska hungriga nu. När vi får äta beror på hur lång tid de återstående 39 talarna behöver."
Han var noga med att poängtera att han var helt neutral i ärendet. 

16:50 Krister Svensson, ombud från Dalarna, tar upp Ove Tove-skandalen i sin plädering. Han ansåg att det är det bästa exemplet på hur partiet har glidit i sär och meddelande att man stöder Mats Odell.

16:37 Aron Modig, Kristdemokratiska Ungdomsförbundets ordförande, pläderar stöd för Mats Odell.
"Ett ungdomsförbund är den främsta rekryteringsbasen för framtida ledarskap inom partiet. Därför behövs det goda förebilder för ungdomarna, och Mats Odell är den förebilden." 

"Mats Odell är den förnyande kraft som vårt parti så väl behöver."

16:34 Talarlistan uppdaterad: 67 har anmält sig. 55 återstår...

16:26 Hittils har fyra personer pläderat för Hägglund och två för Mats Odell.

16:16 Ombud och medlemmar pläderar för de olika kandidaterna. Först ut var Malin Appelgren från Stockholms läns distrikt som talade för Mats Odell. 48 personer är anmälda som talare och var och en har två minuter i talartid.

16:12 Hägglund avslutar sitt tal till rikstinget och möts av stående ovationer från stora delar av salen.

"Nu är det dags för nya steg. Vi har börjat bra men tillsammans kommer vi att kunna göra det här än bättre. Jag hoppas på ert stöd mina vänner."

16:11 Göran Hägglund talar

"Vår bästa tid ligger framför oss. Jag vet att vi kan mer, mycket mer än vad vi närvarande presterar.

"Vi ska driva våra frågor med mod, kraft och envishet för barnens skull."

"Över 90 procent av våra vallöften från valet 2006 är genomförda eller påväg att genomföras"

"Vi måste bli bättre på att förklara på vad vi kristdemokrater vill uppnå. Självförtroende och självbild spelar stor roll."

"Kristdemokraternas revanch i nästa val börjar faktiskt på hemmaplan, närmare än vi tror. Första slaget om valet 2014 börjar i ditt och mitt huvud. Sedan jag drabbades av kristdemokratin i tonåren har entusiasmen bara ökat och jag ska göra vad jag kan för att sprida smittan vidare".

"Jag har hört kritiken, lyssnat på den och tagit till mig den. Jag vill medverka till att intensifiera resandet från både min sida och partistyrelsen i stort och jag vill åstadkomma en bättre dialog med de associerade förbunden."

16:04 Efter att Mats Odell avslutat sitt tal och möts av applåder, äntrar Göran Hägglund scenen med ännu starkare applåder.

16:00 Den tidigare KDU-ordföranden (han blev faktiskt vald till detta just i Västerås) tror att det behövs nytt ledarskap och ny politisk tydlighet för att få ett växande väljarstöd. Potentialen för Kristdemokraterna  i Sverige är klart större än vad dagens opinionssiffror tyder på.

"Förutsättningen är att vi blir tydligare och att vi blir modigare.
Vi måste också få tillbaka stoltheten över vårt kristna ursprung.
Ett modigt parti som inte viker ner sig utan står upp för de som saknar röst i debatten.
Vi måste ändra och göra rätt.
Familjen och de små gemenskaperna är samhällets absolut viktigaste byggstenar."

Odell slår också ett slag för förvaltarskap.
"Jag tycker också att vi ska ta förvaltaransvaret på större allvar och utveckla en starkare kristdemokratisk miljöpolitik."

Odell talar också om försoning och att se helheten i mångfalden och sluta betona skillnaden.

"Inga, under mitt ledarskap, är förbrukade för att de har stött den ena eller den andra kandidaten". 

15:52 De båda kandidaterna, Göran Hägglund och Mats Odell, ska få tio minuter var att tala till rikstinget. Lotten föll på Mats Odell som första talare.

15:49 Magnus Oscarsson (Ödeshög) nominerar Acko Ankarberg och Mats Odell. Mötets ordförande konstaterar att Acko Ankarberg har inte medgett att hon kandiderar och har inte för avsikt att kandidera, hennes namn kommer därför inte uppföras på listan.

15:48 Harald Klomp (Uppsala) nominerar Mats Odell till ordförande.

15:43 Cathrin Pålsson presenterar valberedningens förslag till partipresidium och partistyrelse, först ordförandeposten. Göran Hägglund är valberedningens förslag.

15:40 Beslutet fattat. Ordinarie riksting kommer att äga rum vartannat år. Senaste ordinarie riksting var 2011. 

15:26 "Alla ombud vet av besvikelsen att få sina förlsag till rikstingen avslagna. Låt oss bespara oss den besvikelsen till vartannat år" sa Bo Rudolfsson, ombud från Örebro och yrkade bifall till förslaget. Flera talare pläderar för detta.  

15:21 Det är dags för den punkt på dagordningen som är orsaken till det extra rikstinget i Västerås. Man vill av, främst ekonomiska skäl, att partiet ska hålla riksting vart annat år, i stället för som hittils varje år. En sådan stadgeändring kräver två på varandra följande riksting, varav ett ska vara ett ordinarie riksting. Det rikstinget hölls i Umeå i månadsskiftet juni-juli 2011, där partistyrelsen lade förslaget om stadgeändring. Acko Ankarberg, partisekreterare, presenterade och förklarade förslaget för ombuden. 

15:07 Ombuden Harald Klomp (Uppsala) och Magnus Jacobsson (Uddevalla) pläderar om en ändring i dagordningen. I stället för att nominera, plädera och välja hela partipresidiet i samma punkt vill man att man ska separera valen till ordförande, första vice ordförande och andra vice ordförande.
Detta för att man ska kunna ändra nomineringar till de båda vice-posterna, beroende på hur ordförandevalet faller ut. Förslaget bifalls med stor majoritet i mötet. Man kommer alltså först kommer att nominera, plädera och välja partiets ordförande. När detta är klart kommer man sedan att nominera, plädera och välja förste vice ordförande och sedan nominera, plädera och välja andre vice ordförande.

14:36 Partiets ordförande Göran Hägglund förklarar mötet öppnat och håller i val till presidium för mötet.

Uppdateras fortlöpande (senaste inlägget överst på sidan)

Du kan också följa chefredaktör Lukas Berggren live via twitter.com/lukasberggren  

SAMUEL BJÖRK

En skridskolegend har fått gå hem

Ledare Skridskolegenden Jonny Nilsson berättade i ett reportage i Världen idag (våren 2021) om hur hans... fredag 24/6 00:00

Skolor ska få hjälp att förebygga våld

Våldsdåd. På kort tid har Sverige skakats av flera våldsdåd i skolmiljö. Nu vill regeringen stärka säkerheten... söndag 26/6 18:00

WHO i krismöte om apkoppor

Smitta. Med anledning av den snabba spridningen av apkoppor kommer Världshälsoorganisationen WHO under... söndag 26/6 12:00

Svaret på vår djupaste längtan finns hos en enda person

Krönikor För några år sedan satt jag på tunnelbanan på väg till bibelskolan där jag studerade. I varje... torsdag 23/6 00:10

Tryck från hbtq-grupper kräver vaksamhet hos församlingen

Ledare Slutna grupper på Facebook arbetar aktivt för att undergräva den bibliska synen på homosexualitet.... torsdag 23/6 00:10

Snart hålls årlig gudstjänst för Sveriges ofödda barn

Prolife. Den 3 juli hålls en gudstjänst i Holmstrand till minne av de barn som inte fått födas i vårt land.... lördag 25/6 18:00

Kommer vi att känna igen varandra i himlen?

Mot väggen I Bibeln står det ju att vi i himlen kommer att vara som änglarna (Matt 22:30). Betyder det att vi...

Gärna blomsterkrans – men spola nubben i slasken

Andakter av Carl-Erik Sahlberg. Midsommarhelgen närmar sig och därmed den ljusaste tiden och den ljusaste natten på året. Nu sitter...
Följ Världen idag i sociala medier