Låt Herren din Gud tala om för oss vilken väg vi ska gå och vad vi ska göra.
Jeremiah 42:3

Världen idag

Linde manas sätta press på Indien för förföljda kristna

Tänker regeringen lyfta fram ökad förföljelse av kristna och andra religiösa minoriteter i Indien i sin kommande utrikespolitiska deklaration? Det undrar riksdagsledamoten Gudrun Brunegård (KD) i en skriftlig fråga till utrikesminister Ann Linde (S).

Nyheter · Publicerad 13:00, 8 feb 2022

Gudrun Brunegård påpekar i sin skrivelse till Ann Linde att de mänskliga rättigheterna i Indien under de senaste åren har försämrats på grund av en växande hindunationalistisk agenda i landet.

Minoritetsgrupper utsätts för allvarliga övergrepp och förföljelse av förövare som upplever sig ha stöd av regimen. Den lokala ordningsmakten ingriper inte när gudstjänstlokaler vandaliseras och gudstjänstfirare dödas, skriver hon.

I organisationen Open Doors rapport World Watch List 2022 uppges det att kristna konvertiter med hinduisk bakgrund riskerar husarrest, tvångsäktenskap, tvångsskilsmässa eller tvingas lämna sina hem. Kristna flickor och kvinnor utsätts ofta för sexuella trakasserier, sexuellt våld eller trafficking, vilket Brunegård påpekar i sin skrivelse till utrikesministern.

Gudrun Brunegård lyfter fram faktumet att det folkrika Indien räknas som Asiens största demokrati. Landet är även en betydelsefull handelspartner för Sverige och övriga Europa. Sverige framhålls som ett viktigt land för indiska investerare som vill etablera sig i norra Europa.

Men frågan är om Indien ännu lever upp till landets epitet som världens största demokrati, undrar Brunegård och lyfter fram att Sverige har en lång och stolt tradition som försvarare av mänskliga rättigheter.

”Avser ministern och regeringen att i samband med den utrikespolitiska deklarationen lyfta fram ökade förföljelserna av kristna och andra religiösa minoriteter för att på så sätt utöva påtryckningar mot Indien och andra berörda länder att tillämpa artikel 2 och 18 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna?” lyder Gudrun Brunegårds fråga till Ann Linde.

Utrikesministern väntas besvara frågan före den 16 februari.

Omstart i Ringhals försenas ytterligare

Återstarten av reaktor 4 i Ringhals kärnkraftverk har försenats i tre veckor till och är nu... söndag 29/1 17:00

Israelisk teknik ska få öken i norra Indien att blomstra

Indien. I Israel är man specialister på att få torr mark att blomstra. Nu används israeliska... söndag 29/1 15:00

Dags att tänka till kring våra församlingsstrukturer

Ledare Debatten som pågår gällande kyrkans förhållningssätt till samkönade relationer rymmer många... fredag 27/1 00:10