Var ständigt vakna och be om kraft att undfly allt som ska ske och kunna bestå inför Människosonen.
Lukasevangeliet 21:36

Världen idag

Linde fick svara om svensk passivitet i Wallenberg-fallet

– När jag för två år sedan ställde frågan om ”Fånge nr 7” till din företrädare undvek hon att svara. Varför har detta undvikits? undrade Mikael Oscarsson i interpellationsdebatten med utrikesminister Ann Linde (S) om Raoul Wallenberg.

Nyheter · Publicerad 11:34, 14 feb 2020

Debatten gällde UD:s passivitet när Ryssland år 2011 bekräftade att Raoul Wallenberg levde efter officiellt dödsdatum. Bekräftelsen hemligstämplades och den svenske diplomatens anhöriga informerades inte.

Utrikesminister Ann Linde (S) påpekade att hon tog upp frågan med sin ryske kollega Lavrov nyligen.

– Jag inskärpte personligen vikten av att den ryska sidan skulle underlätta forskarnas arbete och lämna svar på de frågor som överlämnats, sade hon i riksdagen.

Mikael Oscarsson nämnde Rysslands ovilja att dela med sig av information och påpekade att UD redan år 2009 fick information om att Raoul Wallenberg med största sannolikhet förhördes sex dagar efter den officiella dödsdagen.

– Reaktionen från svensk sida blir väldigt liten. Vi ska komma ihåg att detta är det mest sensationella som har inträffat sedan 1957, och det blir nästan inga reaktioner, konstaterade Oscarsson och sade att informationen hemligstämplades och inte ens nådde Raoul Wallenbergs familj.

Utrikesminister Ann Linde framhöll dock att uppgiften om att ”Fånge nr 7” var Raoul Wallenberg, nämndes i en skrivelse till en forskare från Rysslands säkerhetstjänst år 2009 och att det inte var en uppgift som enbart var förbehållen UD.

– Vid ett senare tillfälle upprepade den dåvarande biträdande arkivchefen på FSB, överste Vinogradov, dessa sedan tidigare kända uppgifter för UD. De redovisades också i UD:s lägesbedömning från slutet av 2012, påstod Ann Linde.

– I den begäran som Sveriges ambassad överlämnade till den ryska sidan i oktober 2019, efterfrågas även dokument rörande ”Fånge nr 7”, sade hon.

Mikael Oscarsson undrade varför svenska tjänstemän inte pressade ryska myndigheter på mer information sedan detta blev känt?

– Om det visar sig att dödsdatumet inte stämmer, ger det ju vid handen att det är mycket mer som inte stämmer. Det är uppenbart att man har varit för passiv, replikerade Mikael Oscarsson.

Han fick svaret av utrikesministern, att regeringen stöttar Raoul Wallenbergs familj i deras ansträngningar att tillsammans med forskare förmå ryska myndigheter att släppa ytterligare dokument.

Om det visar sig att dödsdatumet inte stämmer ger det ju vid handen att det är mycket mer som inte stämmer.

Vad gör jag åt självupptagen väninna?

Familjefrågan Jag har en väninna som bara talar om sig själv när vi ses. Hon frågar inte ett dugg om mig. Jag blir så trött varje gång vi har träffats för att allt...
Familjefrågan Min fru lämnade mig för en annan man för tre år sedan. Vi hade varit gifta i 22 år. Jag har mått väldigt dåligt sedan dess och anklagar mig själv....

Har högersidan vunnit?

Israelkommentar Ett intressant, men tvetydigt, fenomen har utspelat sig inom israelisk politik de senaste åren. Detta kan bäst illustreras med hjälp av uttalanden...

”Gud leder våra steg när vi söker honom”

Missionsglimten Jag har nu kommit tillbaka till huvudstaden efter att ha varit i en annan del av landet. Det var en fantastisk resa där Gud beskyddade oss och ledde...

Hur ska man se på månggifte?

Mot väggen Månggifte. Många personer i Gamla testamentet hade flera fruar, hur ska man se på det? Var det vanligt även på Nya testamentets tid? Och vad händer när en...

Vad gör jag åt självupptagen väninna?

Familjefrågan Jag har en väninna som bara talar om sig själv när vi ses. Hon frågar inte ett dugg om mig. Jag blir så trött varje gång vi har träffats för att allt...
Familjefrågan Min fru lämnade mig för en annan man för tre år sedan. Vi hade varit gifta i 22 år. Jag har mått väldigt dåligt sedan dess och anklagar mig själv....

”Gud leder våra steg när vi söker honom”

Missionsglimten Jag har nu kommit tillbaka till huvudstaden efter att ha varit i en annan del av landet. Det var en fantastisk resa där Gud beskyddade oss och ledde...

Hur ska man se på månggifte?

Mot väggen Många personer i Gamla testamentet hade flera fruar, hur ska man se på det? Var det vanligt även på Nya testamentets tid? Och vad händer när en...