Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda.
Romarbrevet 12:21

Världen idag

Linde avvisade krav på självstyre för Nineveslätten

Ett självstyre för Nineveslätten i Irak, tycker Lars Adaktusson (KD) att den svenska regeringen borde verka för. I en interpellationsdebatt i riksdagen förra veckan bad han om utrikesminister Ann Lindes syn på saken. Hon avvisade dock förslaget.

Nyheter · Publicerad 13:41, 20 jan 2020

Adaktusson argumenterade för att ett införande av självstyre för Nineveslätten behövs för att hjälpa den kristna befolkningen där. Han menade att regeringen borde utnyttja sitt inflytande, som de bland annat har genom sitt utvecklingssamarbete med Irak, till att stödja en sådan förändring.

Urikesministern uttryckte dock en mer försiktig hållning. 

– Frågan om ökat självstyre för vissa grupper i Irak är en fråga för Iraks folk att avgöra inom ramen för en inkluderande demokratisk process, sade Ann Linde (S).

Den kristdemokratiske riksdagsledamoten beskrev åsiktsskillnaden i fråga som beklaglig, och menade att Iraks och Mellanösterns kristna kommer att försvinna om de inte får ett gemensamt politiskt stöd från omvärlden. 

– På samma sätt som det judiska livet sedan länge är utraderat i arabvärlden och i muslimska majoritetssamhällen, riskerar kristenheten att inom kort tillhöra historien, varnade Adaktusson. 

Han påpekade att trots en påbörjad återuppbyggad på Nineveslätten så är det ännu bara knappt hälften av de 125 000 assyrier/syrianer/kaldéer som levde där som har kunnat återvända, och inga av Mosuls 200 000 kristna som har kunnat göra det. 

– Framför allt saknas det säkerhet och möjlighet att själv fatta beslut om framtiden, sade Adaktusson. 

Utrikesministern lade dock fokus på andra saker än självstyre som viktiga faktorer för att den kristna befolkningen ska kunna återvända till området. På kort sikt behövs främst en förbättrad säkerhet, menade hon.

– På längre sikt kvarstår många viktiga frågor som ansvarsutkrävande, uppbyggnad av starka statliga institutioner, att det blir en rättsstat och att man får insatser för ett mer inkluderande medborgarskap, sade Ann Linde. 

På samma sätt som det judiska livet sedan länge är utraderat i arabvärlden och i muslimska majoritetssamhällen, riskerar kristenheten att inom kort tillhöra historien.

Nya möjligheter för kyrkan i coronatider

Ledare En av många följder av coronaepidemin har med de lokala församlingarnas förutsättningar att fira... lördag 28/3 00:00

Rysk ledarkupp ett varnande exempel

Ledare Mitt under pågående coronakris sker dramatiska politiska förändringar av närmast statskuppliknande... torsdag 26/3 00:00

De vill ge unga utrymme att växa

Lärjungaträning. Paret Stenstrand brinner för att hjälpa unga ledare att växa och hålla i det långa loppet. Något de... fredag 27/3 11:20

Tro inte på lögnen att du är svag när du visar dig sårbar.

Ungkrönika ”Hur är läget?” Det lär vara den allra vanligaste fråga vi får. Men hur ofta är vi egentligen... lördag 28/3 00:00

De vill ge unga utrymme att växa

Lärjungaträning. Paret Stenstrand brinner för att hjälpa unga ledare att växa och hålla i det långa loppet. Något de...

Tro inte på lögnen att du är svag när du visar dig sårbar.

Ungkrönika ”Hur är läget?” Det lär vara den allra vanligaste fråga vi får. Men hur ofta är vi egentligen...