Herrenavskyr falsk våg, full vikt behagar honom. När högfärd kommer följer förakt, men vishet finns hos de ödmjuka.
Ordspråksboken 11:1–2

Världen idag

Libris-böcker öppnar för homosexuell livsstil

Bokförlaget Libris ger inom kort ut två böcker som bejakar utlevd homosexualitet. – Vi vill inbjuda troende kristna och församlingar till att omförhandla sin syn på samkönade relationer, säger förlagschefen Jennie Sjöström. Flera pastorer, från de frikyrkliga samfund som delvis äger Libris, är kritiska.

Nyheter · Publicerad 15:52, 24 okt 2017

”Välkommen in i min garderob” är namnet på den självbiografi som bokförlaget Libris släpper på fredag och som handlar om att vara frikyrkligt kristen och homosexuell. Längre fram i höst släpper samma förlag antologin ”Välkomna varandra” som samlar olika berättelser under temat ”bejakande perspektiv på homosexualitet i frikyrkan”.

Libris ägs av det norska bolaget Mentor medier, som i sin tur bland annat ägs av de fyra samfunden Pingst, EFK, Equmenia och Svenska alliansmissionen. Bolaget äger även den svenska tidningen Dagen samt den norska tidningen Vårt Land.

Flera av samfundens pastorer är kritiska till utgivningen av böckerna.

– Vad Libris eller enskilda skribenter säger måste ställas emot vad bibeltexterna säger och min personliga uppfattning är att Bibeln inte öppnar för homosexuell utlevnad. Sedan är det beklagligt att ett förlag som tidigare önskat närhet till sina huvudmän tar det här steget, säger Dan Salomonsson, pingstpastor i Uppsala.

Han påpekar att Pingst ägande av norska Mentor medier är indirekt och att man inte har möjlighet att påverka ett enskilt beslut om utgivning hos förlaget.

Även Hans Jansson, pastor i EFK-församlingen Kungsporten i Huskvarna, är kritisk till utgivningen.

– Min första reaktion är att det är förvånansvärt att ett bokförlag gör detta utan att förankra beslutet i sina ägarsamfund. Vad jag har förstått så har man inte gjort det. Jag tycker att det är brist på fingertoppskänsla i så en laddad och känslig fråga, säger han.

Jansson tror att utgivningen kan skada samfunden och deras samarbete med internationella partner.

– Jag tror även att det kan skada relationen med våra nysvenska vänner, som har en helt annan syn i de här frågorna, säger han.

Hans Jansson vill inte uttala sig om huruvida han anser att utgivningen bör påverka EFK:s delägarskap i Libris, ”eftersom det är en fråga för ägarsamfundens ledningar att behandla”, men han anser att frågan definitivt bör lyftas där.

Han betonar att han inte har läst böckerna, och därmed inte vill uttala sig specifikt om dem.

– Jag kan bara säga att jag landar i en annan åsikt i sakfrågan.

Världen idag tar kontakt med Libris för att höra om orsaken till utgivningen.

– Lagstiftningen gentemot homosexualitet har förändrats, forskningen om homosexualitet har visat att homosexualitet är medfött, och kyrkan har genom alla tider tagit upp frågor till samtal för att sätta i ett bibliskt och samtida sammanhang, säger Jennie Sjöström, VD och förlagschef på Libris.

Hon tar slavhandel, kvinnligt ledarskap och skilsmässa som exempel på tidigare frågor av det slaget.

– Nu är det hög tid att vi samtalar om homosexualitet, säger hon.

I ”Välkommen in i min garderob” berättar debutanten Anton Lundholm om sina egna erfarenheter av att vara karismatiskt kristen och homosexuell.

– Jag vill sätta kött och blod på frågan. Men jag vill också bygga broar mellan gayvärlden och frikyrkovärlden – åt båda hållen, säger han till Världen idag.

Även om boken inte innehåller något teologiskt ställningstagande, så menar Lundholm att ”boken i sig är ett ställningstagande”.

– Jag vill visa att det finns homosexuella syskon i frikyrkorna med fullt giltiga och viktiga erfarenheter och perspektiv på tron och församlingen, säger han.

I ”Välkomna varandra” skriver 14 olika pastorer, teologer och sakkunniga personer texter som, enligt beskrivning, pekar ”mot ett tydligt ja till samkönade relationer”.

– Vi vill inbjuda troende kristna och församlingar till att omförhandla sin syn på samkönade relationer, till en bejakande riktning. Vi vill genom våra böcker vara en hjälp till att skapa kärleksfulla och öppna församlingar som inte tystnar inför svåra frågor när det handlar om människors möjlighet att få vara med i en församling – som sig själv, säger Sjöström.

Hon påpekar att de organisationer som försökt bota homosexuella inte har lyckats, utan sett depression, självmord och ett lämnande av kyrkan som följd.

Jennie Sjöström ser utgivningen som ”ett första steg” mot något större.

– Vi ger ut litteratur som vi hoppas ska skapa goda och fina samtal. Sedan är det upp till varje enskild kristen, församlingsmedlem, församlingsledare och samfundsledare att ta detta vidare, säger hon.

Ni ger ut böcker på kristen grund - hur finner ni stöd i Bibeln för bejakande av homosexualitet?

– Björn Cedersjö beskriver i sitt kapitel en etisk modell för hur frikyrkligheten kom att acceptera skilsmässa och omgifte. Den går att använda även här. Kyrkans tradition är inte att vara oföränderlig, då skulle vi ha syndakatalogen kvar. Den teologiska diskussionen är viktig att ta här, att se den bibliska kontexten och fördjupa sig i texterna och inte låta den rådande tolkningen få vara en sanning.

Stöder ägarsamfunden er i detta?

– Vi är ett bokförlag som ger ut böcker med kristen grund. Där har vi stöd. Sedan är vi fria att publicera de böcker som vi tror samhället behöver. Och där tror jag att det är oerhört viktigt att vi inte sätter munkavle på varandra.

Ytterligare en pastor som är kritisk till utgivningen är Sören Perder från Örebro pingstförsamling.

– Jag tycker att det är problematiskt, säger han, angående utgivningen.

Han har tidigare arbetat för ”Medvandrarna”, ett ekumeniskt nätverk som vill stödja människor som brottas med sin sexualitet, och gör ingen hemlighet att han har ”kommit till en annan slutsats” än den som menar att Bibeln bejakar en homosexuell livsstil. 

– Människors erfarenheter är det alltid värdefullt att ta del av, och samtalet ska så klart vara fritt och öppet, men problemet är att förlaget har en egen agenda i frågan, säger han.

"Välkommen in i min garderob" är en självbiografi av Anton Lundholm, som är frikyrkligit kristen och lever i en samkönad relation.

"Välkomna varandra" är en antologi bestående av 14 olika texter som innehåller ”bejakande perspektiv på homosexualitet i frikyrkan”. Författare är: Lisa Arlbrandt, Emma Audas, Anna Berndes, Anders Camenius, Björn Cedersjö, Robert Eriksson, Thomas Erlandsen, Lena Frisell, Patrik Hagman, André Jakobsson, Esther Kazen, Mirjam Olsson, Johanna Wikberg och Niclas Öjebrandt.

Hbtq-frågan kommer att splittra många frikyrkor

Ledare Det råder religionsfrihet i Sverige. Det gäller även enskilda pastorers syn på hur Skriftens texter... fredag 31/3 00:10

Känd ateist ville inte svara på frågor om islamism

Storbritannien. När den kände ateisten Richard Dawkins i en intervju får frågor om islamism blir han plötsligt... fredag 31/3 07:00

Hockeyn borde ta lärdom av fotbollen

Nyhetskommentar Hällevik, ett gammalt fiskeläge som förvandlats till badort, är en tätort på Listerlandet i... fredag 31/3 00:00