Var ständigt vakna och be om kraft att undfly allt som ska ske och kunna bestå inför Människosonen.
Lukasevangeliet 21:36

Världen idag

Liberalernas utspel om samvetsfrihet sågas

Liberalerna vill kalla samvetsfrihet för vårdvägran när det gäller personal som inte kan tänka sig att medverka till abort på ofödda barn. Kritiker menar att L får problem både med internationella konventioner som slår fast samvetsfrihet som mänsklig rättighet, och med den svenska lagen.

Nyheter · Publicerad 16:00, 7 okt 2019

Det är ingen rättighet att utbilda sig till gynekolog eller barnmorska och sedan inte utföra abort. Det menar Liberalerna, som vill kalla det vårdvägran i stället för samvetsfrihet.

Många menar dock att L-förslaget är populistiskt.

”Komiskt förslag av @liberalerna – tycker de att vi ska föreslå ändring från samvetsfrihet till vårdvägran i t ex Europakonventionen, EU:s stadga och FN-konventioner då?” skriver Rebecca Ahlstrand på Skandinaviska människorättsjuristerna, som företrätt två svenska barnmorskor som åberopat samvetsfrihet.

Christian Munthe, professor i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet, beskriver på Twitter L-förslaget som konstigt. Vårdvägran är redan förbjudet i meningen att arbetsvägran är laglig grund för disciplinär åtgärd, påpekar han.

Däremot får arbetsgivare ”komma överens med anställda om ändrade arbetsuppgifter om det kan förenas med verksamheten”.

Munthe menar att ett förbud mot sådana överenskommelser på vissa områden eller utifrån vissa grunder kan strida mot likhet inför lagen.

”Förändringen L föreslår riskerar att strida mot internationella konventioner om religionsfrihet och likabehandling som Sverige skrivit under.”

Lina Nordquist (L) är sjukvårdspolitisk talesperson och säger till Världen idag att de vill få just samvetsfrihet för anställda i sjukvården att kallas vårdvägran, på andra områden ska det fortsatt kallas samvetsfrihet.

– Samvetsfrihet är ett vackert ord med en vacker innebörd. Ingen stat ska någonsin exempelvis tvinga någon till väpnad strid mot dennes principer, det måste vara en mänsklig rättighet. Det vi vill kalla vårdvägran handlar om att man väljer att gå en viss utbildning och då vet vad arbetsuppgifterna är.

I många europeiska länder finns lagar om just samvetsfrihet för vårdpersonal som inte kan tänka sig att utföra aborter. Men Lina Nordquist anser inte att en stat måste inkludera abort i begreppet samvetsfrihet.

Kritiker kallar ert förslag ett populistiskt utspel om semantik som egentligen inte gör skillnad i sak. Vad säger du om det?

– Det är mer än ord och semantik. Det handlar om att förtydliga varje människas rätt till omtanke och stöd när livet går sönder.

Om Sverige i framtiden tillåter döds­hjälp innebär väl ert förslag att vårdpersonal inte kan neka till att medverka till det?

– Om vi skulle införa döds­hjälp i framtid kommer det att kräva oerhört mycket utbildning, att lyssna, vara tålmodig och se till en lidande och döende människa. Det kommer aldrig någonsin vara aktuellt för vilken vårdpersonal som helst, säger Lina Nordquist.

Att just detta sades också i förarbetena till abortlagen – att vårdpersonal inte skulle vara tvungna att medverka – anser hon inte är jämförbart, eftersom döds­hjälp enligt henne skulle kräva särskild utbildning.

– Jag tror inte att någon vill att vi ska ta lätt på en människas sista tid i livet.

Det vi vill kalla vårdvägran handlar om att man väljer att gå en viss utbildning och då vet vad arbetsuppgifterna är.

Motsägelsefull bibeltolkning i försök att minska invandring

Debatt Flyktingar som befinner sig i utvecklingsländer har det ofta mycket värre till och med än svenska fattigpensionärer, skriver Micael Grenholm i ett...

Grönsiskan bubblare i årets fågelräkning

Vardag Djur. Talgoxen är åter igen i topp när svenskarna för 15:e året i rad räknar vinterfåglar vid landets fågelmatningar. Årets överraskningar är grönsiskan...

Ansvaret för häxjakt på våra universitet

Ledare En episod på psykologprogrammet vid Lunds universitet har fått ringar på vattnet i den akademiska debatten. Några elever har reagerat mot påstådd...

Korset är stötestenen än i dag

Serie För apostlarna var skapelseordningen, Skrifterna, Jesus och hans undervisning den samlade kunskapen om Gud som skulle bevaras och överföras till Jesu...

”Han är ju min pappa, även om han har gjort något dumt”

Närbild Fängelse. I Norge beräknas att omkring 9 000 barn och unga har en förälder i fängelse. Erfarenheten av chatt-tjänsten ifengsel.no visar att många unga bär på...

Att vara nöjd med sin situation och tillvaro har nästan blivit något fult.

Ungkrönika ”Nöj dig inte med mindre, nöj dig med mer”. Citatet är en reklamslogan från ett telefoniföretag för några år sedan, och jag tycker att det är rätt...

Med nya lärjungar i Sahel-regionen

Missionsglimten Det har varit ett innehållsrikt dygn i västafrikanska Sahel. Sent på kvällen besökte jag ett par olika församlingsplanteringar. I båda fallen var det...

Sorg i Salem efter 20-åriga Hannas bortgång

Nyheter Hawaiiolycka. Den senaste veckan har många människor mötts för att sörja tillsammans i Salemkyrkan i Vänersborg. Detta efter att en av församlingens ungdomar omkom...

Korset är stötestenen än i dag

Serie För apostlarna var skapelseordningen, Skrifterna, Jesus och hans undervisning den samlade kunskapen om Gud som skulle bevaras och överföras till Jesu...

Sök källan under ytan

Bönekrönika Böneskolan. Del 52 En ung kvinna ropar ut några fina ord om aposteln Paulus och hans team när de en gång är på väg till ett bönemöte i Filippi: ”De här människorna är...