Att vörda Herren är början till vishet, att känna den Helige är förstånd.
Ordspråksboken 9:10

Världen idag

Liberalernas utspel om samvetsfrihet sågas

Liberalerna vill kalla samvetsfrihet för vårdvägran när det gäller personal som inte kan tänka sig att medverka till abort på ofödda barn. Kritiker menar att L får problem både med internationella konventioner som slår fast samvetsfrihet som mänsklig rättighet, och med den svenska lagen.

Nyheter · Publicerad 16:00, 7 okt 2019

Det är ingen rättighet att utbilda sig till gynekolog eller barnmorska och sedan inte utföra abort. Det menar Liberalerna, som vill kalla det vårdvägran i stället för samvetsfrihet.

Många menar dock att L-förslaget är populistiskt.

”Komiskt förslag av @liberalerna – tycker de att vi ska föreslå ändring från samvetsfrihet till vårdvägran i t ex Europakonventionen, EU:s stadga och FN-konventioner då?” skriver Rebecca Ahlstrand på Skandinaviska människorättsjuristerna, som företrätt två svenska barnmorskor som åberopat samvetsfrihet.

Christian Munthe, professor i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet, beskriver på Twitter L-förslaget som konstigt. Vårdvägran är redan förbjudet i meningen att arbetsvägran är laglig grund för disciplinär åtgärd, påpekar han.

Däremot får arbetsgivare ”komma överens med anställda om ändrade arbetsuppgifter om det kan förenas med verksamheten”.

Munthe menar att ett förbud mot sådana överenskommelser på vissa områden eller utifrån vissa grunder kan strida mot likhet inför lagen.

”Förändringen L föreslår riskerar att strida mot internationella konventioner om religionsfrihet och likabehandling som Sverige skrivit under.”

Lina Nordquist (L) är sjukvårdspolitisk talesperson och säger till Världen idag att de vill få just samvetsfrihet för anställda i sjukvården att kallas vårdvägran, på andra områden ska det fortsatt kallas samvetsfrihet.

– Samvetsfrihet är ett vackert ord med en vacker innebörd. Ingen stat ska någonsin exempelvis tvinga någon till väpnad strid mot dennes principer, det måste vara en mänsklig rättighet. Det vi vill kalla vårdvägran handlar om att man väljer att gå en viss utbildning och då vet vad arbetsuppgifterna är.

I många europeiska länder finns lagar om just samvetsfrihet för vårdpersonal som inte kan tänka sig att utföra aborter. Men Lina Nordquist anser inte att en stat måste inkludera abort i begreppet samvetsfrihet.

Kritiker kallar ert förslag ett populistiskt utspel om semantik som egentligen inte gör skillnad i sak. Vad säger du om det?

– Det är mer än ord och semantik. Det handlar om att förtydliga varje människas rätt till omtanke och stöd när livet går sönder.

Om Sverige i framtiden tillåter döds­hjälp innebär väl ert förslag att vårdpersonal inte kan neka till att medverka till det?

– Om vi skulle införa döds­hjälp i framtid kommer det att kräva oerhört mycket utbildning, att lyssna, vara tålmodig och se till en lidande och döende människa. Det kommer aldrig någonsin vara aktuellt för vilken vårdpersonal som helst, säger Lina Nordquist.

Att just detta sades också i förarbetena till abortlagen – att vårdpersonal inte skulle vara tvungna att medverka – anser hon inte är jämförbart, eftersom döds­hjälp enligt henne skulle kräva särskild utbildning.

– Jag tror inte att någon vill att vi ska ta lätt på en människas sista tid i livet.

Det vi vill kalla vårdvägran handlar om att man väljer att gå en viss utbildning och då vet vad arbetsuppgifterna är.

Carola får en egen tv-serie

Julfirande. På första advent är det premiär för Carola Häggkvists första egna tv-serie, Carolas advent. Nu avslöjas hälften av gästartisterna. – Idén kommer från... torsdag 17/10 15:45

Högtiderna ger chans att utforska vårt ursprung

Israelkommentar Analys. De flesta av oss är ganska ovetande om högtiderna som pågår i Israel i dagarna. Man kan prata med allt­ifrån pastorer och teologistuderande till... onsdag 16/10 00:00