Herrenavskyr falsk våg, full vikt behagar honom. När högfärd kommer följer förakt, men vishet finns hos de ödmjuka.
Ordspråksboken 11:1–2

Världen idag

”Konservativ protestantisk teologi, med sin mer bokstavliga bibelsyn, är en viktig faktor för kyrkotillväxt medan liberal teologi leder till minskning”, skriver studiens författare David Millard Haskell, professor i religion och kultur vid Wilfrid Laurier University. Foto: Patric Söderström / TT

Liberal bibelsyn ger färre kyrkobesökare

Kyrkor med liberal tro tappar besökare medan de bibeltroende växer. Det bekräftas av en ny undersökning från Kanada, som även visar att liberala präster är mer liberala än sina medlemmar.

Nyheter · Publicerad 11:27, 13 jan 2017

Den kanadensiska studien har publicerats i Review of Religious Research och lyfts fram i amerikanska Washington Post.

”Konservativ protestantisk teologi, med sin mer bokstavliga bibelsyn, är en viktig faktor för kyrkotillväxt medan liberal teologi leder till minskning”, skriver studiens författare David Millard Haskell, professor i religion och kultur vid Wilfrid Laurier University.

Han och hans kollegor har under fem års tid studerat 22 genomsnittliga församlingar i provinsen Ontario i Kanada. De kyrkor som växte jämfördes med dem som minskade. Slutsatser baserades på 2 200 svar från församlingsmedlemmar och deras präster och pastorer.

En slutsats var att konservativ bibelsyn och tillväxt gick hand i hand och vice versa. En annan att präster och pastorer var mer radikala i liberal respektive konservativ riktning än sina åhörare.

93 procent av prästerna och pastorerna i de växande kyrkorna instämde exempelvis i påståendet: ”Jesus uppstod från de döda med en verklig kropp av kött och blod och lämnade en tom grav.” Bland medlemmarna var siffran något lägre, 83 procent. I de minskande kyrkorna instämde 67 procent av medlemmarna och 56 procent av prästerskapet i samma påstående.

Studiens deltagare fick bland annat också ta ställning till följande påstående: ”Gud gör mirakler som svar på bön.” Här instämde samtliga ledare i de växande kyrkorna, samt 90 procent av besökarna, i påståendet. Det kan jämföras med de minskande kyrkorna, där 80 procent av besökarna och bara 44 procent av prästerskapet höll med om påståendet.

Som en tänkbar förklaring till utfallet pekar professor David Millard Haskell på de olika kyrkornas förhållning till missionsbefallningen. I Washington Post skriver han: ”På grund av sin konservativa hållning tog präster och pastorer i vår studie Jesu befallning om att gå ut och göra lärjungar bokstavligt. Således hade de alla övertygelsen att det är 'mycket viktigt att uppmuntra icke-kristna att bli kristna', och de lade därför sannolikt kraft på att omvända icke-kristna. Och tvärtom.”

”Det borde vara uppenbart vilken av dessa två övertygelser som mest sannolikt leder till församlingstillväxt”, tillägger han.

På grund av sin konservativa hållning tog präster och pastorer i vår studie Jesu befallning om att gå ut och göra lärjungar bokstavligt.

Hbtq-frågan kommer att splittra många frikyrkor

Ledare Det råder religionsfrihet i Sverige. Det gäller även enskilda pastorers syn på hur Skriftens texter... fredag 31/3 00:10

Svenska städer i topp när EU gör stor knarkmätning

Droger. EU har sammanställt en rekordstor undersökning av avloppsvatten i jakt på lärdomar om européers... lördag 1/4 18:00

Hockeyn borde ta lärdom av fotbollen

Nyhetskommentar Hällevik, ett gammalt fiskeläge som förvandlats till badort, är en tätort på Listerlandet i... fredag 31/3 00:00