Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

”Ledningen har hållit människor i schack”

Pastor Sune Nordin kopplades in som stöd till den uppmärksammade Filadelfia-församlingen i Knutby när ledargestalten Åsa Waldau tvingats bort. Genom sitt arbete kunde han följa hur församlingen bitvis öppnade sig för omvärlden – och hur den slutligen rasade som ett korthus.

Nyheter · Publicerad 16:56, 15 maj 2019

En vårdag 2017 satt Sune Nordin i en av bänkraderna i församlingslokalen i Knutby, som blev ett namn på mångas läppar efter morddramat i byn 2004. Han trodde knappt sina öron.

Runt honom berättade medlem efter medlem om hur de behandlats av ledarna under flera års tid, om hur de nu fått nog och ville begära utträde.

– Det var mitt första möte med församlingen, och det var överväldigande. Jag sade till den jag satt bredvid, att jag knappt klarade av att höra mer eftersom det var så plågsamt, säger Sune Nordin.

– Ju mer de vaknade upp och började inse vad de varit med om, desto sämre mådde de.

Sune Nordins del i berättelsen om den lilla församlingen i Knutby utanför Uppsala började med en kollega som ringde och bad om hjälp. Han hade kommit dit hösten 2016 för att hjälpa församlingen att komma på fötter igen, sedan Åsa Waldau och en annan ledargestalt tvingats lämna byn, men kände att han behövde en hjälpande hand. Sune Nordin säger att församlingen i första hand behövde hjälp med att tolka Bibeln, eftersom medlemmarna kört vilse under åren som ledde fram till hösten 2016.

– Merparten av den kristna världen tolkar begreppet Kristi brud som att det gäller alla kristna, och inte en person som i fallet med Åsa Waldau. Det fanns också andra saker som inte var helt okej ur ett teologiskt perspektiv, men som inte är åtalbara. Utan att gå in på detaljer har vi fått hjälpa människor som haft det svårt och som mått dåligt, säger han och fortsätter:  

– Den tidigare ledningen har hållit människor i schack genom hot, och utnyttjat människors underläge till det som nu blir åtal.

Under sommaren som följde gick luften på många sätt ur församlingen, berättar Sune Nordin. Processen började med att de tidigare så stränga reglerna om att inte träffa utomstående började luckras upp. Församlingens barn och ungdomar skickades på ett kristet sommarläger, och de vuxna åkte på konferenser och kristna samlingar.

– De var som kalvar på grönbete, de upplevde en sådan lycka i att få möta andra. Under mitt första möte med församlingen sade jag att det finns många kristna som ber för er. Men de trodde mig knappt eftersom de hade köpt de tidigare ledarnas verklighetsbeskrivning om att alla var emot dem. De levde väldigt isolerat, och det är en förklaring till att det har kunnat bli så här, säger han.

Under 2017 försvann nästan alla medlemmar. Våren 2018 fanns bara ett 15-tal kvar, och till slut lades församlingen ned.

Sune Nordin träffar fortfarande flera av de tidigare medlemmarna för att ge dem stöd. Han välkomnar att det som hänt i Knutby nu har lett till åtal, och säger att många av dem tycker att det är viktigt att händelserna får en rättslig prövning.

– Det är naturligtvis jobbigt och kommer att riva upp mycket, men det kan fungera som ett avslut, oavsett om det leder till fällande dom eller inte. Det är en hjälp till helande och framtidshopp för många av dem.

Läran om Kristi brud levde kvar i Knutby

Åsa Waldau slutade som pastor i Knutby 2008. Men i församlingen fortsatte många se henne som Kristi brud och levde i tron om att den yttersta dagen var nära. Nu åtalas tre tidigare medlemmar och vägen till upprättelse kan börja för dem som utsattes för fysiska och psykiska övergrepp.

– Officiellt tog Filadelfia­församlingen i Knutby avstånd från läran om Kristi brud, en religiös föreställning om att Jesus ska återvända till jorden för att hämta en kvinna att gifta sig med i himlen. Men fram till 2018 då församlingen upplöstes levde läran kvar hos många av medlemmarna, säger Sanja Nilsson, forskarstuderande i religionsvetenskap och författare till en studie av barn som vuxit upp i Knutby.

Och Jesus himmelska brud trodde man var Åsa Waldau.

– Åsa Waldau har inte varit pastor sedan 2008, utan fungerat som en slags andlig inspiratör. Men hon har haft ett stort inflytande på församlingen ändå. Pastorerna och hon har styrt församlingen, säger Sanja Nilsson.

Nu åtalas Åsa Waldau, som numera har bytt efternamn, och ytterligare två personer som tillhörde församlingen, för misshandel och sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning. Upprepade brott ska ha begåtts mot åtta personer under en längre tid.

Många har varit både offer och förövare. Det fanns ett krav på att man skulle stå ut med saker och där kunde slag och misshandel ingå. Det fanns även krav på att man skulle tukta andra som ett bevis på sin renhet.

Den strängt religiösa miljön tros vara en förklaring till varför det dröjde ända till 2017 innan händelserna polisanmäldes.

– De som skulle reagera väntade nog ganska länge tills de sade något till polisen. Många av dem som var med i Knutbyförsamlingen var ju ungdomar som mer eller mindre hade tagit avstånd från släkt och vänner, säger Jan Nordling, tidigare journalist och författare till boken ”Knutby – sanningen och nåden”.

Han tror att den väntande rättegången kan få positiva konsekvenser för församlingens tidigare medlemmar.

– Det är väldigt bra att man gör en sådan här slutlig summering om man nu ska kalla det för det, säger han.

Ju mer de vaknade upp och började inse vad de varit med om, desto sämre mådde de.

Politiska experiment – förödande för familjer

Ledare Vi vet att även om det finns en stabilitet och självläkningsprocess inbyggd i det ekologiska systemet så kan balansen rubbas. Ingreppen kan bli så...

Hot mot biografer inför abortfilm

Minst två biografer i Kanada har utsatts för hot i samband med planerade visningar av filmen Unplanned, om pro life-aktivisten Abby Johnsons liv....