Han har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära.
Efesierbrevet 2:17

Världen idag

Lars Adaktusson (KD) Foto: Jessica Gow/TT

Lars Adaktusson talar ut om mediedrevet

– Det är jobbigt att det sprids en bild av mig som jag inte upplever som sann. Det säger KD-politikern Lars Adaktusson efter den senaste tidens storm kring honom. Nu fortsätter han att jobba hårt för de frågor som ligger honom varmt om hjärtat.

Nyheter · Publicerad 09:30, 29 maj 2019

Lars Adaktusson var på nästan varje politikers – och nyhetskommentators – läppar dagarna före EU-valet. Och det var inte i positiva ordalag som den välkände KD-profilen beskrevs. Att Lars Adaktusson, under sin tid som EU-parlamentariker, hade röstat nej till flera skrivningar om abort beskrevs som både ”skandal” och ”affär”.

– Jag mår efter omständigheterna bra. Men jag känner naturligtvis en stor frustration över att det sprids en bild av mig som jag inte upplever som sann på alla punkter. Så i den meningen är det jobbigt, säger Lars Adaktusson till Världen idag.

Det som, enligt Lars Adaktusson, inte är sant är att han skulle ha röstat emot kvinnors rätt till abort.

– Jag har inte röstat utifrån det perspektivet över huvud taget. Jag har röstat utifrån perspektivet att abortfrågan inte hör hemma på EU-nivå, säger han.

En annan felaktighet är, enligt Adaktusson, att han skulle ha varit den enda som inte fördömde Paraguays behandling av en våldtagen tioårig flicka som nekades abort.

– Jag röstade för en resolution, nämligen min egen partigrupps resolution som innehöll ett tydligt avståndstagande mot detta. Att jag sedan inte röstade för den slutgiltiga resolutionen innebar ju inte att jag hade tagit tillbaka det som jag röstade i den första resolutionen.

Anledningen till att han inte röstade ja i denna resolution var att det i denna fanns en ambition att koppla abortfrågan till EU-samarbetet, säger han.

Varför valde du inte att lägga ner din röst i stället?

– Det som ligger till grund för mitt sätt att rösta är vårt partis syn på subsidiaritetsprincipen (att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt red. anm.). Och det är ju ingen exakt vetenskap – det ger inget svar för hur man ska rösta i varje fråga en hel mandatperiod – utan ger utrymme för tolkning, säger Lars Adaktusson.

Ifall han skulle gå igenom de omkring 8 000 voteringar som han röstade i, skulle han kanske komma fram till att han borde ha röstat annorlunda i vissa, menar han.

– Jag utesluter inte det.

Trots att Lars Adaktusson inte sitter i EU-parlamentet längre, och det därmed var ett tag sedan voteringarna ägde rum, blev han inte helt förvånad när frågan kom upp.

– Jag vet ju att jag har angripits hårt från vänstern i de här frågorna tidigare. Även i valrörelsen 2014 fördes en liknande debatt som fick mycket utrymme – detta trots att frågan i sig inte har något med EU att göra.

Enligt Lars Adaktusson är det inte konstigt att KD:s politiska motståndare tar upp frågan för att försöka sänka partiet, men han var inte beredd på de proportioner som ämnet skulle få.  

– Nu fick det en osedvanlig kraft eftersom både de samlade medierna och i stort sett alla partiledare och partier slöt upp. Och då blir det en kraft som är väldigt svår att stå emot., säger han.

Adaktusson menar att det i ett sådant läge i princip inte spelar någon roll vad man säger.

– Vad man än säger så används det emot en, säger han.

Så var står du i abortfrågan?

– Jag står bakom vårt medicinsketiska program. Det handlar om att det är två skyddsvärda individer, att det ligger i samhällets intresse att hålla ner antalet aborter och att det är kvinnan som avgör om en graviditet ska avbrytas, säger Lars Adaktusson.

Bakgrunden till detta beslut är, enligt Adaktusson, att KD har kommit fram till att det inte finns något land – hur restriktiv lagstiftning det än har – där antalet aborter är noll. Partiet vill därför att kvinnor ska erbjudas lagliga, säkra aborter, säger han.

Finns det någon plats för en person som är abortmotståndare i svensk politik i dag?

– Jag tycker att den här debatten är väldigt smal och ensidig. Det finns inte utrymme för nyanser och ingen respekt för dem som har en annan uppfattning. Det blir en snabb stigmatisering och en svartmålning om att den personen är en ”mörkerman”.

Enligt Lars Adaktusson är samtalsklimatet inom hans partigrupp EPP helt annorlunda. Där finns det en stor spännvidd när det gäller uppfattningen i frågan och man respekterar varandra trots olikheterna, säger han.

Varför samtalsklimatet i Sverige är annorlunda har Adaktusson svårt att svara på.

– Jag kan konstatera att det finns vissa frågor som är svåra att diskutera i den svenska debatten och där utrymmet för att ha en annan uppfattning är minimalt. Jag tycker att det är skadligt för de frågor det handlar om, att man inte kan föra en diskussion, men det är också en brist i en demokrati när det inte finns utrymme för mer än en uppfattning.

Vilket stöd har du fått de här dagarna?

– Jag har fått ett fantastiskt stöd både från personer i partiet – medlemmar runt om i landet – och från vänner runt om i Europa. Det har betytt oerhört mycket att känna det stödet och den omtanken. Det handlar om hundratals mejl och sms. Det har burit.

Lars Adaktusson påpekar vidare att Ebba Busch Thor håller med om att han har följt partiets linje, något som varit viktigt för honom.

Vad väntar framöver?

– Nu är det full fart. Jag kommer att fortsätta lägga all kraft på de frågor jag brinner för när det gäller utrikespolitiken: mänskliga rättigheter, religiös förföljelse och relationerna till Israel. Jag är inte på väg ut ur vare sig partiet eller politiken.

Förvirrande när kristna ledare kallar muslimer ”trossyskon”

Ledare I ett pluralistiskt samhälle med en mångfald av religioner och livsåskådningar sida vid sida blir... lördag 13/8 00:00

Vårt aktiva ja och nej är avgörande nycklar i Guds rike

Ledare ”Ert ord ska vara ’ja’ eller ’nej’. Allt därutöver kommer från den onde” (Matt 5:37). Jesu ord är... fredag 12/8 00:00

V vill se ”svenska elpriser” – utmanar EU:s konkurrenslag

Energipolitik. Vänsterpartiet vill införa ett lägre pris för svenska elkonsumenter och behålla marknadspriset för... lördag 13/8 12:00

Låt oss välsigna och hedra alla lärare

Andakter av Carl-Erik Sahlberg. Det här är sista söndagen innan skolan börjar. Sex–sjuåringarna, som ska börja skolan, undrar hur... lördag 13/8 00:00

”Tack vare er har jag lärt känna Jesus”

Inför söndag När jag skriver detta är det mitt i semestern. Flera veckor av att få koppla av, uppleva saker,... torsdag 11/8 00:30

Saklig ideologisk debatt behövs inför valet

Ledare I dag är det exakt en månad kvar till valet. De gångna fyra årens rikspolitik har främst känts som... torsdag 11/8 00:20

M-förslag om adhd-test för barn i utsatta områden sågas

Politik. Moderaterna i Stockholm vill att barn i utsatta områden ska snabbtestas för adhd för att fler ska... fredag 12/8 21:00

Den 9 Av – en positiv ballast

Israelkrönika Nu på lördag kväll inleder judarna den årliga markeringen av datumet den 9 Av (Tisha b’Av) – sorgen...
Följ Världen idag i sociala medier