Herren ska bevara dig från allt ont, han ska bevara din själ. Herren ska bevara din utgång och din ingång, från nu och till evig tid.
Psaltaren 121:7-8

Världen idag

Lars Adaktusson om Lindes första år: ”Inte bättre relation till Israel”

Nu i september har Ann Linde (S) varit utrikesminister i ett år. Lars Adaktusson (KD), riksdagspolitiker och ordförande för Vänskapsförbundet Sverige-Israel, menar att hennes ledarskap inte har inneburit någon större skillnad när det gäller Sveriges inställning till Israel.

Nyheter · Publicerad 11:00, 4 aug 2020

– Det är i princip samma hållning som under Margot Wallström. De riksdagsdebatter vi har haft har klartgjort att det inte är aktuellt med en omläggning i relation till Israel. Det är samma politiska kurs och det tror jag beror på att Margot Wallströms politik hade ett starkt stöd inom socialdemokratin. Med de stämningar som finns inom partiet är en förändring inte möjlig, konstaterar Lars Adaktusson.

– Jag har flera gånger frågat regeringen vad de tänker göra för att förbättra relationerna, men det finns ingen strategi. UD står tomhänta när det gäller att beskriva hur en normalisering ska se ut.

KD-politikern, som i flera år var SVT:s korrespondent i Mellanöstern och som år 2017 utsågs till Europaparlamentets rapportör i Israel-frågor, konstaterar att det är ett diplomatiskt misslyckande att Sverige som enda europeiska land inte har ett besöksutbyte på högsta politiska nivå med Israel.

Adaktusson konstaterar att många hade förhoppningar när Ann Linde började, men att viljan saknas.

– Hade UD haft en önskan att gå en annan väg så har man haft många möjligheter till det, säger han, och menar att det största problemet är den vinklade beskrivningen av Israel i politiska och mediala sammanhang.

– Denna skeva beskrivning av ett demokratiskt land som i stort sett dagligen kämpar för sin överlevnad behöver upphöra, betonar Adaktusson, som menar att denna syn på Israel i många stycken är illasinnad.

– Det krävs inga större insikter för att förstå Israels utsatthet, om man vill förstå den. Grannländerna har vid två tillfällen – 1948 och 1967 – inlett krig, inte för att ta inta områden eller flytta gränser, utan för att utplåna både landet och folket.

– Detta har sedan uttalats gång på gång, från grannländer och från  internationella terrororganisationer längs Israels gränser. Vill man inte se detta går det inte att förstå Israels utsatthet, man blir delvis förblindad, säger han vidare.

Lars Adaktusson blev ordförande för Vänskapsförbundet i maj 2017. Året innan stärktes riksorganisationen med en generalsekreterare och ett kansli, och förbundet bytte namn från Samfundet Sverige-Israel. Förbundet fick även ett tydligare opinionsbildande uppdrag, som togs över från Svensk Israel-information.

Målsättningen sattes högt: Sverige ska bli det Israel-vänligaste landet i Europa.

Sedan 2016 har antalet medlemmar dubblerats, från 1 700 till 3 500.

– Det går att göra skillnad, även om vi inser att det blir en utmaning att nå våra högt uppsatta mål, säger Lars Adaktusson.

– Utrikesminister Ann Linde har suttit ner med representanter för Vänskapsförbundet vid två tillällen. Vi har en dialog med samtliga riksdagspartier och har nått ut i medier på ett nytt sätt. Det finns i dag en tydlig röst mot den gängse bilden, vilket gör att folk i allmänhet har lättare att få tag på fakta.

Jag har flera gånger frågat regeringen vad de tänker göra för att förbättra relationerna, men det finns ingen strategi. UD står tomhänta när det gäller att beskriva hur en normalisering ska se ut.

Migrationsfrågor kräver klokskap snarare än känsloreaktioner

Ledare All politik och myndighetsutövning innebär att försöka finna rätt balans mellan flera olika... lördag 30/9 00:10

USA behöver lyfta sig inför nytt presidentval

Ledare Så hänger då det offentliga USA återigen halvvägs ut över stupkanten efter politisk osämja. Och med... fredag 29/9 00:10