På Gud, vars ord jag prisar, på Gud litar jag och fruktar inte.Vad kan människor göra mig?
Psaltaren 56:5

Världen idag

Länsstyrelser positiva till förskoletvång för treåringar

Barnomsorg ligger inte inom länsstyrelsernas ansvarsområden, och myndigheterna är ålagda att agera opartiskt och oberoende. Ändå förespråkar nu flera länsstyrelser obligatorisk förskola från tre års ålder i remissvar till regeringen.

Nyheter · Publicerad 12:00, 20 apr 2021

I höstas presenterade den så kallade Jämlikhetskommissionen sin utredning med förslag som skulle ”bidra till ökad jämställdhet och en förbättrad integration”.

Ett av förslagen var obligatorisk förskola redan från tre års ålder.

Här finns också andra kontroversiella politiska förslag som att dagersättningen för asylsökande bör öka och att skatten på kapitalinkomster ska höjas.

Nu har flera instanser kommit in med remissvar på förslagen, bland annat fyra av landets länsstyrelser. Länsstyrelsen i Kalmar län uttrycker sig positivt till förslaget om obligatorisk förskola.

”Länsstyrelsens bedömning är att obligatorisk förskola med höjning av kvalitetskrav är en insats som kommer att förstärka det kompensatoriska uppdraget när det gäller att motverka ojämlikhet, både utifrån kön, socioekonomisk och etnisk bakgrund. Rekommendationen kan även medföra bättre förutsättningar för utrikes födda kvinnor med små barn att träda in på arbetsmarknaden”, skriver man.

Men är det länsstyrelsens uppgift att förorda politiska lösningar i frågor utanför myndighetens ansvarsområden?

Martin Tunström på ledarsidan i Kalmarbaserade tidningen Barometern är kritisk.

”Utifrån vilka erfarenheter och grund myndigheten förordar att alla treåringar i Sverige ska omfattas av obligatorisk förskola framkommer inte. Vad händer med föräldramakten? Valfriheten?”, skriver han.

Tunström menar att Länsstyrelsen i sin respons på den aktuella utredningen ”faktiskt mer agerat som en politisk tankesmedja än som en förvaltningsmyndighet”.

Jimmy Loord, kristdemokratisk regionpolitiker, menar att det under de senaste åren funnits anledning att ifrågasätta länsstyrelsens opartiskhet och oberoende.

Han är kritisk till att myndigheten i det aktuella remissvaret uttrycker stöd för partipolitiska förslag och vill att länsstyrelsens insynsråd lyfter frågan ”för att säkra fortsatt förtroende för myndighetens opartiskhet”, säger han enligt sajten Oskarshamns-Nytt.

Också länsstyrelserna i Östergötland och Värmland uttrycker sig positivt om obligatorisk förskola från tre år i sina remissvar till regeringen.

Länsstyrelsen i Norrbotten anser dock att man i stället bör invänta resultaten av en annan utredning, om förskola och språkutveckling, som redan nu pågår.

Vad händer med föräldramakten? Valfriheten?

Människovärde avgör inte kristen äktenskapssyn

Ledare Är meningsfull dialog möjlig? Nutidens aggressiva samtalsklimat kan få också en obotlig optimist... lördag 8/5 00:10

Vi måste vårda oegennyttan med varsamhet så att den lever kvar.

Gästkrönika Som svenskar är vi små droppar i ett hav av människor. Obetydligheten och maktlösheten inför... lördag 8/5 00:00

Världen idag AB fick ny styrelseordförande

Världen idag. Per-Olof Eurell avgick som ordförande för Världen idags styrelse i samband med torsdagens... fredag 7/5 16:35

Senaste nytt

    Israel beskylls för apartheid 200 gånger i spridd rapport

    Israelkommentar Human Rights Watch (HRW) är en ekonomiskt och partipolitiskt oberoende människorättsorganisation,...
    Podcasts
    Följ Världen idag i sociala medier