Gaza

Långvarig vattenkris i Gaza redan innan pågående kriget

Gazabor hämtar havsvatten för att tvätta kläder och verktyg.
Gazabor hämtar havsvatten för att tvätta kläder och verktyg.

Den dricksvattenbrist som sägs ha uppstått på Gazaremsan sedan Hamas inledde krig mot Israel har lett till skarp kritik mot Israels vatten- och energiblockad mot området. I bakgrunden finns samtidigt en långvarig vattenkris med koppling till befolkningsexplosion och förorening.

Publicerad Uppdaterad

Nyhetsbyrån Reuters konstaterar att Israel beordrade ett omedelbart stopp av landets vattenleveranser till Gazaremsan i kölvattnet av Hamas attack den 7 oktober. En dryg vecka senare uppgavs det dock att premiärminister Benjamin Netanyahu och USA:s president Joe Biden hade kommit överens om att Israel skulle återuppta vattenleveranser till delar av södra Gazaremsan.

Sedan krigsutbrottet ska Gazaremsans tre större avsaltningsanläggningar ha slutat att fungera på grund av de begränsningar av elförsörjningen som skapats av Israels blockad.

Områdets enda egna naturliga vattenkälla utgörs av det grundvattenlager, eller så kallade akvifer, som sträcker sig utmed östra medelhavskusten. Och enligt en rapport från 2020 var akvifervattnet så förorenat av avloppsvatten att 96 procent av sådant hushållsvatten var odrickbart.

På grund av detta har hela 97 procent av Gazaborna, enligt siffror från Världsbanken, varit beroende av privata vattentankbilar och småskaliga avsaltningsanläggningar för att få dricksvatten, uppger Reuters.

Enligt Reuters rapportering i början av november ska då israeliska militärtjänstemän ha insisterat på att det fanns tillräckligt med vatten för alla Gazabor, samtidigt som Juliette Touma, talesperson för FN-organet UNRWA, varnade för att många börjat ta till osäkra vattenkällor.

Professorn och vattensäkerhetsforskaren Mark Zeitoun har å sin sida i en analys varnat för sjukdomsspridning genom att vatteninfrastrukturen skadas under kriget så att orenat avloppsvatten blandas in.

Detta i kombination med Israels blockad beskriver han som ett recept på elände.

”Om det inte finns el eller bränsle för att driva vattenreningsverken, och inget flaskvatten släpps in, är det enda vatten som människor kan dricka så salt att invånarna knappt kan duscha med det”, skriver professorn.

Att Gazaremsan haft långvariga problem med vattenförsörjningen illustreras samtidigt tydligt med ord och grafik i en informationsvideo från Världsbanken som publicerades på Youtube redan i november 2022.

Om det inte finns el eller bränsle för att driva vattenreningsverken, och inget flaskvatten släpps in, är det enda vatten som människor kan dricka så salt att invånarna knappt kan duscha med det.

Mark Zeitoun, professor

I videon konstateras det att befolkningen på Gazaremsan närapå har fördubblats på 20 år samtidigt som regnmängden har minskat och för mycket uppumpning av grundvatten har lett till att havsvatten har infiltrerat akviferen. Dessutom har läckage från jordbruk, soptippar och avloppsvatten bidragit till att förorena akviferen, illustreras det.

Enligt nyhetsbyrån AFP har också tidigare krig och restriktioner för import av konstruktionsmaterial, reservdelar och bränsle varit förödande för mycket av Gazas vatten- och sanitetsinfrastruktur.

Palestinier fyller på vatten i Gazaremsan i oktober.
Palestinier fyller på vatten i Gazaremsan i oktober.

I en intervju med generaldirektören för Gazas vattenmyndighet, som publicerades i början av 2022 av den israeliska människorättsorganisationen Gisha, uppgav han att de då hade ett brådskande behov av en mängd restriktionsbelagda föremål som av Israel identifierats som föremål som skulle kunna användas militärt.

Ett konkret exempel på ett civilt föremål som sägs användas militärt av Hamas är vattenrör. I en video som publicerades den 19 oktober av den israeliska försvarsmakten, uppges Hamas synas gräva upp vattenrör som de sedan använder för att göra raketer av.

Några nya vattenrör förefaller det dock inte röra sig om, utan i stället gamla rör som blivit kvar efter att Israel evakuerade Gazaremsans judiska bosättningar 2005.

Detta har bland annat beskrivits i en artikel som publicerades av den israeliska tv-kanalen Arutz sheva 2019, där det uppgavs handla om bevattningsrör som hittats. På en konferens ska en Hamasledare ha antytt att de hittat så mycket gamla kvarlämnade rör att det skulle räcka för att bygga raketer i tio år.

Powered by Labrador CMS