Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannesevangeliet 13:34

Världen idag

Landstingets nej till KUB-test

I Halland erbjuds inte föräldrar KUB-test. Och orsaken är etiska överväganden.– Är det eftersträvansvärt att det inte ska finnas funktionsnedsättningar? säger Mats Eriksson (M), ordförande i regionstyrelsen.

Nyheter · Publicerad 00:00, 1 apr 2015

Den senaste tiden har den ökande abortfrekvensen av foster som har Downs syndrom lyfts upp i debatten. En rapport från Socialstyrelsen visade nyligen att aborterna på dessa foster ökar kraftigt, och orsaken till det är den ökande tillgången på avancerad fosterdiagnostik.

I allt fler landsting tillhandahåller man numera så kallade KUB-test där man kan se om det finns kromosomförändringar hos fostret. Men det finns undantag. Ett av de fyra svenska landsting som inte erbjuder KUB-test är Halland. Och till skillnad från andra, där till exempel ekonomi anges som anledning, är man här öppen med att det rör sig om ett etiskt ställningstagande.

– Vill vi ha ett samhälle utan personer med funktionsnedsättning, är det önskvärt? svarar Mats Eriksson på frågan varför man valt bort KUB-test.

Beslutet fattades för tio år sedan säger han, och enligt Eriksson var det då en enighet över partigränserna. Frågan har sedan varit uppe för diskussion men någon ändring är i nuläget inte aktuell.

– Det vi ser är att det blir en glidande skala. Med det här testet kan man hitta tre kromosomförändringar. Vi kommer med utvecklingen att kunna hitta mer och tidigare. Är det bra? Ska man inte få ha någon funktionsnedsättning eller defekt?

Mats Eriksson lyfter också fram det faktum att testen aldrig är hundraprocentigt säkra.
– Vi behöver närma oss frågorna med stor ödmjukhet och respekt.

Ann Johansson, mödrahälsovårdsöverläkare i Region Halland, säger till P4 Halland att man inte upplevt det som ett stort problem eftersom man erbjudit andra metoder.
– Det viktigaste tycker jag är informationen, för KUB är ju inget allenagörande gott i sig och framförallt inte om det erbjuds som något slags säkerhetstest, säger hon.

Samuel Teglund
samuel.teglund@varldenidag.se

Heligt Dackeuppror mot stängda kyrkor kan vara på väg

Ledare ”Jag tror att jag ska anmäla den där församlingen.” De orden fälldes helt nyligen av en ung kristen... torsdag 15/4 00:10

När allt blir mörkt finns det ändå någon där som leder framåt.

Inför söndag Ps 23 Psalmen om den gode herden är en av världens mest kända bibeltexter, och förmodligen har du... torsdag 15/4 00:00

Israelisk student hjälpte Nasa – fann två asteroider

Astronomi. En arabisk-israelisk student har fått två asteroider uppkallade efter sitt namns initialer plus... fredag 16/4 14:50

Israelernas styrka: argumentation

Israelkrönika Interna israeliska debatter, där de politiska ståndpunkterna ofta går i diametralt motsatta...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier