Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Politiker ser hemleverans av alkohol som ett sätt att värna Systembolaget, medan till exempel Johan Liljenberg, tidigare överläkare och alkoholexpert, ser stora risker med konsekvenserna för redan utsatta grupper. (Arrangerad bild). Foto: Fredrik Persson / Scanpix

Läkarvarning för hemkört

Riksdagsmannen Carl B Hamiltons (FP) förslag att Systembolaget ska starta hemleverans har fått tummen upp av Allianspartierna och Socialdemokraterna. Men alkoholexperter är mer skeptiska.– Jag ser stora risker och inga fördelar, säger Johan Liljenberg, som under många år var överläkare på Huddinge sjukhus alkoholklinik.

Nyheter · Publicerad 10:45, 22 jul 2011

Carl B Hamilton sitter i styrelsen för System­bolaget, och menar att man bör erbjuda sina kunder hemkörning när man beställt varor via internet. Enligt Hamilton handlar det om att stärka System­bolagets försäljningsmono­pol, bland annat gent­emot privata importörer. Allians­partierna och Social­­­demokraterna är positiva till förslaget.
Anders Andersson är Krist­demokraternas tales­person i socialpolitiska frågor.
– Jag välkomnar det ut­ifrån att vi måste behålla Systembolagets monopol. Det är det bästa sättet att minska de alkoholrelaterade skadorna i samhället. Men om man inför hem­leverans, bör det finnas en maxgräns så att inte kunder får varor hemkörda som de sedan säljer vidare.
Nykterhets­organisa­tion­en IOGT-NTO menar i ett uttalande att detta kan innebära ”spiken i kistan” för de så kallade lådvins­alkoholisterna.

Andersson är själv helnykterist och medlem i både IOGT-NTO och Blå bandet och har respekt för kritiken, men säger samtidigt att man måste se på frågan, inte utifrån idealism, utan ur ett realpolitiskt perspektiv.
– Jag säger inte att detta är oproblematiskt, men jag är angelägen att behålla kontrollen kring alkoholen, och jag tror även att detta kan motverka de långt mer riskfyllda förslagen om gårdsförsäljning av alkohol.
Regeringens utredare, Lotty Nordling, har tidigare sagt att man till årsskiftet kommer med ett förslag om så kallad gårdsförsäljning. Hon menar att gårdsförsäljning går att kombinera med det svenska alkoholmonopolet. Förslaget har dock fått kritik från Kristdemokraterna och flera tunga remissinstanser, som tror att det kraftigt skulle öka de alkoholrelaterade skadorna.

Om politikerna är positiva till hemkörning av Systembolagets varor, är alkoholläkare desto mer skeptiska. Till Svenska Dagbladet säger alkoholläkaren Sven Andréasson, som sitter i Systembolagets styrelse, att förslaget innebär en risk för folkhälsan.
– Man är ute på okänd mark när man gör ett sådant försök. Om det blir någon förändring så lär det vara i ökad tillgänglighet och ökad försäljning och därmed ökade skador, säger han.
Världen idag har talat med Johan Liljenberg, konsult i alkoholrelaterade frågor och tidigare över­läkare på alkoholkliniken på Huddinge sjukhus.
Han menar att hemkörning riskerar att drabba de som redan har en problematisk relation till alkohol.

– Jag är inte direkt entusiastisk över förslaget. Det medför alltid stora risker när man gör alkohol mer lättillgängligt och jag kan inte se att det finns något behov av en sådan här tjänst.

En skammens vecka i FN

Israelkommentar Vad förenar skurkstater såsom Kuba, Iran, Nordkorea och Venezuela? De senaste åren har representanter för bland annat dessa regeringar samlats i...

Rapport: Rättsosäker prövning av konvertiter

Kyrkornas konvertitutredning Asylprövningen för afghaner som konverterat till kristendom är rättsosäker och godtycklig, enligt en kartläggning som omfattar 619 afghanska...