Herrenavskyr falsk våg, full vikt behagar honom. När högfärd kommer följer förakt, men vishet finns hos de ödmjuka.
Ordspråksboken 11:1–2

Världen idag

Läkarförbundet vill inte ha dödshjälp i vården

Sveriges läkarförbund säger bestämt nej till alla former av dödshjälp i sjukvården, efter Liberalernas beslut om att utreda möjligheterna att införa dödshjälp i Sverige. Enligt TV4-nyheterna menar förbundet att det skulle bryta mot själva kärnan i läkaryrket.

Nyheter · Publicerad 17:07, 19 nov 2019

Torsten Mossberg, som är ordförande i Läkar­förbundets etik- och ansvarsråd, uttrycker i TV4:s inslag att så kallat läkar­assisterat självmord går emot den grundläggande uppgift som läkarna har.

– Vi ska bota, lindra och trösta patienten. Man får aldrig tveka om att en läkares avsikt är just att bota och inte ta livet av en patient, säger han.

Enligt inslaget tar Läkarförbundet avstånd från alla former av dödshjälp, inklusive den så kallade ”Oregon-modellen”, där patienter som bedöms ha mindre än ett halvår kvar att leva får hjälp att dö.

Mossberg förklarar att det är mycket svårt att bedöma hur länge dödssjuka patienter kommer att överleva och att man vet att många prognoser slår fel. Han tar exempel från sin egen erfarenhet som intensivvårdsläkare, där många anhöriga frågade honom om hur länge deras närstående hade kvar att leva.

– Jag sade: ”Jag kan inte svara på det. Det kan ta några dagar, det kan också ta ett halvår, kanske ett år”, berättar Mossberg.

Läkarförbundsrepresentanten tror också att vården skulle kunna göra mer för att hjälpa patienter att stå ut med lidande och smärta.

– Det får inte vara så att en bristande palliativ vård ska vara anledning till att du själv vill ta livet av dig eller vill ha dödshjälp, säger Mossberg.

Vi ska bota, lindra och trösta patienten. Man får aldrig tveka om att en läkares avsikt är just att bota och inte ta livet av en patient.

S-förbund i Instagram-inlägg: ”Förbjud koranbränningar!”

Politik. Det socialdemokratiska sidoförbundet Tro och Solidaritet uppmanar till förbud mot koranbränningar.... fredag 31/3 15:00

Hbtq-frågan kommer att splittra många frikyrkor

Ledare Det råder religionsfrihet i Sverige. Det gäller även enskilda pastorers syn på hur Skriftens texter... fredag 31/3 00:10

Hockeyn borde ta lärdom av fotbollen

Nyhetskommentar Hällevik, ett gammalt fiskeläge som förvandlats till badort, är en tätort på Listerlandet i... fredag 31/3 00:00