Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannesevangeliet 13:34

Världen idag

Kvinnosjukhus i Peshawar i Pakistan, som drivs av Läkare utan gränser. Den humanitära läkarorganisationen erbjuder abort på begäran i de länder där man verkar, som ett sätt att förebygga att kvinnor dör eller skadas i osäkra aborter. Att det finns personer inom Läkare utan gränser som inte tycker att man ska syssla med abort, ses som ett problem. Foto: P.K. Lee / MSF / TT

Läkare utan gränser vill gärna utföra fler aborter

Redan 2004 beslöt organisationen Läkare utan gränser, MSF, att utföra abort åt alla kvinnor som så önskar i de länder där organisationen verkar, oberoende av landets egen lagstiftning. Att inte alla anställda ställer upp bakom policyn ses som ett problem.

Nyheter · Publicerad 12:01, 29 jun 2018

Abort är ett huvudtema i Läkare utan gränsers svenska tidning Direkt tidigare i år. 

I ett stort reportage skildras arbetet med att få de anställda att acceptera riktlinjerna, om att på kvinnans begäran utföra abort i de uppemot 70 länder där den internationella humanitära medicinska organisationen verkar.

– Inom läkare utan gränser har det länge funnits de som tyckte att vår kärnverksamhet består av att behandla skottskadade och malariasjuka. Även om vi jobbar mycket med kvinnors hälsa har preventivmedel och säkra aborter inte ingått som en självklar del, säger i tidningen barnmorskan Catrin Schulte-Hillen, som leder den internationella arbetsgruppen för sexuellt våld och reproduktiv hälsa på Läkare utan gränsers kontor i Genève.

Världshälsoorganisationen WHO uppskattar att närmare 50 000 kvinnor i världen dör efter osäkra aborter varje år. För att råda bot på detta beslöt Läkare utan gränser 2004 att organisationen inom ramen för sina projekt skulle bistå alla de kvinnor som önskar göra abort, oberoende av landets egen lagstiftning och av varför kvinnan vill göra abort.

Catrin Schulte-Hillen medger att Läkare utan gränser därigenom ”tänjer på gränserna för vad som är att betrakta som direkt livräddande arbete”.

– Samtidigt är en kvinna alltid indirekt i livsfara om hon nekas abort, eftersom det då finns stor risk att hon gör en osäker abort någon annanstans, säger hon.

Men det har gått trögt att implementera beslutet, även om abort i känsliga situationer och länder inte utförs av lokalt anställda utan av särskilt inkallade läkare.

”Argumenten som förs fram av MSF-personal på olika nivåer av organisationer för att förklara bristen på handling gällande säker abortvård (så som 'det behövs inte', 'det är för komplicerat', 'det är inte MSF:s roll', 'det innebär en risk för projektet') speglar ofta bara obehag, personlig motvilja och kunskapsbrist”, skrev bland andra Catrin Schulte-Hillen i tidskriften Conflict and Health för två år sedan.

Att vårdpersonalens tvekan skulle kunna bero på berättigade samvetsbetänkligheter nämns inte, även om MSF uttyckligen sagt att samvetsbetänklighet skulle respekteras när beslutet att tillhandahålla aborter togs 2004.

I dag förväntas all personal inom MSF "vägleda kvinnor och flickor som vill avsluta en graviditet till den vårdpersonal som kan informera dem och ge adekvat vård", skriver Catrin Schulte-Hillen i Conflict and Health.

För att öka acceptansen för aborter finns inom MSF en "task force" som ger stöd till projekten och leder särskilda utbildningar för att ändra på attityderna, skriver Direkt.

– Det finns en uppfattning att vi importerar någonting som inte är en del av kulturen. Men vi importerar ingenting, vi svarar på ett medicinskt behov, säger Catrin Schulte-Hillen till tidningen.

Ansträngningarna verkar ha gett resultat.

Enligt det operativa kontoret i Bryssel, som under 2017 ledde 112 projekt i 45 länder, ökade antalet aborter som utfördes genom eller av MSF i dessa länder med över 300 procent 2017, från 550 till 2.431. Av dessa utfördes 14 procent mellan vecka 13 och 24.

Ny missionsorganisation viktigt och uppfriskande initiativ

Ledare I en tid då fysiska gudstjänster förbjudits, då många församlingar och samfund långsiktigt krymper... tisdag 13/4 00:10

Arvet som Ebba inte bryr sig om

Ledare När Kristdemokraterna i förra veckan presenterade sitt jämställdhetspolitiska program väcktes... tisdag 13/4 00:00

Senaste nytt

    Ett osannolikt men avslöjande samtal med en jordansk chaufför

    Israelkommentar Att verkligheten och rapporterna från Israel sällan stämmer är vi här i Israel vana vid, men ibland...
    Podcasts
    Följ Världen idag i sociala medier