Ingen människa kan bestå genom ondska, men de rättfärdigas rot kan inte rubbas.
Ordspråksboken 12:3

Världen idag

Läkare polisanmäld – ska ha gett överdos av morfin till patienter

Många dödssjuka patienter som vill få dödshjälp har ännu inte fått tillgång till god palliativ vård. Det skriver en sjuksköterska i Läkartidningen.

Samtidigt polisanmäler intresseorganisationen Neuro en läkare som säger sig ha hjälpt svårt cancersjuka personer att dö genom att överdosera morfin.

Nyheter · Publicerad 07:00, 26 jan 2022

Debattartikeln och polisanmälan kommer efter förra veckans besked från läkaren Staffan Bergström om att han gett ALS-sjuke Björn Natthiko Lindeblad råd om hur han kunde avsluta sitt liv.

”Den uppblossade och enligt mig förenklade dödshjälpsdebatten har väckt till liv minnet av de oräkneligt många patienter som initialt önskat en dödlig injektion av mig, men sin sista tid i livet med rätt läkemedel och omvårdnad fått en god livskvalitet”, skriver sjuksköterskan Meryem Yebio i Läkartidningen.

”En del har till och med kunnat komma hem och fått vara hemma med sina närstående sin sista tid i livet. Jag ställer mig frågan om detta hade varit möjligt om jag administrerat den dödliga injektion de önskat av mig.”

Neuro, en intresseorganisation specialiserad på neurologi, har polisanmält Staffan Bergström utifrån dennes utsago i radio om att han gett cancersjuka patienter dödliga överdoser av morfin.

– Jag har gett många gånger, till cancersjuka kvinnor, en överdos av morfin som har lett till döden, sade han i en intervju i P4 Halland förra veckan. 

Neuros förbundsordförande Lise Lidbäck beskriver uttalandet som ”chockerande”.

– Det gjordes i samma kontext som han förespråkade att aktiv dödshjälp skulle vara en del av den palliativa vården, och jag trodde knappt jag hört rätt, säger hon i ett pressmeddelande.

Läkarassisterat självmord är inte tillåtet i Sverige, och Neuro vill få prövat om Staffan Bergströms uttalande kan anses som ett brottserkännande.  

Till Läkartidningen säger Staffan Bergström att han inte anser att hans agerande var att likställa med dödshjälp.

– Det är vanligt att onkologer försätter patienter i dvala, och det är vad jag har gjort – en terminal sedering med morfin.

Staffan Bergström är professor emeritus i Internationell hälsa vid Karolinska institutet, och ordförande i föreningen ”Rätten till en värdig död”. År 2020 hjälpte han en ALS-sjuk man att avsluta sitt liv med en dödlig dos av sömnmedlet pentobarbital.

Neuro menar att det inte finns en motsättning i att ha en funktionsnedsättning och att kunna leva värdigt.  

– Det är en allmänt spridd fördom att man inte kan leva värdigt på grund av stora funktionsnedsättningar. En sådan syn riskerar att förstärkas om assisterat självmord skulle bli lagligt. Det skulle kunna påverka personer med funktionsnedsättningar till att känna sig som en börda som gör klokt i att ta sitt liv, säger Lise Lidbäck. 

Däremot menar förbundet att insatserna för personer som exempelvis diagnosticerats med ALS måste förbättras, till exempel genom andningshjälp.

Det är en allmänt spridd fördom att man inte kan leva värdigt på grund av stora funktionsnedsättningar.

Evangeliets utmanande erbjudande är en ny identitet i Kristus

Ledare I centrum av det kristna evangeliet står något som förr brukade beskrivas som det ”saliga bytet”:... onsdag 22/3 00:10

Fler förhandlingar förlänger konflikten

Israelkrönika Mönstret känns välbekant: Precis före den muslimska fastemånaden ramadan organiseras ett regionalt... onsdag 22/3 00:00