Då ska Kungen svara dem: Jag säger er sanningen: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig.
Matteus 25:40

Världen idag

Folkhälsomyndigheten tidigarelägger starten för vaccinering av barn till oktober. Samtidigt publicerar Läkartidningen en debattartikel av 24 läkare som är kritiska till vaccin från tolv års ålder. Foto: Gorm Kallestad/NTB/TT

Läkare kritiska till vaccinering av barn

Vaccin mot covid-19 från tolv år är emot vetenskap och beprövad erfarenhet – det skriver 24 läkare i en debattartikel i Läkartidningen. Samtidigt kommer beskedet att Folkhälsomyndigheten (FHM) rekommenderar vaccination av barn från oktober.

Nyheter · Publicerad 08:00, 24 sep 2021

Folkhälsomyndigheten ändrar nu sin tidigare rekommendationen att börja vaccinera barn mellan 12 och 15 år i november. Efter kritik från Region Stockholm kommer nu beskedet att regionerna bör påbörja vaccinationerna av barn mot covid-19 redan i oktober, skriver TT.

Barn löper betydligt mindre risk än vuxna att drabbas av svår covid-19-sjukdom, men både i Sverige och i andra länder har barn drabbats av svår sjukdom, framför allt MIS-C, skriver FHM i ett pressmeddelande.

Några som motsätter sig myndighetens beslut att vaccinera barn från tolv års ålder är 24 läkare som skrivit en debattartikel i Läkartidningen. Vid ett beslut om läkemedelsbehandling för hundratusentals barn får det inte finnas något som helst tvivel om att nyttan överstiger riskerna, anser läkarna.

De påpekar att samtliga coronavacciner har ett villkorat godkännande och ”kanske inte ens blir godkända i slutändan”.

”Läkemedelsföretagen har fram till årsskiftet 2022/2023 på sig att visa att vaccinerna håller vad de lovat. Det innebär att vi befinner oss i en fas 3-studie i en läkemedelsprövning. Vad gäller säkerhetsdata har vi endast en begränsad mängd korttidsdata och inga långtidsdata för vuxna. Dessutom används en ny teknologi, mRNA-vaccin, som aldrig tidigare godkänts för användning på människa”, skriver de.

Orsaken till MIS-C är okänd, och definitionen är så vid att den innefattar många olika tillstånd, hävdar debattörerna. Att Svenska barnläkarföreningen, Svenska skolläkarföreningen och Smittskyddsläkarföreningen har förordat vaccination av friska barn står därför i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet, menar de. Covid-19 ger hos de flesta barn bara ger lindriga symtom eller är asymtomatisk. Dessutom är risken att dö i covid-19 hos barn ”i princip obefintlig”, skriver de.

”Vi får under inga omständigheter upprepa de tragedier som kan kopplas till vacciner de senaste decennierna”, skriver läkarna och nämner bland annat att pandemrix mot svininfluensan orsakade narkolepsi hos minst 350 svenska barn.

Genomgången covid-19-infektion ger en immunitet som är avsevärt bättre och håller längre än vaccination, menar debattörerna.

Fram till 20 september 2021 hade det kommit in 76 295 biverkningsrapporter gällande coronavaccinerna, varav hittills 6 017 bedömts vara allvarliga, skriver de. Det är framför allt antalet fall av hjärtmuskel- och hjärtsäcksinflammation som oroar dem, men även rapporter om autoimmuna sjukdomar samt potentiellt negativa effekter på livmoderutveckling och fertilitet.

”Det är stor skillnad på att vaccinera en 70-åring och en tolvåring, vars immunologiska och neurologiska system fortfarande utvecklas. Detta gör att barn potentiellt sett är mer sårbara och mottagliga för biverkningar än vuxna”, skriver läkarna.

Vi får under inga omständigheter upprepa de tragedier som kan kopplas till vacciner de senaste decennierna.

Uppgifter: USA kände till Nord Stream-sabotage

Östersjön. Tre månader innan sabotaget inträffade i Östersjön fick USA:s regering underrättelseuppgifter från... onsdag 7/6 15:00

Varför driver Sveriges kristna råd splittrande teologi?

Ledare Teologi, vad är det? Kristendomskritiker svarar cyniskt: Teologi är som att befinna sig i ett mörkt... onsdag 7/6 00:10

Värt att fira 500 år av självständighet

Ledare Det mest ”internationella” en svensk kunde göra i går var att, precis som andra folk runtom i... onsdag 7/6 00:00