Alla som drivs av Guds Ande är Guds barn.
Romarbrevet 8:14

Världen idag

Läkare i USA: Farligt uppmuntra barn byta kön

Personer som genomgår könsbytesbehandling har högre risk för att begå självmord och drabbas av sjukdomar som cancer, stroke och diabetes. Det påpekar tre läkare i den konservativa intressegruppen Amerikanska barnläkarkollegiet. Att påverka barn till att tro att en könsoperation är normalt och hälsosamt är barnmisshandel, skriver de.

Nyheter · Publicerad 10:15, 11 okt 2018

Som Världen idag rapporterade om i februari vill alltfler barn och unga i Sverige byta kön. Förra veckan berättade SVT att en undersökning visar att en av hundra unga stockholmare har tankar kring könsbyte.

– Antalet patienter har ökat hela tiden sedan 2003, säger Cecilia Dhejne, psykiater vid sexualmedicinska mottagningen Anova Karolinska, till SVT.

Samtidigt menar företrädare för den konservativa intressegruppen Amerikanska barnläkarkollegiet att könsbytesbehandlingar är skadliga för barn.

”Mänsklig sexualitet är ett objektivt biologiskt binärt drag: XY och XX är genetiska markörer av man respektive kvinna – inte genetiska markörer för en störning”, skriver tre läkare i ett uttalande på kollegiets hemsida.

Läkarna påpekar att könsbytesbehandlingar kan vara skadliga på olika sätt. Att ta pubertetsblockerande hormoner hämmar tillväxt och fertilitet och framkallar därmed i praktiken ett sjukdomstillstånd, menar de.

Enligt läkarna kan behandling med testosteron (för den som producerar östrogen) och östrogen (för den som producerar testosteron) dessutom ge ökad risk för hjärtsjukdom, högt blodtryck, blodproppar, stroke, diabetes och cancer.

För att styrka detta påstående hänvisar de till studier från bland annat Världshälsoorganisationen (WHO) och USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet.  

”Självmordsfrekvensen är nästan tjugo gånger högre bland vuxna som använder könshormon och genomgår könsoperation”, skriver de och menar att en svensk undersökning från Karolinska institutet visar på samma tendens.

När Världen idag tittar på undersökningen är det svårt att tolka statistiken, men klart står i alla fall att risken för både psykisk ohälsa och självmord är högre bland personer som har bytt kön.

Att uppleva att man är född i fel kön är, enligt läkarna, oftast något övergående. Enligt en amerikansk studie, som de hänvisar till, är det upp till 98 procent av könsförvirrade pojkar och upp till 88 procent av könsförvirrade flickor som accepterar sitt biologiska kön efter att de gått igenom puberteten.

Tre svenska läkare bekräftar i Läkartidningen att könsdysfori hos barn oftast är övergående men att siffran som gäller är cirka 80 procent.

De amerikanska läkarna uppmanar vårdpersonal, lärare och lagstiftare att avvisa ”all politik som påverkar barn till att acceptera ett liv av kemisk och kirurgisk imitation av det motsatta könet som något normalt”.

”Att påverka barn att tro att en livstid av kemisk och kirurgisk efterlikning av motsatta könet är normalt och hälsosamt, är barnmisshandel”, skriver de.

Och de skarpa orden tar inte slut där.

”En persons tro att han eller hon är något de inte är, är i bästa fall ett tecken på förvirrat tänkande. När en i övrigt frisk biologisk pojke tror att han är en flicka, eller om en i övrigt frisk biologisk flicka tror att hon är en pojke, finns det ett objektivt psykologiskt problem som ligger i sinnet, inte kroppen, och det bör behandlas som sådant”, framhåller de.

Läkarna påpekar vidare att ingen föds med genus, men att alla föds med ett biologiskt kön.

”Människor som identifierar sig som ’känner sig som det motsatta könet’ eller ’någonstans mittemellan’ utgör inte ett tredje kön. De förblir biologiska män eller biologiska kvinnor”, skriver de.

Uppfattningen att könsbytesbehandling påtagligt ökar risken för fysisk och psykisk ohälsa delas inte av Stefan Arver, överläkare på Karolinska sjukhuset (se artikel intill).

Antalet patienter [som vill byta kön] har ökat hela tiden sedan 2003.
Att påverka barn att tro att en livstid av kemisk och kirurgisk efterlikning av motsatta könet är normalt och hälsosamt, är barnmisshandel.

Könsbyte

För att få genomgå könsbytesbehandling inom den offentliga vården i Sverige krävs en medicinsk diagnos. Denna diagnos ställs efter att personen har genomgått en utredning som tar sex–tolv månader. Utredningen mynnar ut i en rekommendation gällande behandling. Har patienten fått en diagnos där könsbytesbehandling rekommenderas, jämställs behandlingen med vanlig offentligt finansierad sjukvård. Efter att man levt i det tilltänkta könet ett år kan ansökan om juridiskt könsbyte lämnas in till Socialstyrelsens rättsliga råd som ger tillstånd till underlivskirurgi och byte av personnummer.

Behandlingen kan innebära underlivskirurgi, bröstkirurgi, stämbandskirurgi, hormonbehandling, röstträning och hårborttagning.

För att få genomgå könsförändrande underlivskirurgi krävs att man är 18 år, men innan dess kan annan behandling påbörjas.

I maj skrev socialminister Annika Strandhäll (S) och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke att regeringen vill ”göra processen enklare för den som tidigt inser att den inte är född i rätt kropp” och att man ”inte ska behöva vänta till sin 18-årsdag för att göra enklare förändringar”.

Källa: Vårdguiden, Stefan Arver, Regeringen

Reaktionerna på Paludan illustrerar värderingsglapp

Nyhetskommentar När jag satt på en parkbänk i Stadsparken i Borås ett par timmar innan Rasmus Paludan skulle dyka... lördag 14/5 00:10

Vården manas vara uppmärksam på barnhepatit

Vård. Folkhälsomyndigheten uppmanar vårdgivare att vara uppmärksamma på fall av inflammation i levern,... måndag 16/5 07:00

Ryska specialförband pekas ut som hot

Sverige. Ryska specialförband som genomför sabotage eller insatser med kryssningsrobotar. I den... söndag 15/5 18:00

Ny metod väcker hopp om att läka hjärtskador

Sjukvård. En ny typ av cellterapi har potential att läka skador på hjärtat efter en infarkt, enligt cell- och... söndag 15/5 15:00

Degraderad Skånberg dåligt för KD

Ledare Än en gång inleder riksdagsledamoten Tuve Skånberg (KD) en personvalskampanj. I många tidigare... lördag 14/5 00:00

Lärjungaträning i Kambodja

Missionsglimten Skumpande på småvägar anländer vi till den lilla byn. Vi ska ha en workshop om lärjungaskap.... lördag 14/5 00:00

Polisen varnade för våld – sju veckor före

Brott. Polisens underrättelseenhet varnade redan i februari för att det skulle kunna uppstå våldsamheter i... söndag 15/5 12:00

Man ska inte tillåta sig behandlas som en slagpåse

Israelkommentar Israel har känsliga säkerhetsintressen i Syrien, där relationer med Ryssland måste hanteras på ett...
Följ Världen idag i sociala medier