Detta är slutsatsen, när allt blivit hört: Frukta Gud och håll hans bud, det gäller alla människor.
Predikaren 12:13

Världen idag

Läkare: Foster som överlever abort ska lämnas att dö

Inget sent aborterat foster ska bli föremål för livräddande behandling. Det slår gynekologer, barnmorskor och neonatalläkare fast i ett förslag till nya riktlinjer. Om fostret flämtar eller om det rycker i dess armar eller ben, ska det lindas in varmt och lämnas att dö.

Nyheter · Publicerad 10:37, 7 jun 2018

Förslagen till nya riktlinjer har tagits fram av en arbetsgrupp inom Svensk förening för obstetrik och gynekologi, SFOG, Svenska barnmorskeförbundet och Svenska neonatalföreningen. Detta efter förra årets diskussion om hanteringen av sena aborter.

Debatten började när en barnläkare berättade att hon vid några tillfällen försökt rädda aborterade foster som uppvisat livstecken efter att de stötts ut i vecka 22.

Socialstyrelsens rättsliga råd menade att sena aborter inte bör ske såpass nära gränsen för när det är möjligt att rädda för tidigt födda barn. De inblandade yrkesgrupperna protesterade, och hävdade att inget foster som är avsett för abort bör utsättas för livräddande behandling.

Socialstyrelsen bad därför de tre yrkesföreningarna att ta fram riktlinjer som skulle tydliggöra vad som gäller. Detta har man nu gjort, i ett "konsensusdokument kring sen abort" och i nya "riktlinjer för omvårdnad".

I konsensusdokumentet konstateras bland annat att abort respektive prematur förlossning är "två helt olika vårdprocesser", och att handläggningen vid sen abort ska ske så skyndsamt som möjligt.

– Dokumentet är viktigt, då våra yrkesföreningar är eniga om att vi önskar undvika att de sena aborterna drar ut på tiden, förklarar Béatrice Skiöld, ordförande i Svenska neonatalföreningen, för Världen idag.

För att så inte ska ske behöver framför allt rutinultraljud och diagnostik utföras i tid, menar yrkesföreningarna. Dessutom måste Socialstyrelsens rättsliga råd, som ger tillstånd till abort efter vecka 18+1, påskynda sin handläggning genom bland annat fler möten.

En knäckfråga i diskussionerna har varit begreppet livsduglighet, i och med att lagen inte tillåter abort "om det finns anledning antaga att fostret är livsdugligt". Det tolkas i dagsläget som att abort inte bör utföras efter den tidpunkt då det är möjligt att rädda för tidigt födda barn, vilket är i vecka 22. 

Någon sådan tidpunkt nämns inte i de nya dokumenten, där yrkesföreningarna skriver att "bedömning av livsduglighet görs av gynekolog i samband med kvinnans ansökan om abort från och med vecka 18+1".

"Vi tolkar begreppet livsduglighet som möjlighet till överlevnad vid födelse i aktuell gestationsålder utan att åtgärder under graviditeten vidtas för att förbättra möjlighet till överlevnad, och utan att omedelbara resuscitationsåtgärder vidtas efter fostrets framfödande", skriver man.

"Kvinnan som fått tillstånd till abort har genom sin ansökan om abort redan tagit ställning till att sådana åtgärder inte ska vidtas."

– Vår tanke är att abort inte ska utföras om fostret kan vara livsdugligt – så säger ju abortlagen – det vill säga att detta ställningstagande ska göras innan aborten utförs och inte efteråt. Det är förstås viktigt att denna bedömning görs korrekt, skriver Andreas Herbst, ordförande i SFOG, till Världen idag.

I dokumentet om omvårdnad slår Barnmorskeförbundet och SFOG fast att intag av läkemedlet Mifepristone, som stoppar en pågående graviditet, "räknas som det datum då aborten utförs".

"Om fostret uppvisar reflexmässiga rörelser såsom gasping eller ryckningar i extremiteter skall fostret omhändertas palliativt. Detta innebär att fostret bäddas in tätt (likt ett lindebarn) samt att man håller området kring fostret mörkt och varmt (undvik nedkylning)", står det också.

Det rättsliga rådet hade tidigare rekommenderat att foster dödas med en koksaltinjektion i livmodern för att förhindra att det stöts ut levande. Den möjligheten nämns inte alls i dokumentet, och ses enligt Béatrice Skiöld inte längre som ett alternativ av yrkesföreningarna.

Kriminella har arbetat som coacher till gängavhoppare

Gängkriminalitet. SVT:s Uppdrag granskning (UG) avslöjade nyligen flera fall där aktiva kriminella arbetat hos... onsdag 1/2 20:00

Hbtq och medlemskap blir en nyckelfråga för svenska frikyrkor

Ledare Vi står inför ett viktigt och kanske även avgörande år för våra stora kristna samfund. Det gäller... torsdag 2/2 00:10

Dolly Parton släpper ny låt: ”Gud gav mig den i en dröm”

Musik. I en dröm upplevde den kristna artisten Dolly Parton att hon mötte Gud, som var bekymrad över det... onsdag 1/2 18:00

Visst är en tvåstatslösning möjlig – om vissa kriterier uppfylls …

Israelkommentar ”En tvåstatslösning skulle lösa konflikten mellan Israel och palestinier, för om det fanns två... torsdag 2/2 00:00