Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila.
Matteus 11:28

Världen idag

Lågt stöd för SD bland kyrkfolket

I SVT:s vallokals­undersökning Valu får väljare bland annat svara på hur ofta man går i kyrkan och vad man röstar på. Bland dem som går mest i kyrkan får Sverigedemokraterna bara fyra procents stöd, Socialdemokraterna och Kristdemokraterna är störst i denna grupp.

Nyheter · Publicerad 00:00, 17 sep 2014

Om de regelbundna gudstjänstbesökarna fått bestämma hade Sverigedemokraterna knappt klarat riksdagsspärren, och Krist­demokraterna hade fått var fjärde röst. Det visar SVT:s Valu från i söndags. Bland dem som uppger att de går i kyrkan minst en gång i månaden får Socialdemokraterna stöd från 26 procent och Krist­demo­kraterna från 24.
Moderaterna får stöd från 14 procent av de regelbundna guds­tjänst­­besökarna, övriga partier hamnar under tio procent. Bland dem som säger att de aldrig går på en gudstjänst är Social­demokraterna störst, följt av Mode­raterna och Vänster­partiet. Krist­demo­krat­erna och Centerpartiet är minst i gruppen som aldrig går i kyrkan.

I Valun 1998 var det 39 procent av de mest regelbundna gudstjänstdeltagarna som röstade på KD, detta har sedan sjunkit stadigt för varje riksdagsval. KD fick 37 procent 2002, 32 procent 2006 och 28 procent 2010.
I Valun frågas det inte om vilken kyrka som man går till, men i Valu-sammanställningen "Väljarnas röst" skriver man: "Från andra undersökningar vet vi dock att Kristdemokraternas absolut starkaste väljargrupp är frikyrkobesökare. Enligt Valundersökningen röstade 61 procent av regelbundna frikyrkobesökare på Kristdemokraterna 1998. Motsvarande andel var 70 procent 2002, 48 procent 2006 och 36 procent 2010."
"Kyrkan och religionen spelar fortfarande en roll för hur svenska väljare röstar", slår man fast i sammanställningen.

Tuve Skånberg är både kristdemokratisk politiker och pastor. Han menar att partiets betoning på olika politiska frågor spelar stor roll.

– Det är viktigt att vi i fortsättningen talar samma språk och har samma prioriteringar som de här väljarna, säger han om de regelbundna gudstjänstbesökarna.

– Det här är väljare som är väldigt angelägna om det som är människovärdesfrågor, socialt arbete, bistånd, det som rör kyrka och församlingar och till exempel avdragsrätt på gåvor. Här har Stefan Attefall (fram till valet samfundsminister, KD reds. anm.) gjort ett utmärkt arbete och regeringen har gett samfunden mer. Men det finns också mer att göra det, säger Tuve Skånberg.

Samuel Teglund​
samuel.teglund@varldenidag.se

Sex tänkvärda citat

Jag gillar att samla och skriva ner minnesvärda citat och tankar som någon predikat eller sagt. Jag... onsdag 31/5 00:00

Nya dykningar vid Estonia ska ge kunskap om bildäcket

Estonia. I mitten av juli planeras för nya dykningar vid Estonias vrak. Målet är att filma på bildäck och... tisdag 30/5 20:00

När den egentlige angriparen går fri

Israelkrönika Så hände det igen. En stor sak, men det är rätt säkert att få skandinaver eller européer har hört... onsdag 31/5 00:00