Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp.
Efesierbrevet 6:11

Världen idag

Lagändring kan försvåra granskning av Estonia

På onsdag kommer riksdagen att rösta om en grundlagsändring som kriminaliserar avslöjandet av ”känsliga och hemliga uppgifter inom internationella freds- och säkerhetsfrämjande samarbeten där Sverige deltar”. Lagen kan komma att försvåra för journalister som exempelvis vill granska Estoniakatastrofen.

Nyheter · Publicerad 19:00, 14 nov 2022

Förslaget innebär att det som beskrivs som utlandsspioneri kriminaliseras och införs som tryck- och yttrandefrihetsbrott.

Anders Ulfvarson, Estoniaexpert och professor i marin konstruktionsteknik vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg mellan 1983 och 2008, varnar för att lagen kan tillämpas på dem som granskar orsakerna till Estoniakatastrofen.

– Den nya spionerilagen slår mot medier, menar han.

Lagändringarna kommer, enligt Ulfvarson, nämligen innebära begränsningar av rätten att meddela och anskaffa uppgifter för publicering i grundlagsskyddade medieformer.

– Gravfridslagen var helt otillräcklig och för många obegriplig. Den föreslagna grundlagsändringen får bäring på fortsatt utredning av katastrofen med Estonia. Till denna olycka hör mycket hemligstämplat material, det har The Independent Fact Group visat, förklarar Anders Ulfvarsson och hänvisar till att Åsa Myrberg – privatperson med anhörig omkommen – har grävt fram uppseendeväckande dokument i gränsen till de hemliga arkiven och att Sara Hedrenius, som överlevde Estotniakatastrofen – har skrivit en bok om saken.

Den gemensamma estnisk-finsk-svenska haverikommissionen fullgjorde inte det som var deras enda och huvudsakliga uppdrag: att klarlägga haveriet med M/S Estonia så att det inte kvarstod något utrymme för spekulationer, menar Ulfvarson.

Han anser att haverikommissionens slutrapport (JAIC) innehöll brister, uppenbara felaktigheter och vilseledande formuleringar och frågar sig om orsaken kan vara att den nya sjöfartsnationen Estland inte ville tillstå att fartyget var i dåligt skick och att Finland kanske inte ville medge att det finska rederiet AB Sally i Mariehamn utan krav på uppdatering överlämnat ett fartyg med certifikat för skärgårdstrafik till en oerfaren sjöfartsnation, som planerat att gå över öppet hav. Han påpekar också att Sverige knappast ville offentliggöra att man medgivit militära transporter på ett civilt fartyg.

Han nämner även skeppsbyggnadsingenjören Anders Björkman som menar att Estonia sänktes på grund av skrovläckage och att läckaget uppstod på grund av sabotage med sprängmedel. Björkman beskriver hur skadorna kan ses på orginalfilmer av skrovet som dykare tog i slutet av 1994 och att alla dessa skador senare har redigerats bort från filmer tillgängliga för allmänheten.

– En del är hemligstämplat för att skydda omkomnas integritet men det mesta är högst sannolikt motiverat av att skydda regeringen och våra relationer till främmande makter. Det är uppenbart från de åtgärder som vidtagits att olyckan från början har behövt skyddas från insyn med hänsyn till främmande makt.

Anders Ulfvarson menar att den nya lagen effektivt kommer att stoppa all vidare offentliggörande av resultat från privat utredning av händelseförloppet som ledde till 852 människors död.

– Men privatspaningen fortsätter troligen i det dolda. Tillräckligt många har investerat stort intresse i att avslöja orsaken till att anhöriga aldrig fått begrava de döda, trots att detta varit fullt rimligt och möjligt.

En uppföljande artikel, om hur Anders Ulfvarson ser på vad Nato och Ryssland kan veta om Estoniakatastrofen, kommer senare i veckan.

En del är hemligstämplat för att skydda omkomnas integritet men det mesta är högst sannolikt motiverat av att skydda regeringen och våra relationer till främmande makter.

Etablissemanget är inte tillfreds förrän kyrkan sjunger med

Ledare I en kommersialiserad och mediedriven tid råder förenklingar och polarisering. Högt röstläge,... lördag 3/6 00:10

Ett sörjande Israel fortsätter kämpa

Israelkrönika Och så måste Israel åter igen begrava 19- och 20-åringar. Tre soldater, med livslust och drömmar,... tisdag 6/6 00:00