Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Laestadianska flickor slipper dans i skolan

Kammarrätten går emot Skolverket och beslutar att tre laestadianska flickor i Pajala har rätt att avstå från dansundervisningen i skolan av samvetsskäl.

Nyheter · Publicerad 00:00, 1 aug 2013

Skolverket ansåg, liksom förvaltningsrätten och skolan i sina bedömningar, att dans är ett så viktigt inslag i undervisningen att deltagande krävs för att få tillräckliga kunskaper i ämnet idrott och hälsa. Men kammarrätten gör alltså en annan bedömning och låter de tre flickorna slippa dansen på idrottslektionerna eftersom det strider mot laestadianernas religiösa övertygelse.

Kammarrätten menar att man måste väga mellan familjernas tro och det faktum att dans är en mindre del i ett skolämne. Rätten anser även att skolan brustit i att i tillräcklig utsträckning låta eleverna visa sina kunskaper på andra sätt.

- Skolverkets syn skiljer sig från kammarrättens beslut, men om domen får någon betydelse i andra fall är för tidigt att säga. Det beror helt och hållet på vad Skolinspektionen gör för bedömning i kommande granskningar och om andra domstolar i landet kommer att följa kammarrättens beslut, säger Claes-Göran Aggebo, undervisningsråd på Skolverket, enligt TT.

Laestadianismen är en konservativ luthersk riktning som är uppkallad efter väckelsepredikanten Lars Levi Læstadius som under 1800-talets början och mitt var verksam som präst i bland annat Pajala och Karesuando.

Stå upp mot terrorn – över hela linjen

Ledare Dådet i Christchurch Fredagens terrordåd i Nya Zeeland var en stor tragedi, då 50 människor mördades i två moskéer. Massmedier och beslutsfattare har reagerat på rimligt...

Rapport: Rättsosäker prövning av konvertiter

Kyrkornas konvertitutredning Asylprövningen för afghaner som konverterat till kristendom är rättsosäker och godtycklig, enligt en kartläggning som omfattar 619 afghanska...