Nyheter

Kyrktorn i Stockholm kan rasa

S:t Johannes kyrka i Stockholm är i desperat behov av renovering.
S:t Johannes kyrka i Stockholm är i desperat behov av renovering.

Kyrktornet på S:t Johannes kyrka i Stockholm riskerar att rasa. Rost i den sex ton tunga motvikten till tornet gör att denna riskerar att falla ner och ta hela tornet med sig i en kedjereaktion. Att laga tornet kostar 44 miljoner kronor, pengar församlingen inte har.

Publicerad Uppdaterad

Om tornet rasar innebär det fara för liv och lem i närområdet och om inte S:t Johannes församling erhåller akut hjälp och bistånd återstår bara att riva kyrkan, uppger Svenska kyrkan på sin webbplats.

På grund av S:t Johannes unika konstruktion där motvikten är inbyggd i tornet och därmed dold för besiktning, samt höjden på tornet, har man inte kunnat hindra den uppkomna situationen genom det löpande underhållsarbete som har genomförts på kyrkan sedan tillkomsten.

Tornets tillstånd upptäcktes i samband med en kartläggning av kyrkans status inför en renovering. Den rostbildning som uppstått över tid är naturlig och det krävs en stor och komplicerad restaurering. Tornet skulle kosta 44 miljoner kronor att laga och kyrkan i övrigt 225 miljoner kronor att renovera, pengar som församlingen får svårt att uppbringa på egen hand.

”Vårt hopp står nu till att trossamfundet Svenska kyrkan tar sitt ansvar och finansierar renoveringen. S:t Johannes kyrka, en välkänd Stockholmssiluett, är en kyrkobyggnad av katedrala proportioner och en av landets viktigaste och bäst bevarade nygotiska kyrkor”, skriver kyrkan på sin hemsida.

Om inte S:t Johannes församling erhåller akut hjälp och bistånd återstår inget annat för församlingen än att av säkerhetsskäl begära att få riva kyrkan.

Powered by Labrador CMS