Herren har blivit min borg, min Gud är min tillflykts klippa.
Psaltaren 94:22

Världen idag

I Jönköping kraftsamlar kyrkorna för att hjälpa människor utanför arbetsmarknaden. Foto: Scanpix

Kyrkor i Jönköping agerar för utförsäkrade

Jönköpings kyrkor kraftsamlar för att människor som hamnat utanför arbetsmarknaden ska få bättre hjälp. Förra torsdagen träffade de företrädare för socialtjänsten, arbetsförmedlingen och försäkringskassan.

Nyheter · Publicerad 00:00, 5 okt 2011

Ulla Gunnevik är föreståndare för Frälsningsarméns sociala arbete i Jönköping och en av de personer som tog initiativ till ett möte med myndigheterna.
– Jag kommer från verkligheten och möter så mycket människor som fastnat i skuldfällor och de som hamnat mellan stolarna och inte får den hjälp de behöver.
Förutom Frälsnings­ar­mén står också Katol­ska kyrkan, Immanuels­kyrkan och Svenska kyrkan bakom initiativet. Enligt Ulla Gunnevik avstod flera andra kyrkor för att man var rädd att det skulle uppfattas som en partipolitisk aktion, något hon helt avvisar. Hon tycker att det kristenheten brett borde engagera sig i främst är alla de som sitter fast i skulder hos kronofogden.

– Jag tycker en del åtgärder som regeringen gjort är bra där man får ut folk i aktivitet igen, och detta handlar om att vi också vill få till ett samtal kring vad vi som kyrkor kan göra lokalt för att hjälpa dem som kommit i kläm.
I våras sände Sveriges kristna råd ett brev till regeringen där man påtalade bristerna i sjukförsäkringssystemet och bad att politikerna skulle agera för dem som hade en utsatt situation. Lennart Molin, generalsekreterare för SKR, säger att man "håller koll" på utvecklingen i den här frågan.
– Den justering som regeringen genomfört är ju direkt föranledd av påtryckningar från många olika håll, bland annat från oss. Sedan om de justeringarna är tillräckliga är något vi får fortsätta titta på.

I dagsläget är inget nytt initiativ planerat från SKR:s sida men Lennart Molin tycker det är bra att kyrkor, som i Jönköping, agerar. Risken att man blir partipolitisk ser han inte.
– Det är snarare en plikt som kyrkorna och kristna har när man ser att människor far illa, att påpeka det. Vi gör inte anspråk på att ha alla lösningar men vi kan ändå se behovet av förändring, säger han.


Samuel Teglund
samuel.teglund@varldenidag.se

Dags för årets Allhelgonakonferens i Sankta Clara kyrka

Stockholm. Magnus Persson, Annahita Parsan och Bryan Stevenson finns bland talarna under Allhelgonakonferensen... fredag 30/10 12:16